AGENDALADDER


Hoe maken we het vak Nederlands in het voorgezet onderwijs aantrekkelijker?

3 juni, 19.00 - 21.00 uur (Amsterdam)
Kunnen we het vak Nederlands aantrekkelijker maken door binnen elke school een schrijfacademie in te richten? Waar leerlingen essays leren schrijven en zich kunnen onderdompelen in literatuur?
> Lees meer

KNAW-commisie Neerlandistiek: veldraadpleging

13 juni, 15.00 - 17.00 uur (Amsterdam)
Is Nederlands op school echt zo saai? Hoe kan de universitaire opleiding beter aansluiten op het vwo? Praat mee over de toekomst van de neerlandistiek.
> Lees meer

Stamcellen: fundamentele bouwstenen, veelbelovende toepassingen.

16 juni, 11.00 - 13.00 uur (Amsterdam)
Met behulp van stamceltechnologie kunnen we menselijke organen kweken in dieren. Moleculair geneticus Hans Clevers over de medische toepassingen van organoïden (mini-orgaantjes).
> Lees meer

Gedeelde ruimte, de kunst van het samenleven

17 juni, 19.00 - 21.00 uur (Amsterdam)
De virtuele wereld bloeit, het fysieke publieke domein erodeert. Gesprekken over hoe we het verlangen naar verandering kunnen organiseren.
> Lees meer

Conversations on Science, Society & the Future of Gene Editing

20 juni, 8.30 - 17.30 uur (Amsterdam)
Gesprekken over de mogelijke toepassingen en de toekomst van CRISPR-Cas en andere genome-editingtechnieken.
> Lees meer

Dirk Valkenburg en zijn werelden

20 juni, 19.30 - 22.00 (Amsterdam)
Bijeenkomst over de visuele en materiële cultuur van het Nederlandse kolonialisme in de vroegmoderne tijd. Het werk van Nederlandse kunstenaars zoals Frans Post (1612-1680), Albert Eckhout (1607-c.1666) en Dirk Valkenburg (1675-1721) biedt een scala van visuele indrukken over het leven onder het Nederlandse kolonialisme.
> Lees meer

Morele verantwoordelijkheid rond klimaatbeleid

24 juni, 15.30 - 17.30 uur (Amsterdam)
Symposium over de vraag of we ook de morele plicht hebben om iets aan klimaatverandering te doen.
> Lees meer

Een nieuwe blik op het zonnestelsel

26 juni, 19.00 - 21.00 uur (Amsterdam)
Een symposium over missies naar planeten in ons zonnestelsel.
> Lees meer

Vooruitblik

KennisCafé De Balie gaat op 17 juni over vogels. 

Sopraan Claron McFadden spreekt op 8 juli over haar veelzijdige werk als zangeres.

Check onze website voor updates.

Bijeenkomst gemist?

Op het KNAW-videokanaal vindt u een aantal KNAW-bijeenkomsten terug, bijvoorbeeld 'Berichten uit de bovenkamer', over nieuwe inzichten in de relatie tussen hersenen en gedrag.
Of luister geluidsopnamen terug via TXTRadio, bijvoorbeeld de bijeenkomst over de eerste foto van een zwart gat.

Blijf op de hoogte

Volg de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten. Meer informatie op
knaw.nl/blijfopdehoogte

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Communicatie & Informatievoorziening
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Telefoon 020 551 0759
communicatie@knaw.nl

www.knaw.nl        

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het versturen van onze mailings en zullen deze nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken. Uiteraard kunt u altijd uw gegevens wijzigen of uzelf afmelden voor onze mailings. Zie ook onze privacyverklaring.