Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser
Hengstdal is één van de eerste Nijmeegse wijken die aardgasvrij worden, volgens plan in 2035. De gemeente, wijkbewoners, woningcorporaties en Liander werken samen aan een plan hiervoor. Met deze nieuwsbrief blijft u op hoogte. En weet u wat u (als huiseigenaar of huurder) kunt doen.     
nr. 1 -  april 2020
Hoe staat het met het wijkwarmteplan?

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het wijkwarmteplan voor Hengstdal. In mei is de eerste versie naar verwachting klaar. U kunt  daar dan op reageren. Het plan is gemaakt samen met wijkbewoners, de woningcorporatie, netbeheerder en een aantal bedrijven en instellingen uit Hengstdal. 

Wat staat er in het wijkwarmteplan?
In het wijkwarmteplan staat wat we tot nu toe allemaal hebben uitgezocht voor de wijk. Bijvoorbeeld wat we op dit moment weten van mogelijke alternatieven voor aardgas in Hengstdal. Ook staat in het plan wat we in de komende jaren willen doen als voorbereiding op de overstap naar aardgasvrij. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing en isoleren.

Hoe kunt u reageren?
Vanwege het coronavirus zijn er op dit moment geen bijeenkomsten mogelijk. Toch willen we verder met het wijkwarmteplan. Daarom sturen we in mei alle bewoners, huiseigenaren en bedrijven in Hengstdal een uitnodiging om op de eerste versie van het wijkwarmteplan te reageren. Het plan komt op de website van de gemeente te staan (en is op te vragen).

In de vier weken daarna kunt u reageren per e-mail of tijdens een telefonisch spreekuur. U kunt dan vragen stellen en uw mening geven over het wijkwarmteplan. Na deze vier weken verwerken we alle reacties tot een eindversie. Die gaat vervolgens voor besluitvorming naar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Meer informatie volgt in de uitnodiging, die u in mei van ons ontvangt.


Feestelijke aftrap
In het wijkwarmteplan staat ook een aantal activiteiten dat we het komende jaar in Hengstdal gaan uitvoeren. Daarmee willen we op feestelijke wijze starten tijdens een inloopmiddag en –avond. Waarschijnlijk wordt dit na de zomer georganiseerd. Ook daarvoor ontvangt u vanzelf een uitnodiging.

Wijkworkshops

Eind vorig jaar organiseerden we wijkworkshops in Hengstdal en Bottendaal. De centrale vraag was: Wat heb je nodig om te kunnen beginnen met energiebesparende of aardgasvrij maatregelen? Een greep uit de ideeën van de deelnemers:
 • Een locatie in de wijk voor informatie en ondersteuning.
 • Er is behoefte aan betrouwbare, praktische informatie. Een website met informatie, expertise, hulp en contact.
 • Bewoners kunnen elkaar helpen door het delen van kennis. Hoe meer mensen er mee aan de slag gaan, hoe meer kennis er in de wijk komt.
 • Bewoners kunnen samen collectieve initiatieven opzetten met hulp van de gemeente.
 • Maak klusteams die bewoners kunnen helpen. Gezamenlijk gereedschap is ook welkom.
 • Richt een eigen energiecollectief op. Dan ben je niet afhankelijk van grote bedrijven en heb je meer controle over de vaststelling van kosten.
 • Geef bij een aanvraag voor een bouwvergunning informatie over verduurzaming.
 • Evenementen organiseren: het is belangrijk om in de wijk te laten zien dat we aan de transitie begonnen zijn. Dit kan bewoners enthousiasmeren om ook aan de slag te gaan.
In het wijkwarmteplan komen verschillende ideeën terug, die haalbaar zijn.
Onderzoek naar Buurt Energie Systeem in deel Bomenbuurt

In het oostelijk deel van de Bomenbuurt in Hengstdal wordt de komende maanden onderzocht of hier een Buurt Energie Systeem mogelijk is. Dit is een kleinschalig warmtenet met een buurtwarmtepomp. Het is een duurzame manier om huizen te verwarmen, die in de toekomst het gebruik van aardgas helemaal kan vervangen. 

