Copy
Corporate navn, brand og visuel identitet

PRESSEMEDDELELSE, 18 marts 2013

 
TIMEmSYSTEM - klar til nye tider

Nyt corporate navn og logo er første skridt på vejen mod ét samlet produkt for TIMEmSYSTEM.

Tiden går ikke, den kommer. Sådan siger de kloge, og det er en sandhed, der passer på TIMEmSYSTEM - det nye navn for firmaet bag systemerne Time-Sag og mTID, der blandt andet bruges af 90% af de danske ministerier til at holde styr på medarbejdernes tidsforbrug. TIMEmSYSTEM tager nu hul på en ny epoke med en ny corporate identitet, der foruden nyt navn består af et nyt logo, et nyt website og en ny frisk grafisk stil, der går igennem hele virksomhedens kommunikation.
 
TIMEmSYSTEM ApS er det nye navn for Time Management System, som er en fusion mellem Time-Sag A/S og KnowledgeCon A/S.
 
”Vores kunder kender os for noget forskelligt. Nu samler vi det, som vi er gode til og gerne vil huskes for, i ét navn og logo med forskellige farvevarianter for forskellige produkter,” sagde Adm. Direktør Jan Badura ved Kick Off på Børsen i fredags.
 
”Ændringen er første skridt i en ny strategi for virksomheden. Vi ændrer navnet både for at samle os under ét navn, så det bliver enklere, og for at få et mere internationalt og mundret navn.” Fortæller Helge Kaltoft, tidl. Adm. Direktør for Multidata, der tiltrådte som bestyrelsesformand i TIMEmSYSTEM sidste sommer.
 
Planen er over de næste tre år, at konsolidere sig i Danmark og styrke både kundebase og kapitalgrundlag, bl.a. ved at indgå partnerskaber med internationale selskaber, som udbyder produkter, der kan udvide TIMEmSYSTEMs tilbud til kunderne.
 


En lille familie
De nye signaler fra broen når hele vejen ned til maskinrummet.
”Det er inspirerende, også for os i udviklingsafdelingen. Som udvikler er man altid interesseret i at arbejde med de nyeste teknologier, og en del af den nye strategi er også, at vi skal have moderniseret kernen af systemet,” fortæller Arkitekt og Seniorudvikler Allan Petersen.
 
Hen ad vejen vil også brugergrænsefladen blive opfrisket.
”Udfordringen er, at hver gang vi ændrer lidt, skal tusindvis af brugere tilpasse sig. Men vi ændrer det til det bedre - bl.a. vil vi forbedre mulighederne for at arbejde med genvejstaster.” Lyder det fra Allan Petersen.
 
Men en gennemsnitlig medarbejderanciennitet på syv år, er TIMEmSYSTEM ikke et typisk it-firma.
”Vi bygger på bløde værdier, og er en lille familie. Og vi har stolte traditioner for at tage et socialt ansvar og være med til at styrke samfundet - det er naturligt, når det offentlige er vores største kunde.” Fortæller Teknisk Direktør Khanh Nguyen, der tilbage i 1999 var med til at stifte KnowledgeCon – det ene af de to nu fusionerede selskaber.
 
Medarbejderne oplever generelt at der er en god og hyggelig stemning i firmaet, og der bliver lagt stor vægt på sociale aktiviteter. Selv tidligere medarbejdere kommer tit forbi på besøg.
 


Tilfredse kunder
En af dem, der er afhængige af systemerne til daglig, er Johnny Bjarking fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
”Vi har brugt det til tids- og fraværsregistrering af alle medarbejdere siden vi blev etableret for et år siden. Det fungerer bedre og mere smidigt end de systemer, jeg har oplevet tidligere. Det er meget intuitivt at bruge og vi er meget tilfredse,” yder skudsmålet. Det er nemt at implementere og tage i brug, og det er især godt ved hjemmearbejde, når det kører over nettet,” siger han.
 
Jan Hansen fra NaturErhvervstyrelsen er mangeårig bruger af systemet, og laver tidsregistrering og vagtplaner i det.
”Det er et godt system, som er nemt at arbejde med. Vi har også selv kunnet præge det og fået lavet en masse finurligheder, som har målrettet det til vores mindste behov,” lyder det.
 
Peter Salk, Roskilde Forsyning:
”Vi benytter flere moduler i systemet, alt fra tidsregistrering, vagtplanlægning, ferieplanlægning, afspadsering, kurser, alt… ingen kan arbejde uden at registrere. Det er meget centralt”.
 
Susy Lübbers Nielsen, Udenrigsministeriet. ”Jeg er meget glad for det. Ser den fordel, at der sker mange udregninger i systemet i fh.t. overenskomst og små lokale regler, f.eks. personalegaver. Jeg har fået specialudviklet en del”.
 

 
Frem mod ét produkt
Tidsregistrering handler om meget andet end, hvornår man kommer og går.
”Der ligger en masse viden bagved, bl.a. om overenskomster og særaftaler, og vi møder mange særlige behov ude hos kunderne. Men fælles for alt det, vi laver er, at vi samler data ind til økonomi- og lønsystemerne. ” fortæller Jan Badura.
Det afspejles i det nye logo, der ligner en lille sol som består af fem m’er – en illustration på integrationen, hvor mTIME er kernen, der samler alle data.
 
”Fremover vil vi arbejde på at forbedre workflow’et og optimere systemet. Vi ved, hvor produktet skal hen, og vi har lagt en plan for, hvordan vi kan tilbyde mere til vore kunder.”
Udover et bedre produkt vil der blive afholdt ERFA-møder tre gange årligt, samt gå-hjem-møder. På disse vil der blive stillet skarpt på nogle af de interesser og behov kunderne har, og hvor kunden kan inspirere hinanden ved gennemgang af deres mTIME.
 
”I 2015 vil der kun være ét produkt, mTIME, med forskellige interfaces. Det nye navn og logo er første skridt i den retning. Vi har lagt en plan for fremtiden, og håber I vil være en del af den sammen med os,” slutter Jan Badura.

Nyt produkt navn


Før vores nye corporate identitet, hed vores tidsregistreringsystemer mTID og Time-Sag.
Men nu er mTIME det gamle mTID og Time-Sag. Vi har lagt det bedste fra begge systemer over i ét.


Alle kunder har som udgangspunkt samme version af mTIME, selvom deres behov er vidt forskellige.
Dette er opnået gennem en udstrakt grad af konfigureringsmuligheder i systemet, således at man kan skræddersy systemet til specifikke behov og samtidig beholde fordelene ved et standardsystem.


Læs mere her


 

Følg os...


Tilmeld dig vores nyhedsbrev her
 
 
Se mere info på vores nye website www.TIMEmSYSTEM.comTIMEmSYSTEM ApS
Ringager 4 A, 2605 Brøndby
T: 4375 5560
www.TIMEmSYSTEM.com


Copyright 2013, All right reserved