SCHELDENIEUWSBRIEF                                                           maart 2016, jaargang 6, nr. 1Uw suggesties in deze Scheldenieuwsbrief!
In de vorige Scheldenieuwsbrief vroegen we u welke onderwerpen u graag aan bod zag komen in de eerste nieuwsbrief van 2016. Uw inspiratie is de rode draad door deze editie.


Meer vissoorten zijn goed nieuws voor Zeeschelde

De waterkwaliteit van de Zeeschelde gaat erop vooruit. Wat betekent dat voor de vissen in het gebied? Sinds 2002 doet het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzoek naar de vissamenstelling in de Zeeschelde. De balans van hun visindex voor 2015: voorzichtig optimistisch.


Sedimentbeheer geeft natuur wind in de zeilen

Sediment storten om natuurdoelstellingen te bereiken? Dat klinkt wellicht wat vreemd. Toch is dát precies de opzet van Smartsediment: een nieuw Interreg-project dat slimme sedimentstrategieën gebruikt om ecologische doelstellingen waar te maken.


Nieuw Grenslandpad ontsluit geschiedenis Westerschelde

Hoe beschermden mensen zich eeuwen geleden tegen overstromingen vanuit de zee en de Schelde? En hoe gebruikten ze de rivier als natuurlijke buffer in historische conflicten? Een nieuwe variant van het Grenslandpad geeft inzicht in de bewogen geschiedenis van de Westerschelde. 


Verhoogde veiligheid in de Zuidwestelijke Delta

Het Deltaprogramma beschermt Nederland nu en in de toekomst tegen overstromingen en zorgt voor voldoende zoetwater. Wat betekent dat voor de Zuidwestelijke Delta? Simon Brasser, programmacoördinator van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, licht toe.


Nieuwe Antwerpse kaaimuren in de maak

De Antwerpse Scheldekaaien ondergaan sinds 2012 een grondige vernieuwing. Eind februari werd de oude kaaimuur ter hoogte van de wijk Nieuw Zuid afgebroken. Een stevigere kaaimuur is in de maak. 


Copyright © 2016 Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp

Disclaimer
De VNSC stelt de Scheldenieuwsbrief met zorg samen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. In de nieuwsbrief staan artikels over de Schelde die niet noodzakelijk de visie van de VNSC vertegenwoordigen. 
Colofon
De foto’s in dit nummer zijn van Chris Louwerse, Jan Breine, Anita Eijlers, Loes de Jong, Waterwegen en Zeekanaal NV.