Copy

Nyhedsbrev - Om digital læring for voksenundervisere 

Hos IT Univers har vi masser af erfaringer og viden om digital læring, og det vil vi gerne dele med dig.

Vi udsender fem årlige nyhedsmails om læring, design af læring, e-learning, blended learning samt anvendelse af software til onlineundervisning, grafik, video, lyd og forfatterværktøjer til e-learning. 

God fornøjelse med februar nyhedsbrevet! 

Hvordan ser fremtiden ud for online undervisning?

Vi er mange, der har undervist online i de seneste år - enten som en konsekvens af Corona-situationen eller som et aktivt tilvalg i organisationen. For nogle undervisere har det været en nødløsning, og fremover vil en stor del af undervisningen nok foregå som tilstedeværelsesundervisning igen.

MEN der er også erfaringer, der viser, at det faktisk kan fungere rigtig godt med online undervisning. Vi skal bare ikke tage udgangspunkt i, at sammenligne online undervisning med tilstedeværelsesundervisning - det er to forskellige former for undervisning. Det kræver helt andre didaktiske og metodiske overvejelser at planlægge og gennemføre online undervisning. 

Jeg har interviewet Malene Bolding og Charlotte Lærke Weitze, da de netop har udgivet bogen "Tænk Læring Digitalt". Der er mange interessante vinkler og konkrete idéer til dig, der arbejder med at undervise online. De behandler hverdagsfænomenerne tid, rum, krop, nærvær, samarbejde, kreativitet og stemning i forhold til online læring. 

Se interviewet herunder og læs bogen!
Se interview med Malene Bolding og Charlotte Lærke Weitze om deres bog "Tænk Læring Digitalt"

Fokus på oplægsholderen i Zoom og Teams

Når du holder møder eller oplæg over Zoom og Teams er det en god idé at sørge for, at du som oplægsholder er i fokus. Denne funktion findes både på Zoom og i Teams!

Spotlight i Zoom: Denne visning giver oplægsholderens video mere plads på skærmen, samtidig med at andre deltageres video bliver mindre. Se i videoen herunder om, hvordan du kan vælge fokustilstand på oplægsholderen i Zoom-mødet!

Fremhævet i Teams: Ligesom med Zoom kan du som oplægsholder i et Teams-møde fremhæve dig selv, så du er i fokus for de andre på mødet. Med fremhæv-funktionen kan du som oplægsholder dele en præsentation og være fremhævet med din video med forskellige typer visning.

Se hvordan i videoen herunder!

Se video om hvordan du anvender forskellige visningsmuligheder i Teams og Zoom. Den varer 1:16.

Charlottes tankeunivers

Digitale undervisningsmaterialer og distribution er et tilbagevende samtalemene jeg har med kunder og kolleger. Har vi brug for at tracke brugerne og give dem tilbud om andre relevante kurser med mere? For brugeren er det vigtigste nok, at der er nem adgang til de digitale undervisningsmaterialer, og at det er overskueligt og indbydende. Det skal også være let for brugeren, at se hvor langt man er nået i et kursusforløb. Det er her, at mange organisationer vælger et LMS (Learning Management System), som opfylder de behov både brugere og organisation har. Og med tanke på fremtidige behov. 

En vigtig vinkel for mig er, at systemet understøtter blended learning forløb. I takt med at vi udvider vores palette af undervisningstilbud til medarbejdere, studerende og kunder, så skal vi sikre, at teknikken hjælper brugeren til at bevare overblik over hele læringsforløbet. Det kan være forløb med forskellige undervisningsformer: onlineundervisning, onsiteundervisning, e-learning, træning i grupper, aflevering af opgaver med feedback, individuelle onlinemøder og webinarer. 

Det er et område i rivende udvikling. Der findes rigtig mange leverandører af LMS - og systemerne er blevet meget mere tilgængeligt rent prismæssigt og mere brugervenligt i forhold til administration. Hos IT Univers bruger vi for tiden det canadiske LMS Thinkific. Det fungerer godt i forhold til vores behov og typer af undervisningsmateriale og det understøtter kommunikation mellem deltagerne i Communities. 

For tiden holder jeg også godt øje med Microsoft Teams og Viva Learning LMS365 - det kan godt blive interessant!

50% rabat e-learning kurset  "E-didaktik i teori og praksis"


Kurset består af fem moduler:

  • Hvad er didaktik og e-didaktik?

  • Didaktiske begreber og læringspointer

  • Læringspointer og læringsdesign

  • Storyboard

  • Rammer og ressourcer

I kurset er der en opgave, som du kan aflevere og få feedback på.

Hvis du er nysgerrig, så kan du se første kapitel gratis i vores læringsportal.
Kurset varer 30 minutter + der er en opgave hvor varighed for løsning er ca. 30 minutter.
Klik i knappen for at læse mere. Brug koden "nyhedsbrev" til at opnå 50% rabat. Pris 1250,- kr. med rabat 625,- kr. inkl. moms. Tilbuddet gælder til og med 31.3.2022. 

Du har adgang til kurset i tre måneder fra købsdato.
E-didaktik i teori og praksis
Website
LinkedIn IT Univers
IT Univers på Facebook
Email
Twitter
Copyright © 2022 IT Univers, Lov om ophavsret.


Ønsker du ændringer i mails fra IT Univers?
Vælg at opdatere dine informationer eller framelde nyhedsbrev.