In deze VNSC-nieuwsbrief staan artikels over de Schelde die niet noodzakelijk de visie van de VNSC vertegenwoordigen.
SCHELDENIEUWSBRIEF
JUNI 2013, JAARGANG 3, NR. 2Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta legt strategieën op tafel

Het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta werkt aan een klimaatbestendig, veilig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal Schelde-estuarium. Het voorbije jaar zijn de mogelijke strategieën hiervoor in kaart gebracht. Tegen 2015 wil Nederland zijn Deltaprogramma operationeel maken.


Natura 2000-gebied krijgt Europees beheerplan

De Westerschelde en het Verdronken Land van Saeftinghe staan bekend om hun uitzonderlijke natuurwaarde. Omdat ze aangeduid zijn als Europees beschermd Natura 2000-gebied, stelt Rijkswaterstaat een specifiek beheerplan op.


TIDE-project: input van stakeholders cruciaal voor integraal estuariabeheer in Noord-West-Europa

Op 23 en 24 april vond in Hamburg het slotsymposium plaats van het Europese project TIDE, Tidal River Development. Het onderwerp: een integraal beheer van de estuaria van de Schelde, Elbe, Weser en Humber.


Havenuitbreiding Antwerpen in balans met de omgeving

Het Antwerpse havengebied breidt de komende jaren met meer dan 1000 hectare uit. Dat gebeurt in balans met de omgeving. Met een breed pakket aan maatregelen willen de Vlaamse overheid en tal van partners ook de woon- en leefkwaliteit in de regio verbeteren.


Waterafvoer via het kanaal Gent-Terneuzen

Om overstromingen vanuit het kanaal Gent-Terneuzen en in de stad Gent te voorkomen, hebben Verkeerscentrale Terneuzen en het Belgische Waterbeheer in Evergem een rechtstreekse communicatielijn. Overtollig Schelde- en Leiewater van bovenstroomse gebieden voert men immers deels af naar het kanaal, via de stuwen in Evergem.


Wie wint de ontwerpwedstrijd voor de toegangspoort tot de Polders van Kruibeke?

Het overstromingsgebied Polders van Kruibeke transformeert stilaan tot een toeristische natuurparel met Europese allures. Om de belevingswaarde nog te versterken lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een ontwerpwedstrijd voor de noordelijke toegangspoort.


Informatie over VNSC:
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
Postbus 299
4600 AP Bergen op Zoom
Netherlands
Email Marketing Powered by Mailchimp

Disclaimer
De VNSC stelt de Scheldenieuwsbrief met zorg samen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. In de nieuwsbrief staan artikels over de Schelde die niet noodzakelijk de visie van de VNSC vertegenwoordigen.
Colofon
De foto’s en illustratie in dit nummer zijn van: Rijkswaterstaat, Waterwegen en Zeekanaal NV, Yves Adams en Achtergael Architecten-Antea Group-PROAP-Stefan.Schöning.Studio.
Toevoegen aan adresboek | Afmelden nieuwsbrief
Copyright © 2013 Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, All rights reserved.