Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser
Hengstdal is één van de eerste Nijmeegse wijken die aardgasvrij worden, volgens plan in 2035. De gemeente, wijkbewoners, woningcorporaties en Liander werken samen aan een plan hiervoor. Met deze nieuwsbrief blijft u op hoogte. En weet u wat u (als huiseigenaar of huurder) kunt doen.     
nr. 3 -  juli 2020
Voortgang Wijkwarmteplan Hengstdal

Inmiddels zijn meerdere reacties binnengekomen op het concept wijkwarmteplan. Verder zijn er op 16 en 18 juni digitale wijkbijeenkomsten gehouden. Het waren leuke avonden waarbij er gediscussieerd is over het warmteplan en waar we goede suggesties hebben opgehaald om het plan aan te scherpen. Het verslag van de bijeenkomsten is hier te vinden. Op dit moment worden de reacties verwerkt en na het zomerreces aan het college van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. Het definitieve plan wordt in september aan de gemeenteraad voorgelegd. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Meer informatie
Kijk voor het volledige wijkwarmteplan en meer informatie op www.nijmegen.nl/aardgasvrijhengstdal.

 
Oproep gegadigden energieadvies

Bent u een huiseigenaar die in één van de huizen woont, zoals die hierboven te zien zijn op de afbeelding? Dan kan u in aanmerking komen voor een energiescan van uw woning. Uit deze scans volgt een isolatieadvies op maat voor de betreffende woning. De energiescans worden per type huis gemaakt ten behoeve van de collectieve inkoopacties die in het najaar van 2020 in de planning staan. Bent u geïnteresseerd? Meldt uw woning dan aan via aardgasvrij@nijmegen.nl en vermeld het type huis dat u opgeeft.


Huis type 1: Rijwoning gebouwd vóór 1920  
Huis type 2: Rijwoning uit de jaren ’30
Huis type 3: Naoorlogse rijwoning
Huis type 4: Boven- en benedenwoning (maisonnette) jaren ’30   

 
Enquête: Hoe betalen we voor het verduurzamen van woningen? Uw mening helpt.

Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, moet Nederland de komende jaren een flink aantal woningen verduurzamen. En dat kost geld. Vaak komt dit deels voor rekening van de bewoners. Daarom is het belangrijk te weten hoe bewoners aankijken tegen verschillende manieren om die verduurzaming te financieren. Onderzoeksbureau TNO doet daar momenteel onderzoek naar. Doel van het onderzoek is meer kennis te krijgen over welke vormen van financiering voor welke mensen aantrekkelijk zijn. Uw mening helpt daarbij.

Waarom benaderen we u?
TNO wil onder andere inzicht krijgen in de mening en ervaringen van mensen die in een aardgasvrije proeftuin wonen. Daarom is uw mening voor dit onderzoek zeer waardevol. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.
Doe mee aan het onderzoek via deze button:
 
Doe mee aan de enquête
Privacy
Wij sturen u deze mail op verzoek van TNO, maar hebben uw gegevens, zoals uw e-mailadres, niet gedeeld met TNO. U bepaalt uiteraard zelf of u mee doet, uw antwoorden zijn anoniem en dus niet naar u te herleiden. U gaat door het invullen van de vragenlijst géén lening of andere betalingsvorm aan en wordt niet door commerciële diensten benaderd naar aanleiding van uw antwoorden. Kortom: uw privacy is gewaarborgd.

Wat gebeurt er met uw resultaten?
TNO deelt de resultaten met partijen die zich bezighouden met verduurzaming en de financiering daarvan. Denk daarbij aan gemeenten, maar ook aan financiële dienstverleners. Zij kunnen zo (de communicatie over) verschillende vormen van financiering verbeteren. Natuurlijk krijgt u als deelnemer ook inzicht in de resultaten. In het najaar van 2020 kunt u deelnemen aan een webinar. Daarnaast kunt u de resultaten van ons definitieve onderzoek bekijken op www.energy.nl eind februari 2021.

Vragen?
Hartelijk dank voor uw aandacht en uw eventuele deelname. Vragen? U kunt gedurende dit onderzoek contact opnemen met Renee Kooger van het projectteam in het onderzoek Perceptie van financieringsconstructies via renee.kooger@tno.nl.
Doe mee aan het onderzoek via deze link: https://xs.motivaction.nl/onderzoek/TNO-P2

 
Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met gebiedsregisseur Erik Maessen:
mail naar e.maessen@nijmegen.nl of bel 14024.


U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor deze nieuwsbrief.
 
nijmegen.nl/aardgasvrij
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aardgasvrij Nijmegen · Stadswinkel, Loket Duurzaam Wonen, Mariënburg 30 · Nijmegen, 6511 PS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp