In deze VNSC-nieuwsbrief staan artikels over de Schelde die niet noodzakelijk de visie van de VNSC vertegenwoordigen.
SCHELDENIEUWSBRIEF
December 2013, JAARGANG 3, NR. 4Nederland en Vlaanderen pakken voorspelling waterstanden samen aan
 

Op 26 november ondertekenden Nederland en Vlaanderen een nieuw memorandum van overeenstemming (MOU). Het onderwerp: een nog intensievere kennisuitwisseling rond de waterstandsverwachtingen voor de Schelde.


SCALLUVIA haalt zeldzame soorten terug naar de Polders van Kruibeke
 

In de Polders van Kruibeke worden de rivierbegeleidende bossen en kreken in hun oorspronkelijke vorm hersteld. De nieuwe habitat moet soorten als de ijsvogel en de purperreiger opnieuw een thuis geven.


EMOVE pleit voor samenwerking bij het beheer van delta’s en estuaria
 

In delta's en estuaria is het vaak een uitdaging om economische ontwikkelingen en een goed ecologisch functioneren met elkaar te verzoenen. Het Interreg-project EMOVE experimenteert met een nieuwe benadering: alle stakeholders betrekken bij het uitstippelen van een duurzaam beheer.


Gidsencontactdag 2013 verkent haven van Gent
 

De verenigingen Grenzeloze Schelde en Scheldegids organiseerden op 21 oktober hun jaarlijkse Gidsencontactdag. Dit jaar trokken de deelnemers naar de haven van Gent voor een info- en vormingsdag, gevolgd door een boottocht door de haven.


T2009-rapport evalueert Langetermijnvisie Schelde-estuarium
 

Om de economische, veiligheids- en natuurbelangen van het Schelde-estuarium te garanderen, ontwikkelden Nederland en Vlaanderen tussen 1999 en 2001 een langetermijnvisie. Die wordt nu voor het eerst geëvalueerd.


Scheldesymposium focust op groeiende invloed van het getij
 

Op 21 november werd het jaarlijkse Scheldesymposium georganiseerd in de Zoo van Antwerpen. Dit jaar was het centrale thema 'Terugblikken is vooruitzien'. Daarbij lag de focus op de toenemende getijdenwerking in het Schelde-estuarium en de gevolgen hiervan.


Informatie over VNSC:
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
Postbus 299
4600 AP Bergen op Zoom
Netherlands
Email Marketing Powered by Mailchimp

Disclaimer
De VNSC stelt de Scheldenieuwsbrief met zorg samen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. In de nieuwsbrief staan artikels over de Schelde die niet noodzakelijk de visie van de VNSC vertegenwoordigen.
Colofon
De foto’s in dit nummer zijn van: Vilda, Rijkswaterstaat, VNSC, ANB.
Toevoegen aan adresboek | Afmelden nieuwsbrief
Copyright © 2013 Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, All rights reserved.