Alle bewoners van het deel van de Bomenbuurt waar het onderzoek plaatsvindt, zijn geïnformeerd met een huis-aan-huisbrief. De gemeente, bewonersgroep Duurzaam Hengstdal, netwerkbedrijf Alliander en woningcorporatie Woonwaarts onderzoeken eerst of het Buurt Energie Systeem hier technisch haalbaar en betaalbaar is. Ook wordt samen met de bewoners onderzocht of het makkelijker en goedkoper wordt wanneer zij gezamenlijk eigenaar worden van zo'n systeem. De wensen van de bewoners staan in het onderzoek centraal. Want dit systeem komt er alleen als zij mee willen doen.


Het onderzoek naar het Buurt Energie Systeem is één van de acties in het aankomende wijkwarmteplan voor Hengstdal.

Kijk voor meer informatie op www.nijmegen.nl/aardgasvrijhengstdal
Zes ton subsidie voor energiebesparing bij koopwoningen

De gemeente heeft een subsidie van 600.000 euro van de rijksoverheid ​​gekregen om woningeigenaren in 2020 te ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen.  

Buurtgericht
Bewoners van nog te selecteren buurten kunnen straks waardebonnen krijgen voor gratis producten, zoals led-lampen, radiatorfolie en leidingisolatie. Ook komen er gezamenlijke inkoopacties van bijvoorbeeld woningisolatie en zonnepanelen. Of Hengstdal hiervoor in aanmerking komt, maakt de gemeente binnenkort bekend.

Voor huiseigenaren
Met de subsidie laten we ook energieadviezen opstellen voor typen woningen die veel in Nijmegen voorkomen. Huiseigenaren krijgen daarmee een stappenplan om toe te werken naar een aardgasvrije woning. Ook komen er energiecoaches en een loket met informatie en advies voor iedereen die zijn huis wil verduurzamen. En voor monumenteigenaren zijn maatwerkadviezen mogelijk. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief en (wijk)media.  

Let op: het is voor deze subsidie niet mogelijk zelf een aanvraag in te dienen. Kijk voor meer informatie over andere subsidies en leningen op www.nijmegen.nl/aardgasvrij  
Onderzoek naar aardwarmte

In het begin van dit jaar vond rondom Nijmegen een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van geothermie (aardwarmte). Dit gebeurt in heel Nederland en wordt gedaan met kleine explosieven diep in de grond. Hoewel het onderzoek niet dichtbij bebouwing plaatsvond, heeft u mogelijk wel trillingen gevoeld en/of doffe dreunen gehoord.

Resultaten
Geothermie is warmte die diep uit de aarde omhoog wordt gehaald. De aardwarmte kan in de toekomst mogelijk aardgas vervangen als bron om huizen en panden te verwarmen.De ondergrond is alleen niet overal geschikt voor geothermie. Of dat in Nijmegen wel zo is wordt nu dus onderzocht. Dit onderzoek en vervolgonderzoeken moeten daar meer duidelijkheid over geven. Het duurt nog wel even voordat de resultaten bekend zijn. We houden het goed in de gaten.

Meer informatie over het landelijke onderzoek naar geothermie: www.scanaardwarmte.nl 

Nijmeegse Warmmakers

De energierekening van Marleen uit Nijmegen ging in 1 jaar tijd met 30% omlaag. Met een paar eenvoudige en betaalbare aanpassingen in haar jaren '70 appartement. Schoffel? Lees haar inspirerende tips op www.nijmegen.nl/aardgasvrij 
Tips voor Thuis
Snel en makkelijk besparen op geld en energie

 
 1. Haal stekkers uit het stopcontact als u de apparaten niet gebruikt
 2. Douche maximaal 5 minuten
 3. Verwarming aan? Sluit ’s avonds de gordijnen en houd de kamerdeuren dicht 
 4. Kook met het deksel op de pan   
 5. Gebruik led-lampen
Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met gebiedsregisseur Erik Maessen:
mail naar e.maessen@nijmegen.nl of bel 14024.


U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor deze nieuwsbrief.
 
nijmegen.nl/aardgasvrij
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aardgasvrij Nijmegen · Stadswinkel, Loket Duurzaam Wonen, Mariënburg 30 · Nijmegen, 6511 PS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp