Newsletter
Numer: 002-06.2013
Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się prawidłowo,
skorzystaj z tego Linku.

Newsletter

Numer: 002-06.2013

O nas


Audit ISO 2013

Jak Państwu wiadomo, nasza kancelaria posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008. W celu stałego utrzymania wysokiego poziomu naszych usług, dn. 04.06.2013 getsix® poddał się ponownie surowemu auditowi TÜV. Podczas tegorocznego auditu, nasze wewnętrzne procesy w poszczególnych działach zostały zweryfikowane przez auditora TÜV Nord: pana Zbigniewa Kosarzyckiego, który badał ich zgodność z wyznaczonymi przez nas wysokiej jakości standardami.


Zdjęcie 1. od lewej: Kamila Pawliszyn-Zielska, Aneta Kociołek, Monika Martynkiewicz-Frank, Zbigniew Kosarzycki


Zdjęcie 2. od lewej: Aneta Kociołek, Monika Martynkiewicz-Frank, Kamila Pawliszyn-Zielska, Marcin Zielski, Zbigniew Kosarzycki

Pozostałe zdjęcia z auditu ISO mogą Państwo przejrzeć tutaj.

O wyniku naszego auditu poinformujemy Państwa w jednym z naszych kolejnych newsletter'ów.

Wyniki ankiet klienta

Niniejszym chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować naszym obecnym klientom, którzy wypowiedzieli się na temat naszej współpracy wypełniając ankietę zadowolenia klienta. Taka opinia oraz ocena wystawiana nam, przez niejednokrotnie długoletnich odbiorców naszych usług, jest dla nas niezmiernie istotna. W celu utrzymania wysokiego standardu świadczonych przez nas usług, niezbędna jest regularna ich kontrola, a kto może dokonać lepszej oceny jak nie nasi Klienci? Możecie się Państwo zapoznać z tegorocznymi wynikami ankiety w załączonym pliku.

Wynik 4,73 punktów na maksymalną liczbę punktów 5 potwierdza profesjonalizm w obsłudze naszych klientów. Stanowi także bodziec do stałej poprawy w poszczególnych obszarach naszej działalności.

Księgowość


Najważniejsze zmiany dotyczące podatku VAT od 01.04.2013:

Nowa definicja eksportu towarów: Po nowelizacji, pod pojęciem eksportu towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej, także w przypadku, gdy towary zostaną objęte procedurą celną wywozu w innym niż Polska kraju członkowskim UE (przed zmianą procedura wywozu musiała, co do zasady, rozpocząć się w Polsce).

Nowe zasady rozliczania dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotne obciążenie): Dotychczas procedura odwrotnego obciążenia (rozliczenie podatku przez nabywcę) znajdowała zastosowanie w przypadku nabycia towarów od zagranicznych podatników, którzy nie posiadali ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Na zastosowanie tego mechanizmu nie miała wpływu rejestracja na VAT w Polsce zagranicznego dostawcy. Od 1 kwietnia 2013 r. reguła odwrotnego obciążenia nie znajduje zastosowania do dostaw towarów dokonanych przez zagranicznego podatnika zarejestrowanego jako polski podatnik VAT. W takim przypadku podatek VAT podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych.

Zwolnienie z podatku dla dostaw terenów niezabudowanych: obowiązujące zwolnienie zmodyfikowano. Obecnie dotyczy ono dostaw terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, przy czym wprowadzono definicję terenów budowlanych.

Przedstawiciel podatkowy: wprowadzono możliwość ustanowienia przedstawiciela podatkowego, bez konieczności rejestrowania się w zakresie podatku VAT. Celem tej zmiany jest uproszczenie obowiązków przedsiębiorców, którzy chcą importować przez Polskę towary do innych państw członkowskich.

Nieodpłatne przekazania: nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości i próbek nie podlega opodatkowaniu, o ile następuje na cele związane z działalnością gospodarczą. Obecnie co do zasady nie jest wyłączone spod opodatkowania przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Wprowadzono nową definicję próbki.

