Newsletter
Numer: 013-12.2014
Jeśli ta wiadomość nie wyświetla się prawidłowo,
skorzystaj z tego Linku.

Newsletter

Numer: 013-12.2014

POLSKA - Nowe przepisy dotyczące zagranicznych podmiotów zależnych z dnia 29 sierpnia 2014r.

Sejm zatwierdził w dniu 29 sierpnia 2014 roku zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw, według których powinny zostać wprowadzone regulacje dotyczące zagranicznych podmiotów zależnych. (więcej)

Opłata skarbowa w sprawach o udzielenie pełnomocnictwa

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym powoduje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. (więcej)

Regulacje przeciwko uchylaniu się od podatków okazały się fiaskiem

Od momentu uchwalenia przez parlament nowych przepisów mających zapobiec uchylaniu się od podatków w rajach podatkowych i podpisaniu przez prezydenta ustawy w dniu 17 września, Rządowe Centrum Legislacji miało dwa tygodnie na opublikowanie zmiany w Dzienniku Ustaw, aby ustawa mogła wejść w życie z nowym rokiem. (więcej)

Fiskus może przejąć pieniądze od kontrahentów podatnika

Fiskus ma prawo przejąć na spłatę zaległości podatkowych przedsiębiorcy pieniądze, które są mu winni kontrahenci z tytułu dostaw, robót lub usług. (więcej)

Zakres obowiązków pracodawcy wobec osób ubiegających się o emeryturę lub rentę

Pracodawca zobowiązany jest do gromadzenia dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia. (więcej)

Wyższe składki dla prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne (obowiązkowe składki) dla osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorców wzrosną w nadchodzącym roku o 5,9%. (więcej)

Wymiar czasu pracy, gdy w miesiącu przypada święto

Nałożenie się święta i dnia wolnego z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w większości przypadków skutkuje koniecznością wyznaczenia pracownikom innego dnia wolnego od pracy. (więcej)

Więcej o getsix®


Czy wiedzą już Państwo, że naszym dotychczasowym klientom oferujemy "Mobilny Extranet" oraz "Raporty Mobilne" getsix®? Uzupełniają one już istniejące usługi, które Państwu dostarczamy. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie naszych informatorów oraz zapoznanie się z niedawno wprowadzonymi przez nas usługami.

Jeśli potrzebują Państwo jakichkolwiek dodatkowych informacji, bardzo prosimy o kontakt:

Marlena Stilger:
marlena.stilger@getsix.pl
tel.: +48 71 388 13-15

Fakty i liczby


Stan poniższych wartości z dnia 2 grudnia 2014 r.

Przegląd usług doradczych dla inwestycji w ramach nowej pomocy UE 2014 – 2020

Sieć kompetencyjna getsix® zapewnia naszym klientom dobrze skoordynowane, interdyscyplinarne i skuteczne usługi. (więcej)

Nowelizacja przepisów dot. zasad udzielania pomocy publicznej na obszarach SSE

Zmiany w rozporządzeniu dot. pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, którzy na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych (dalej „SSE”) prowadzą działalność gospodarczą, zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów i mają wejść w życie z początkiem 2015 roku. (więcej)

Inflacja we wrześniu 2014 r.

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r. pozostały na poziomie notowanym w sierpniu 2014 r. (więcej)

Stopy procentowe po raz pierwszy po długiej przerwie ponownie obniżone

Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego po raz pierwszy od lata ubiegłego roku w październiku ponownie obniżyła stopy procentowe. (więcej)

Wskaźniki gospodarcze Polski

Trudne scenariusze lub spowolnienie projektów NBP

W listopadzie, eksperci Instytutu Ekonomicznego NBP przedstawili swoją wizję rozwoju gospodarczego Polski, w kontekście inflacji i PKB. (więcej)

Wskaźnik Przyszłej inflacji (WPI), listopad 2014

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie br. ponownie obniżył się o 0,2 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego. (więcej)

Roczny poziom PKB w Polsce

W trzecim kwartale 2014 roku, produkt krajowy brutto wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3,30 procent. (więcej)

Jesień spadających cen

Deflacja konsumencka zaskoczyła i wyniosła w październiku 0,6% w ujęciu rocznym. (więcej)

getsix® ma przyjemność ogłosić, że ustalono już lokalizację kolejnego spotkania w ramach "Konferencji HLB dla Środkowo-Wschodniej Europy", która tym razem będzie miała miejsce tu – w naszym biurowcu we Wrocławiu. Dla HLB Polska będzie to wielka szansa na dalszy rozwój, przedstawienie własnych profili, dyskusję na temat planu biznesowego dla regionu, jak również wzmocnienie relacji w HLB International – międzynarodowej sieci firm członkowskich. (więcej)

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż grono naszych Klientów powiększyło się o 5 kolejnych firm.

