Copy
BodemenergieNL nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3
25 juni 2015

Agenda

1, 8 en 15 okt 2015
Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: Ontwerp & realisatie bovengrond

6 en 13 okt 2015
Cursus DG: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse gesloten systemen

3 en 10 nov 2015
Cursus DO: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen

5 en 12 nov 2015
Cursus E: Exploitatie open en gesloten systemen

6, 13 en 20 nov 2015
Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie

1 december 2015
ALV & Themabijeenkomst

Productiviteit

Een aantal provincies heeft aangegeven dat zij eisen willen stellen aan de productiviteit (∆T) van een bodemenergie systeem. Ondanks dat dat tegen de afspraken is die in het samenwerkingsprogramma WKO zijn opgenomen, is dit juridisch gezien wel toegestaan.

De provincies hebben gevraagd om deze eis te uniformeren in de nieuwe versie van de BUM BE deel I. Uitwerking in de BUM zorgt ervoor dat provincies die eisen m.b.t. productiviteit willen stellen, dit op een uniforme manier doen die ook aansluit bij de praktijk.

BodemenergieNL is van mening dat het onwenselijk is om, naast de standaardeisen uit het Waterbesluit (waaronder de SPF), ook een productiviteitseis op te nemen in de vergunning voor open systemen. Ondanks deze expliciet afwijzende houding kiest BodemenergieNL ervoor om wel mee te praten over de vormgeving van deze eis. Op deze manier kan BodemenergieNL invloed uitoefenen op de wijze en kwaliteit van de uitwerking.

Overigens zal in de voorgenomen evaluatie van de regelgeving door het Ministerie van I&M ook bekeken worden hoe de eisen m.b.t. de SPF en de productiviteit van open systemen in de praktijk gehanteerd worden en wat de uitwerking daarvan is op het presteren van de open systemen.

Update provinciale plannen

Noord-Brabant
Het 'Ontwerp Milieu en Waterplan' ligt tot 21 juli 2015 ter inzage. BodemenergieNL zal dit plan bekijken en indien nodig hierop reageren. Mocht u zelf zienswijzen hebben op dit of andere plannen, neemt u dan contact op met de juridische werkgroep via info@bodemenergienl.nl.
Bij de andere provincies zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend.
De stukken zijn in te zien via de website van Provincie Noord-Brabant

Duurzame energie in de Omgevingswet

Dinsdag 16 juni was BodemenergieNL vertegenwoordigd bij de Botsproef Omgevingswet en Energie.
Doel van de bijeenkomst was het geven van input voor de omgevingswet op het thema energie.
Naast BodemenergieNL zaten ook partijen als Eneco, Nuon, Tennet, provincies en de Windbranche aan tafel. De belangrijkste conclusie is dat de Omgevingswet belangrijke haakjes biedt en kan bieden voor een verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening, en dus bodemenergie.
Aandacht hiervoor blijft van belang.

Knelpunten m.b.t. BRL’s graag in het Meldpunt AMvB

We krijgen de laatste tijd veel signalen over knelpunten en verbeterpunten voor de BRL’s 11.000 en 6.000-21.
Als u tegen knelpunten aanloopt of goede suggesties heeft voor betering laat ons dat dan alstublieft weten via het Meldpunt op de website van BodemenergieNL.
Het meldpunt is een simpel formulier, wat in een minuut kan worden ingevuld.
Meldpunt AMvB

Publicatie nieuwe versie 3.3 BRL SIKB 2100 en protocol 2101

Onlangs is een nieuwe versie van de BRL SIKB 2100 en protocol 2101 uitgekomen.
Onderstaand treft u het bericht van SIKB + de bijlagen betreffende de nieuwe versie 3.3 van BRL SIKB 2100 en protocol 2101, Mechanisch boren.
BodemenergieNL heeft zich ingezet om de genoemde veranderingen te bewerkstelligen.
Onder meer de dikte van de afdichtende lagen was één van de knelpunten die met de nieuwe versie van de BRL is weggenomen. Deze problematiek speelde vooral in Zuid-Holland bij dunnere zandlagen en bij gecombineerde watervoerende pakketten.

Aankondiging inspectie ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft BodemenergieNL via een brief laten weten inspectie te gaan uitvoeren in onze sector. ILT geeft niet aan op welke termijn de inspectie gaat lopen, maar wel waarop de inspectie gericht zal zijn:
  1. Bedrijven met BRL 2100, maar die ook werkzaamheden uitvoeren die vallen onder BRL 11000;
  2. Bedrijven zonder erkenning, maar die wel werkzaamheden uitvoeren die vallen onder BRL 6000-21. Met bijzondere aandacht voor constructies waarbij er “onder verantwoordelijkheid” van een bedrijf met erkenning wordt gewerkt;
  3. Constructies waarbij een moeder/holding erkend is, maar waarbij de dochteronderneming het daadwerkelijke werk uitvoert;
  4. Uitbesteding van werk, waarbij de onderaannemer niet erkend is;
  5. Werkzaamheden die vanuit een vestiging van een bedrijf worden uitgevoerd dat niet erkend is, terwijl andere vestigingen van hetzelfde bedrijf wel erkend zijn.
ILT geeft aan dat de interventies vanuit hen erop gericht zijn om bedrijven die niet over de juiste erkenning beschikken deze zo spoedig mogelijk te laten verkrijgen. Bij eventuele sancties wordt rekening gehouden met de termijn die nodig is om de vereiste erkenning te bemachtigen.
Op de lange termijn zal ILT ook gaan controleren of erkende bedrijven ook daadwerkelijk volgens het protocol werken.

RVO.nl zoekt nieuwe sterprojecten in WKO-tool

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is op zoek naar nieuwe sterprojecten in de WKO-tool vanuit de sectoren agro, industrie en gebouwde omgeving.

De webapplicatie ‘WKO Tool Nederland’ is sinds eind 2010 beschikbaar. Hiermee kunnen woningeigenaren en bouwprojectontwikkelaars een quickscan uitvoeren om de mogelijkheden te onderzoeken van warmte- koudeopslag voor een bouwlocatie. Het instrument is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ontsloten onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. In de afgelopen jaren is de tool technisch verder verfijnd.

Lees het hele artikel op de website van RVO

Nieuws van het secretariaat

Vijfde Basiscursus Vakmanschap 2015 ingepland

Omdat de vraag naar de Basiscursus nog steeds heel groot is, hebben we een vijfde Basiscursus ingepland dit jaar. Hij zal gaan plaatsvinden op 6, 13 en 20 november 2015 in Woerden. Meer informatie en aanmelden: Basiscursus

De twee Basiscursussen in september zijn beide helemaal volgeboekt.
Vervolgcursus C maar vooral cursus E gaan ook snel. Overweegt u om deel te gaan nemen? Wacht dan niet te lang meer met inschrijven.
Leden van BodemenergieNL krijgen 15% korting op de cursusprijs.
Volg ons op sociale media, bezoek onze website of stuur ons een e-mail:
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Deel deze nieuwsbrief op sociale media of stuur hem door:
Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2015 BodemenergieNL, All rights reserved.


Uitschrijven
Update gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp