Nieuwsflash
25 mei 2019 JAARGANG 4 REGIO Midden-Vlaanderen
Uitslag Solidariteitsactie 2019

Vanaf vandaag vind je de winnende nummers op de website van Samana: www.samana.be.

Een pdf-versie van de uitslag vind je op Dagora Midden-Vlaanderen.

Personen die in het bezit zijn van een winnend nummer worden verzocht dit onder gesloten omslag op te sturen aan Samana, dienst Tombola, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te worden. De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars verzonden.

Bedankt aan iedereen die de Solidariteitsactie 2019 heeft gesteund!