Prawo podatkowe


Polska przeciwko oszustwom podatkowym

Polska jako pierwszy kraj z grupy G5 wyszła z inicjatywą przyłączenia się do wymiany informacjami podatkowymi z innymi krajami. Powiadomił o tym minister Marek Rostowski w drugiej połowie maja, na spotkaniu z europejskimi partnerami w Brukseli. (więcej)

Polska chce wprowadzić regulacje zapobiegające ucieczce przed podatkami

Rząd Polski chce w przyszłości zapobiec, aby firmy posiadające siedzibę w Polsce lokowały swoje dochody w specjalnie do tego powołanych spółkach za granicą, gdzie obowiązują korzystniejsze podatki niż w Polsce. Ministerstwo Finansów przygotowało w tej sprawie projekt zmian dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych, tzw. CFC – Controlled Foreign Corporation. (więcej)

Płace


Urlop macierzyński przedłużony do 1 roku

Rząd polski przyjął projekt nowelizacji ustawy wydłużający urlop macierzyński do okresu 1 roku. Matki lub ojcowie, których dzieci urodziły sie w roku 2013 mogą wykorzystać cały rok płatnego urlopu rodzicielskiego, pod warunkiem iż oboje są zatrudnieni. W pierwszych 6 miesiącach rodzic pozostający na urlopie macierzyńskim otrzyma 100% swojej płący netto, a w pozostałych 6 miesiącach 60%. (więcej)

Gospodarka i polityka


Godzina pracy kosztuje w Polsce 7,20 EUR

Wg najnowszych statystyk Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostatu, koszty pracy w Polsce zajmują jedno z ostatnich miejsc spośród krajów UE. Pod koniec 2012 roku godzina pracy kosztowała polskiego pracodawcę 7,20 EUR. Niższy poziom kosztu pracy ma miejsce tylko w Bułgarii i Rumunii podobnie jak w nadbałtyckich krajach: na Litwie i Łotwie. Dla porównania koszty pracy w Niemczech wynoszą 31EUR a we Francji 34,90EUR, co przekracza czterokrotność wartości polskiej godziny pracy.

Stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie

Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego z początkiem maja znów obniżyła stopy procentowe o 0,25%, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi 3,00 proc. w skali rocznej. Tak niskiego stanu jeszcze do tej pory nie odnotowano. Zaskoczyło to ekonomistów i analityków finansowych, pamiętających dużą marcową obniżkę ministra Marka Belki o 0,50%, który zapowiadał wówczas co innego. Belka skorygował nieco swoją wypowiedź sprzed 2 miesięcy, dodając, że zawsze istniały znaki zapytania jeżeli chodzi o ożywienie gospodarki w strefie Euro. (więcej)

Przydatna informacja


eService „Customer Extranet“

Pozostałe informacje odnośnie naszego eService „Customer Extranet“ znajdą Państwo w pliku PDF.

Fakty i liczby


Stan poniższych wartości jest z dnia 6 czerwca 2013 r.

Nasze lokalizacje


Profil


Strony internetowe


Odwiedź nas


Publikacje


Nasze członkostwa


Nasze partnerstwo


Nasze certyfikatyWskazówka:

Aby zapobiec usuwaniu Newslettera przesłanego od getsix Group przez Państwa filtr antyspamowy, prosimy Państwa o zapisanie adresu nadawcy, który został użyty w niniejszym e-mailu do Państwa kontaktów e-mailowych. Proszę poniżej kliknąć „Odpowiedz” a następnie kliknąć na adres e-mailowy prawym przyciskiem myszki.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe abonenta są przetwarzane przez getsix Group zgodnie z obowiązującymi przepisami, getsix Group zobowiązuje się do nie przekazywania ich osobom trzecim. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883) abonenci niniejszego Newslettera posiadają pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji.

Wykluczenie odpowiedzialności:

Niniejszy Newsletter nie zastępuje porady prawnej odpowiedniej dla pojedynczych przypadków. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji z broszury w pojedynczych przypadkach.

Zachowanie poufności:

Zawartość niniejszego e-maila jest poufna. Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla jej adresata. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie nadawcy o fakcie jej otrzymania oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników. Dziękujemy za kooperację w tej kwestii.

Copyright © 2013 by getsix. All rights reserved. | Rezygnuję | Zmień ustawienia.