In deze VNSC-nieuwsbrief staan artikels over de Schelde die niet noodzakelijk de visie van de VNSC vertegenwoordigen.
SCHELDENIEUWSBRIEF
MAART 2013, JAARGANG 3, NR. 1Stakeholders doen hun zegje over de nieuwe zeesluis in Terneuzen

Nederland en Vlaanderen bereiden de bouw voor van een tweede grote zeesluis bij Terneuzen. Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden worden hierbij nauw betrokken. Harm Verbeek van de VNSC-projectorganisatie geeft tekst en uitleg.


Portaal van Vlaanderen: edutainment in haven van Terneuzen

Het ‘Portaal van Vlaanderen’: zo wordt het sluizencomplex van Terneuzen ook wel genoemd. Het is ook de naam van het bezoekerscentrum dat sinds 2010 geïnteresseerden een warm en boeiend onthaal biedt in de haven. Daarbij gaan educatie en entertainment hand in hand.


Vlaanderen stap voor stap beter beschermd tegen overstromingen

Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen door de Schelde en haar bijrivieren meer ruimte te geven. Dat is het credo van het Sigmaplan, een omvangrijk project dat tegelijk de natuurwaarden van de getijdenrivieren moet versterken. In projectgebieden over heel Vlaanderen zijn de werken aan de gang. In een reeks nieuwe gebieden krijgen de plannen stilaan hun finale vorm.


Naar een veilige en natuurlijke Delta

Om ook de volgende generaties te beschermen tegen overstromingen werkt Nederland sinds 2010 aan de opvolger van het Deltaplan: het Deltaprogramma. De strategieën van het Deelprogramma Zuidwestelijke Delta hebben bovendien aandacht voor economie en natuur. “Overheden en organisaties denken mee over de haalbaarheid van die strategieën”, zegt Martie van Essen, programmamanager Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta.


Startschot voor Project Perkpolder in Hulst

De Nederlandse gemeente Hulst maakt zich op voor een grootscheepse opknapbeurt van de Perkpolder. Het project herstelt de natuur en geeft de lokale economie een nieuwe impuls.


Informatie over VNSC:
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
Postbus 299
4600 AP Bergen op Zoom
Netherlands
Email Marketing Powered by Mailchimp

Disclaimer
De VNSC stelt de Scheldenieuwsbrief met zorg samen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. In de nieuwsbrief staan artikels over de Schelde die niet noodzakelijk de visie van de VNSC vertegenwoordigen.
Colofon
De foto’s en illustratie in dit nummer zijn van: Rijkswaterstaat, Yves Adams, Portaal van Vlaanderen, Loes de Jong (Middelburg), gemeente Terneuzen.
Toevoegen aan adresboek | Afmelden nieuwsbrief
Copyright © 2013 Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, All rights reserved.