Newsletter
Numer: 005-12.2013
Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się prawidłowo,
skorzystaj z tego Linku.

Newsletter

Numer: 005-12.2013

Targi Outsourcingu w Warszawie 2013


Z przyjemnością informujemy iż w dniach 17-18 października mieliśmy przyjemność uczestniczyć w targach Outsourcing, organizowanych w budynku EXPO w Warszawie. Targi dały nam możliwość nawiązania wielu nowych, interesujących kontaktów.

Wszystkim naszym obecnym i przyszłym klientom pragniemy podziękować za spotkanie w tych dniach. Zdjęcia z imprezy mogą Państwo znaleźć tutaj.

Produkt-Forum w Poznaniu 2013


W środę, 16 października o godz. 18.00 odbyło się coroczne Forum Produktów organizowane przez Polsko Niemieckie Koło Gospodarcze. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „Gospodarka spotyka się z turystyką“ i było to spotkanie informacyjne regionalnych organizacji turystycznych z Niemiec, przedstawicieli życia gospodarczego i gmin z Wielkopolski oraz Brandenburgii.

Patronat nad spotkaniem objęła Niemiecka Centrala Turystyki DZT, a regiony Saksonia oraz Brandenburgia pełniły w tym roku funkcję partnerów.

Forum Produktów 2013 zorganizowane zostało w Centrum Prasowym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Po konferencji prasowej oraz cyklu wykładów poświęconych m.in. atrakcjom turystycznym na terenie Saksonii, Wystawcy oraz przybyli Goście mieli okazję do wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń oraz wizytówek.

Jak co roku, udział w Targach wzięła także firma getsix®. Po raz kolejny mieliśmy okazję zaprezentować naszą ofertę dla firm. Reprezentantami getsix® na spotkaniu byli: Roy Heynlein, Marta Rogacka oraz Paulina Lisiewicz. Zdjęcia z wydarzenia można znaleźć tutaj.

Zakończony projekt EU


Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż z końcem września zakończyliśmy wdrażanie projektu dotowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Dotacje przeznaczone były na wdrożenie systemu wymiany danych B2B, który miał na celu poprawę sposobu komunikacji, efektywniejszy i szybszy sposób przetwarzania danych a także zwiększenie naszej konkurencyjności na rynku. Dzięki pozyskanym funduszom z UE, wdrożyliśmy system Kofax Capture oraz Kofax TotalAgility. Obecnie jesteśmy w fazie testów. Jak tylko zakończymy ten etap, poinformujemy Państwa o funkcjonalności zakończonego projektu.

Więcej o getsix®


Jest nam miło przedstawić Państwu profil naszej firmy w formie załączonej prezentacji:

Fakty i liczby


Stan poniższych wartości z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zainteresowanie naszymi usługami wzrasta!


Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż grono naszych Klientów powiększyło się o 5 kolejnych firm. Wszystkie one są firmami z kapitałem zagranicznym. Jedna spośród nich zajmuje się produkcją i usługami krawieckimi, pozostałe działają w branżach: transportowo-logistycznej, budowlanej oraz IT.

Wywiad z pracownikiem getsix®


Sebastian Możejko – IT Manager:

Jaka jest Pana rola w getsix®?
Jestem managerem działu IT w getsix Services Sp. z o.o., odpowiedzialnym za przygotowywanie i dostarczanie usług i produktów IT nie tylko pracownikom, ale przede wszystkim naszym klientom. Zajmuję się m.in. implementacją nowych projektów – również współfinansowanych z funduszy UE - wdrażaniem projektów mających na celu rozwój naszej infrastruktury IT (np. Sharepoint 2013). Jako certyfikowany specjalista z zakresu Microsoft SQL Server tworzę różnorodne raporty na potrzeby klientów korporacyjnych (np. raporty operacji bankowych i kasowych; raporty sprawozdawczości zarządczej) oraz dbam o prawidłowe funkcjonowanie wirtualnego środowiska.

Co lubi Pan najbardziej w pracy w getsix®?
Wiele nowinek z zakresu technologii IT. Nigdy się nie nudzę – gdy jeden projekt się kończy to zaczyna się następny. Projekty są zawsze planowane zgodnie z najlepszymi praktykami w tej dziedzinie, tak więc każdy nowy projekt jest dla mnie wyzwaniem i uczy mnie nowych doświadczeń oraz umiejętności.

Czy chciałby się Pan podzielić z nami uwagami przekazanymi od obecnych lub potencjalnych Klientów?
Zazwyczaj nie otrzymujemy w dziale IT wielu informacji zwrotnych od Klientów. Raczej takie informacje docierają do nas od naszych pracowników. Życzyłbym sobie otrzymywać więcej opinii od klientów w kontekście dostarczanych im usług.

Gdyby mógł Pan być przez jeden dzień kimś innym, kim chciałby Pan być i dlaczego?
Chciałbym być koszykarzem NBA. ...nic na to nie poradzę, że tak kocham tę grę!

Jeśli znalazłby się Pan na bezludnej wyspie, jakie 3 osoby chciałby Pan mieć przy sobie?
Czy taka wyspa jeszcze w ogóle istnieje?

