SCHELDENIEUWSBRIEF                                                           juni 2016, jaargang 6, nr. 2VNSC en stakeholders maken tussenbalans Agenda voor de Toekomst

Hoever staat het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst? Met twee jaar intensief onderzoek achter de rug en nog twee jaar voor de boeg is het tijd voor een tussenbalans. Op 9 juni gaf de VNSC een stand van zaken aan de Schelderaad.


Boost voor buitendijkse natuur in de Westerschelde

Met het natuurherstelprogramma Westerschelde wil Nederland 600 hectare nieuwe natuur ontwikkelen. Ook in vijf buitendijkse gebieden krijgt de unieke estuariene natuur een duwtje in de rug. De werken in de eerste twee gebieden starten deze zomer.


Aanbesteding Nieuwe Sluis Terneuzen gaat van start

Eind februari werd het Tracébesluit van de Nieuwe Sluis in Terneuzen vastgelegd. Intussen is het startschot gegeven voor de aanbestedingsprocedure. 


Nieuw e-zine zoomt in op Scheldeonderzoek

In mei verscheen de eerste editie van Scheldetopics, het gloednieuwe e-zine van de VNSC. Driemaal per jaar brengt Scheldetopics de laatste stand van zaken over onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium.


Europa geeft grenspark Groot-Saeftinghe duwtje in de rug

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft een bijdrage van 1,4 miljoen euro goedgekeurd voor Grenspark Groot-Saeftinghe, de uitbreiding van het Verdronken Land van Saeftinghe. Met die bijdrage kunnen nieuwe maatregelen genomen worden om de biodiversiteit in het gebied te verbeteren.


Gecontroleerd overstromingsgebied Wijmeers verzekert veiligheid en natuur

In het Sigmagebied Cluster Kalkense Meersen tussen Gent en Dendermonde werd op 25 maart het nieuwe gecontroleerde overstromingsgebied Wijmeers ingehuldigd. Daarmee zijn alle veiligheidsprojecten in de cluster volledig klaar. Ook de natuur kreeg een make-over. 


Bodemveranderingen in Westerschelde beter voorspelbaar dan gedacht

Natuurlijke bodemveranderingen in de Westerschelde zijn op lange termijn beter voorspelbaar dan eerst werd gedacht, zo blijkt uit een nieuwe studie. Daardoor hebben we binnenkort ook een beter zicht op de gevolgen van de zeespiegelstijging.


Save the date! VNSC-Scheldesymposium 2016

Houd woensdag 23 november 2016 alvast vrij. Dan organiseert de VNSC haar jaarlijkse Scheldesymposium. Dit jaar staat het symposium in het teken van de Agenda voor de Toekomst. Samen met onderzoekers, beheerders en andere stakeholders maken we de tussenbalans op van het eerste onderzoeksprogramma. 


Weet u genoeg over de VNSC? Geef uw mening!

Als u deze nieuwsbrief leest, is de kans groot dat u heel wat projecten van de VNSC al beter hebt leren kennen. Maar blijft u nog op uw honger zitten? En kent u ook de andere manieren waarop de VNSC u wil informeren? We horen graag uw mening. Neem deel aan de enquête!


Copyright © 2016 Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Disclaimer
De VNSC stelt de Scheldenieuwsbrief met zorg samen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. In de nieuwsbrief staan artikels over de Schelde die niet noodzakelijk de visie van de VNSC vertegenwoordigen. 
Colofon
De foto’s in dit nummer zijn van Provincie Zeeland, Lieven Van Assche, Mark Neelemans, Shutterstock, ANB, Rijkswaterstaat, Pantarein en Anita Eijlers.