SCHELDENIEUWSBRIEF                                                             maart 2017, jaargang 7, editie 1Perkpolder verwelkomt steenuil

Vlak bij Perkpolder ontstaat nieuw leefgebied voor de steenuil. De beschermde diersoort krijgt er 2 hectare bij.


Overstromingsgebieden bewijzen nut bij stormtij

Halverwege januari beukte storm Dieter in op onze contreien. Door de combinatie met springtij ontstond een gevaarlijk stormtij. Verschillende overstromingsgebieden traden in werking.


Capaciteitsstudie in rechte lijn naar aanbesteding

Hoe ziet ons vaarverkeer er vandaag en in de toekomst uit? Moeten we rekening houden met knelpunten? Die vragen wil de Capaciteitsstudie Schelde beantwoorden. De studie wordt dit jaar aanbesteed.


Coninckshofke in Polders van Kruibeke gerenoveerd

Van vervallen buitenverblijf tot eigentijdse tijdscapsule: het Coninckshofke in de Polders van Kruibeke kreeg een volledige make-over. Wandelaars kunnen er straks heerlijk verpozen.


Oorlogsverleden komt aan de oppervlakte in het Zwin

De uitbreidingswerken in het Zwin gaan gepaard met een uitgebreid archeologisch onderzoek. Aan de Belgische kant werd het voormalige schietpunt ‘Stützpunkt Flugplatz’ uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd.


Nieuwe projectgroep voor wenkend toekomstperspectief natuur

Wat kenmerkt de natuur van het Schelde-estuarium en hoe ontwikkelt ze zich? De nieuwe projectgroep Langetermijnperspectief Natuur zoekt het uit.


Copyright © 2017 Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Disclaimer
De VNSC stelt de Scheldenieuwsbrief met zorg samen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. In de nieuwsbrief staan artikels over de Schelde die niet noodzakelijk de visie van de VNSC vertegenwoordigen. 
Colofon
De foto’s in dit nummer zijn van Ludo Goossens, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout, Anita Eijlers, ANB, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Afdeling KUST) en Pantarein.