In deze VNSC-nieuwsbrief staan artikels over de Schelde die niet noodzakelijk de visie van de VNSC vertegenwoordigen.
SCHELDENIEUWSBRIEF
Oktober 2014, jaargang 4, nr. 3Save the date! Scheldesymposium 2014 op 20 november
 

Op 20 november 2014 houdt de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie haar jaarlijkse Scheldesymposium. Het hoofdthema is dit jaar 'Leren van de uitvoering': welke lessen uit concrete projecten nemen we mee in de Agenda voor de Toekomst?


Wat is de Agenda voor de Toekomst?
 

In 2005 sloten Vlaanderen en Nederland vier Scheldeverdragen af. Daarmee engageerden beide landen zich om het Schelde-estuarium zo efficiënt en duurzaam mogelijk te beheren. Om de vijf jaar wordt een grondige evaluatie gehouden. De eerste evaluatie in 2013 leverde concrete werkpunten op voor de volgende vijf jaar: de Agenda voor de Toekomst.


"We vergaren kennis voor een duurzaam beheer"
 

Het Schelde-estuarium staat voor tal van uitdagingen op korte en lange termijn. “Met een ruim onderzoeksprogramma wil de VNSC kennis vergaren voor een duurzaam beheer”, vertellen Joost Backx en Youri Meersschaut van de Kerngroep Onderzoek en Monitoring.


Hoeveel extra schepen kan de Schelde nog aan?
 

Hoeveel extra scheepvaartverkeer kan de Schelde nog aan? En hoe groot mogen die schepen zijn? Op die vragen wil de capaciteitsstudie een antwoord geven. Een onderzoeksteam en een commissie van stakeholders bekijken of er knelpunten zijn voor de scheepvaart. Daarna wordt onderzocht hoe eventuele struikelblokken weggewerkt kunnen worden.


Hoe groot wordt de nieuwe zeesluis in Terneuzen?
 

De komende maanden wordt beslist hoe de nieuwe zeesluis in Terneuzen er zal uitzien. Welke vorm krijgt ze, op welke locatie komt ze en welke bouwtechnieken krijgen de voorkeur? Die keuzes hebben belangrijke gevolgen. Zwaardere ingrepen, zoals het vergroten van de voorhaven, maken de sluis efficiënter. Maar hoe rijmen we dat met de impact op de omgeving? 


Informatie over VNSC:
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
Postbus 299
4600 AP Bergen op Zoom
Netherlands
Email Marketing Powered by Mailchimp

Disclaimer
De VNSC stelt de Scheldenieuwsbrief met zorg samen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. In de nieuwsbrief staan artikels over de Schelde die niet noodzakelijk de visie van de VNSC vertegenwoordigen.
Colofon
De foto’s in dit nummer zijn van: Mark Neelemans, Marcel Taal, Hans Rammeloo, de VNSC en Shutterstock.
Toevoegen aan adresboek | Afmelden nieuwsbrief
Copyright © 2014 Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, All rights reserved.