Wrocław

  • Wiodąca i nagradzana firma logistyczna oferująca ekspresowe usługi transportowe dla wielu międzynarodowych firm, liderów w swoich branżach; zakres eksperckich usług obejmuje: czartery samolotowe, bezpośredni transport drogowy, ekspresowe przesyłki lotnicze, kurier na pokładzie samolotu i obsługa celna.
  • Spółka z kapitałem niemieckim związana z rynkiem nieruchomości w zakresie zarządzania działalnością firm centralnych i holdingów.
  • Firma należąca do niemieckiej Grupy działającej prężnie w branży IT; Posiadając 9 spółek na terenie Niemiec oraz dodatkowe lokalizacje w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej, przedsiębiorstwo jest reprezentowane na arenie międzynarodowej.

Warszawa

  • Średniej wielkości, rodzinne przedsiębiorstwo budowlane, z długoletnim doświadczeniem i zdywersyfikowanym wachlarzem usług zorientowane międzynarodowo. Dostawca kompletnych rozwiązań, począwszy od planowania, poprzez projektowanie pod klucz w zakresie opieki i konserwacji konstrukcji różnych typów i rozmiarów. Grupa zatrudnia ponad 1300 pracowników.

Poznań

  • Przedsiębiorstwo z branży turystycznej z siedzibą w Niemczech, zajmujące się prowadzeniem i administrowaniem turystycznego portalu internetowego; zatrudnia 90 osób.

Laura Escudero Baranquero - Accountant assistant (uczestniczka programu "Leonardo da Vinci")

Jaka będzie Pani rola w getsix®?
Będę pracowała w strukturach Grupy getsix® jako asystentka księgowości. Będę więc częścią firmy, która w ramach międzynarodowych standardów specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu rachunkowości: księgowości, kadr i płac oraz doradztwa finansowo-biznesowego, uzupełnionego o wyrafinowane rozwiązania IT, w celu sprostania międzynarodowym standardom księgowości. Obecne tutaj księgowe – w podobnym wieku co ja, będą wspierały mnie w codziennych zadaniach, abym mogła nauczyć się najwięcej jak to tylko możliwe. Z drugiej strony jest pan Ortwin Jentsch (Partner), który będzie mnie wprowadzał w kolejne obszary pracy w getsix®, będę m.in. brała udział w rozmowach z klientami prowadzonych w języku angielskim. Ponadto, nie mogę się też doczekać odwiedzin biur getsix® we Wrocławiu i Poznaniu, które również odegrają ważną rolę w moim szkoleniu. (więcej)

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasz zespół getsix® powiększył się w październiku i listopadzie o kolejne osoby. Powitaliśmy 3 nowe panie, którzy wzmocnią nasz już istniejący, świetny zespół.

Z przyjemnością przedstawiamy:

Pragniemy również serdecznie powitać panią Laurę Escudero Baranquero z Hiszpanii, która jako Asystentka w Dz. Księgowości dołączyła do getsix® w ramach programu Leonardo da Vinci oraz panią Renatę Wójcik, która rozpoczęła u nas staż. Obie panie wspierają nasz świetny zespół w getsix® Warszawa.

Życzymy Paniom samych sukcesów w dalszej karierze w getsix®.

Nasze lokalizacje


Profil


Strony internetowe


Odwiedź nas


Publikacje


Nasze członkostwa


Nasze partnerstwo


Nasze certyfikatyWskazówka:

Aby zapobiec usuwaniu Newslettera przesłanego od getsix® Group przez Państwa filtr antyspamowy, prosimy Państwa o zapisanie adresu nadawcy, który został użyty w niniejszym e-mailu do Państwa kontaktów e-mailowych. Proszę poniżej kliknąć "Odpowiedz" a następnie kliknąć na adres e-mailowy prawym przyciskiem myszki.

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe abonenta są przetwarzane przez getsix® Group zgodnie z obowiązującymi przepisami, getsix® Group zobowiązuje się do nie przekazywania ich osobom trzecim. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883) abonenci niniejszego Newslettera posiadają pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji.

Wykluczenie odpowiedzialności:

Niniejszy Newsletter nie zastępuje porady prawnej odpowiedniej dla pojedynczych przypadków. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji z broszury w pojedynczych przypadkach.

Zachowanie poufności:

Zawartość niniejszego e-maila jest poufna. Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla jej adresata. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie nadawcy o fakcie jej otrzymania oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników. Dziękujemy za kooperację w tej kwestii.

Copyright © 2014 by getsix®. All rights reserved. | Rezygnuję | Zmień ustawienia.