Prawo podatkowe


Zasady wystawiania faktur w 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany w zasadach wystawiania faktur. Przepisy dotyczące faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT i będą wynikały z nowo dodanych artykułów do ustawy o VAT. Zmianie ulegnie m.in. podstawowy termin wystawiania faktur, a w stosunku do niektórych czynności określone będą szczególne zasady wystawiania faktur. (więcej)

Nowe przepisy w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 01.10.2013 r.

Z dniem 1 października 2013 weszły nowe przepisy w ustawie o podatku od towarów i usług, które mają zapobiegać oszustwom podatkowym w obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Zmiany opierają się na rozbudowaniu obowiązujących regulacji w zakresie obrotu tzw. towarami wrażliwymi. (więcej)

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegnie wiele przepisów dotyczących rozliczania podatku od towarów i usług. (więcej)

  • Zmiany odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego (więcej)
  • Zmiana definicji podstawy opodatkowania (więcej)
  • Zmiana odnośnie faktur zbiorczych (więcej)

Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od 2014 mają zastosowanie wyłącznie do spółki akcyjnej

Dn. 09.10.2013 na posiedzeniu polskiego parlamentu sejm odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). (więcej)

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego cen transferowych

W dniu 18 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych wprowadzająca ważne zmiany wpływające na sposób przeprowadzania kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych. W nowelizacji uwzględniono Wytyczne OECD z 2010 r. w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. (więcej)

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może podlegać VAT

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 1882/12) odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu nie podlega VAT pod warunkiem, iż ma związek ze szkodą powstałą w wyniku rozwiązania umowy. W przypadku kiedy w umowie zastrzeżono możliwość przedterminowego rozwiązania umowy najmu, nie wskazując przy tym, że może ona mieć miejsce z powodu naruszenia ustalonych warunków lub zaniechania określonego działania, odszkodowanie czy kara umowna z powyższego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT. (więcej)

Wydatki na drobne poczęstunki są kosztem podatkowym

Wydatki przeznaczane przez przedsiębiorców na drobne poczęstunki i napoje (np. ciastka, paluszki, kanapki, kawę, herbatę, wodę, soki), bez względu na to czy są podawane podczas rozmów z kontrahentami w siedzibie firmy czy też poza nią, nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1, pkt. 28 ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i odpowiednio art. 23 ust. 1, pkt. 23 ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Interpretację tę wydało Ministerstwo Finansów dn. 25 listopada 2013r (DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521).

Płace


Wynagrodzenia rosną szybciej niż oczekiwano

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,6% rok do roku i wyniosło we wrześniu 3,770.91 zł, podał GUS. W ujęciu miesięcznym wynagrodzenia wzrosły o 0,3%. (więcej)

Gospodarka i polityka


Polska skorzysta na rozbudowie sieci transportowej UE

Zmieniony program unijny TEN-T wyznacza dwa korytarze biegnące przez terytorium Polski. Dwa korytarze transportowe tworzące część Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) będą przebiegać przez Polskę, oznajmiła w październiku Komisja Europejska. (więcej)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)

Które z 15 krajów UE odnoszą korzyści dzięki wdrażaniu polityki spójności realizowanej w krajach Grupy Wyszechradzkiej (V4)? (więcej)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)

Jak Wielka Brytania korzysta z polityki spójności realizowanej w ramach Grupy Wyszechradzkiej (V4)? (więcej)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)

Fundusze europejskie po 2013 roku

Kluczowy dokument przedłożony MRR jako projekt Umowy o Partnerstwie porusza między innymi tematy dotyczące: układu programów operacyjnych na lata 2014-2020, analizę potrzeb rozwojowych Polski, cele i priorytety tematyczne analiz terytorialnych, wdrażanie oraz podział funduszy na programy krajowe oraz na regiony, uwzględnia także podstawowe wskaźniki. (więcej)

Nasze lokalizacje


Profil


Strony internetowe


Odwiedź nas


Publikacje


Nasze członkostwa


Nasze partnerstwo


Nasze certyfikatyWskazówka:

Aby zapobiec usuwaniu Newslettera przesłanego od getsix Group przez Państwa filtr antyspamowy, prosimy Państwa o zapisanie adresu nadawcy, który został użyty w niniejszym e-mailu do Państwa kontaktów e-mailowych. Proszę poniżej kliknąć „Odpowiedz” a następnie kliknąć na adres e-mailowy prawym przyciskiem myszki.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe abonenta są przetwarzane przez getsix Group zgodnie z obowiązującymi przepisami, getsix Group zobowiązuje się do nie przekazywania ich osobom trzecim. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883) abonenci niniejszego Newslettera posiadają pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji.

Wykluczenie odpowiedzialności:

Niniejszy Newsletter nie zastępuje porady prawnej odpowiedniej dla pojedynczych przypadków. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji z broszury w pojedynczych przypadkach.

Zachowanie poufności:

Zawartość niniejszego e-maila jest poufna. Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla jej adresata. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie nadawcy o fakcie jej otrzymania oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników. Dziękujemy za kooperację w tej kwestii.

Copyright © 2013 by getsix. All rights reserved. | Rezygnuję | Zmień ustawienia.