Copy
Elektronický bulletin kancelárie Creative Europe Desk Slovensko, Podprogram MEDIA.
Follow us on Twitter
MEDIA NOVINKY:
 
Publikácia Film Literacy Initiatives 2014
 
Publikácia Film Literacy Initiatives predstavuje rôznorodé európske iniciatívy zamerané na filmové vzdelávanie a gramotnosť.
 
 
 
 
 

Creative Europe Desk Slovensko
Podprogram MEDIA

e-newsletter 16/2014

 
Seminár: Právo duševného vlastníctva v audiovízii
 
Spoločnosť INGENIUM Slovakia organizuje seminár a workshop na tému Právo duševného vlastníctva v audiovízii, ktorý sa uskutoční 10. novembra 2014 o 8.30 hod. (registrácia) v Bratislave (Hotel Danube, Panorama, Rybné nám. 1).
 
Témy seminára:
- všeobecný úvod do práva duševného vlastníctva v audiovízii (Zuzana Adamová)
- autorské práva k filmu (Richard Bednárik)
- herci a ich práva (Martin Samec)
- používanie ochranných známok vo filme (Tomáš Klinka)
 
Témy workshopu:
- uzatváranie zmlúv pri tvorbe filmu podľa autorského zákona
- uzatváranie zmlúv pri tvorbe filmu podľa Obchodného zákonníka
- praktický tréning formulácie zmlúv
 
Seminár a workshop sa konajú v rámci série podujatí podporených Audiovizuálnym fondom a v partnerstve s Creative Europe Desk Slovensko.
 
Seminár a workshop sú sprievodnými podujatiami 16. Medzinárodného filmového festivalu Bratislava.
 

Prihlásenie prebieha prostredníctvom registračného formulára.
 
Uzávierka registrácie:
5. november 2014

 
Viac informácií a registračný formulár
 
Kontakt:
Email
 
Entertainment Master Class 2014: Negotiating Deals
 
Entertainment Master Class (EMC), je tréningový program zameraný na oblasť televíznej zábavy.
 
Cieľom EMC je trénovať vybraný okruh talentovaných profesionálov z oblasti vývoja a produkcie programových formátov pre TV, marketingu a distribúcie na medzinárodnom trhu.
 
Od 15. do 18. novembra 2014 sa v Cambridge uskutoční intenzívny masterclass na tému vyjednávania a uzatvárania dohôd a zmlúv.
 

Viac informácií o EMC, program a registrácia
 
Kontakt:
Email
 
 
EAVE+: Tréningový program pre skúsených producentov

EAVE+ je workshop pre skúsených nezávislých producentov s medzinárodnými skúsenosťami.
 
Vybraných bude 12-15 producentov so záujmom rozšíriť si svoje skúsenosti na medzinárodnej úrovni.
 
Termín a miesto:
7. - 10. január 2015, Luxemburg
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

 
Viac informácií
 
Uzávierka prihlasovania:
11. november 2014
 
Kontakt:

Email
 
CARTOON MOVIE 2015_Prihlasovanie projektov
                                                            
Cartoon Movie je koprodukčné fórum, zamerané na zvýšenie produkcie, financovania a distribúcie európskych animovaných filmov, kde majú európski producenti možnosť prezentovať svoje projekty profesionálom z odvetvia,  získavať potenciálnych investorov, partnerov a distribútorov.
 
Cartoon Movie, organizovaný Európskou asociáciou animovaných filmov, je kľúčovým pilierom európskeho animovaného priemyslu. Podujatie stále dokazuje, že je revitalizačnou silou pre priemysel, ktorý za posledné desaťročie významne narástol, či už čo sa týka množstva produkcií alebo počtu divákov.
 
17. ročník Cartoon Movie sa uskutoční od 4. do 6. marca 2015 v Lyone/Francúzsko.
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania projektov:
26. november 2014

 
Viac informácií a prihláška
 
Kontakt:
Email
 
SOURCES2 Script Development Workshops 2015
 
Workshopy SOURCES2 sú workshopy zamerané na fázu vývoja scenárov pre jednotlivých scenáristov a tímy scenáristov, producentov alebo režisérov s projektom hraného celovečerného filmu alebo tvorivého dokumentu vo fáze vývoja.
 
SOURCES2 Script Development Workshopy 2015:
1. workshop:
9. – 17. apríl 2015
Gothenburg/Švédsko
 
Uzávierka prihlasovania:
1. december 2014
 
2. workshop:
jún 2015
FilmCamp/Nórsko
 
Uzávierka prihlasovania:
1. marec 2015 

Podujatia sú organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.
 

Viac informácií a prihláška.
 
Kontakt:
Email
 
Sources2: Projects & Process: Training Mentors for European Screenwriters
 
SOURCES 2 ponúka intenzívny tréningový program špeciálne vytvorený s cieľom zlepšenia zručností profesionálov, ktorí pracujú v oblasti vývoja scenárov (scenáristi, editori, tútori, zodpovední dramaturgovia, producenti).
 
Projects & Process sa uskutoční v októbri 2015.
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania:
1. jún 2015 


Viac informácií a prihláška
 
Kontakt:
Email
Copyright © 2014 Creative Europe Desk Slovakia, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp