Copy
FORSKNING OG INNOVATION - NYHEDSBREV - Oktober 2019
         Vis denne E-mail i din browser
Kære <<Fornavn>> <<Efternavn>>

Så er det tid til røde æbler og varmt tøj!

I denne udgave af nyheder fra Forskning og Innovation kan du bl.a. læse om, hvordan Katrina Mains og hendes hold fik støtte til at sikre midler fra Innovationsfonden. Det nye CAGs call er netop lanceret og du kan finde links og tilmelde dig til informationsmødet. Herudover kan du læse om hvordan du får mulighed for at søge InnoExplorer programmet fra Innovationsfonden.

Endelig kan du finde deadlines til fondansøgninger, arrangementer og nyt fra os om en ny service folder og kortere svartider hos jura og kontrakter. 

God læselyst :-)

De bedste hilsner,
Sundhedsforskning og Innovation
Center for Regional Udvikling 

Et forskningsprojekt med succesFor at præsentere sit forskningsprojekt for Innovationsfonden skal man have alle videnskabelige argumenter på rede hånd. Endvidere skal man kunne redegøre for projektets samfundsværdi. 

Professor Katharina Main bad derfor finansieringsteamet i Center for Regional Udvikling (CRU) om hjælp til forberedelse af et interview om en fondansøgning, da dette var altafgørende. 
 


Har du forskningsresultater med kommercielt potentiale?


Søg InnoExplorer-programmet fra Innovationsfonden, hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål. Du kan søge fra 500.000 kr. til 1,5 mio. kr. og dit projekt kan vare op til 12 måneder.
 

Læs mere om innoExplorer-programmet på regionh.dk
 


 

Nyt søgesystem på det Kgl. Bibliotek

 

Hvad betyder det for dig?

Det Kgl. Bibliotek (KB) implementerer et nyt bibliotekssystem den 19. november. Derfor er der allerede ændret i måde at låne på.

Læs mere om ændringerne for dig som er ansat i regionen

Læs mere om ændringerne på det Kgl. Biblioteks hjemmeside

 

Hvad sker der hos F&I?

 

Nye ansættelser

Siden sidst har vi i Sundhedsforskning og Innovation ansat Nicolaj With Wittrock Madsen er begyndt i Forskningsteamet og ligeledes er Mette B. Clausen og Israa Ismail begyndt i enheden, hvor de bl.a. skal arbejde med kommunikation.
 

Nyt katalog over forskerstøttefunktioner

I Enheden for Sundhedsforskning og Innovation har vi udarbejdet et servicekatalog over forskerstøtte-funktioner i regionen. Der er lagt vægt på, hvad den enkelte funktion konkret tilbyder forskerne, hvornår et samarbejde er påkrævet samt relevante kontaktinformationer for alle de beskrevne teams/enheder.

Kataloget kan afhentes fysisk hos Sundhedsforskning og Innovation eller downloades på regionh.dk
 2 dages svartid hos Jura og Kontrakter


Når du i dag skriver til Jura og Kontrakter-teamet, får du svar inden for 2 arbejdsdage. Det er en dramatisk forbedring i forhold til før sommerferien.
 
Inden sommerferien var behandlingstiden på ca. 3 måneder, før du hørte fra en jurist fra teamet i forhold til kontrakt gennemgang, eller ved assistance hjælp til udarbejdelse af en ny kontrakt.

Læs nyheden om om sagsbehandlingstid
 


Hos finansieringstemaet


Finansieringsteamet arbejder for at have kontakt med dig som forsker igennem flere ansøgningsrunder og projekter. En understøttelse af hele processen vil finde sted, så størst mulig chance for bevilinger fås hjem til regionens forskningsprojekter. Ift. ansøgninger til Innovationsfonden tilbyder vi sparring ifm. et evt. interview med fonden.
 
Har du eller jeres forskningsgruppe planer om at ansøge om eksterne midler ved enten danske eller internationale fonde, fx EU-projekter og NiH:

Så kontakt os gerne i Finansieringsteamet for hjælp og sparring

 

Arrangementer:

Kom til informationsmøde om CAG

Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) har nu åbnet op for ansøgninger til Clinical Acadmic Groups (CAGs) og afholder informationsmøder på forskellige lokaliterer i oktober og november.

Det første info møde er 28. oktober læs mere på regionh.dk
 

Gør din idé til virkelighed​ 


Hverdagens Idéer er et kursusforløb for medarbejdere i Region Hovedstaden, som har en god idé til hverdagen på vores hospitaler og virksomheder. Opstart den 22. oktober 2019.

Læs mere og tilmeld dig på kursusportalen
 


Behov for hjælp til de første fondansøgninger?


Hvis du gerne vil have en introduktion i skrivning af fondansøgninger, kan du tilmelde dig kurset "Den gode ansøgning - for begyndere" den 28. januar 2020.

Læs mere og tilmeld dig på kursusportalen.

Informationsmøde: Lundbeckfondens opslag


Den 11. november kl. 11-12 holdes der informationsmøde om Lundbeckfondens kommende opslag. Arrangemenet finder sted på Københavns Universitet. Opslagene vil blive præsenteret af Jan Egebjerg, Forskningschef i Lundbeckfonden. Arrangementet er åbent for alle interesserede.

 Tilmeld dig til informationsmødet om Lundbeckfundens næste opslag 

Heldagskurser i REDCap


Bokser du med at arbejde med REDCap, så har du nu muligheden for at blive klædt på til fokuseret arbejde med REDCap.

Fra november vil der løbende blive holdt heldagskurser

Læs om REDCap kurser og link til tilmelding
 

Mange hilsner fra 
Forskning- og Innovation


Mangler du penge til din forskning?

Vidste du at der...

i Legatbogen findes opslag, som måske er relevante for netop dit projekt.

 


Aktuelle opslag


Danmarks Frie Forskningsråd,
International Postdoc - Ansøgningsfrist 5. november

Lundbeckfonden
LF Postdocs - Ansøgningsfrist 6. november

Innovationsfonden
Grand Solutions (bl.a. sundhed) - Ansøgningsfrist 25. februar 2020

Novo Nordisk Fonden
Clinical Emerging Investigator - Ansøgningsfrist 21. November

Borregaard Clinical Ascending Investigator- Ansøgningsfrist 7. januar 2020

Clinical Distinguished Investigator - Ansøgningsfrist 7. januar 2020

Hallas-Møller Emerging Investigator – Bioscience and Basic Biomedicine - Ansøgningsfrist 8. januar 2020

Hallas-Møller Ascending Investigator – Bioscience and Basic Biomedicine - Ansøgningsfrist 8. januar 2020

Distinguished Investigator – Bioscience and Basic Biomedicine - Ansøgningsfrist 8. januar 2020

Tandem Programme - Ansøgningsfrist 7. januar 2020

Nursing Research Programme - Ansøgningsfrist februar 2020

TrygFonden
Nationale ansøgninger - Ansøgningsfrist 1. december

Helsefonden
Forskningsansøgninger - Ansøgningsfrist 15. januar 2020Kontakt

Ved eventuelle spørgsmål skriv til:
Finansieringsteamet
 

 


Kontaktadresse:
Regionsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 

Skriv til
Nyhedsredaktionen
 
Afmeld nyhedsbrev    Opdater mine informationer