december 2014 / januari 2015

De Akademie organiseert vrijwel wekelijks lezingen en bijeenkomsten over actuele wetenschappelijke ontwikkelingen of over de wetenschap achter de actualiteit. De komende tijd zijn er de volgende bijeenkomsten voor een breed publiek:

November
Netwerken: orde in chaos
28 november, 18.00 - 20.00 uur
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Een minisymposium over de rol van de wiskunde bij het analyseren en besturen van netwerken zoals navigatiesystemen, dienstregelingen, netwerken voor energiedistributie of telecommunicatie. Hoe komen we tot ‘zelforganiserende’, intelligente netwerken?
> Lees meer

Joodse geschiedenis vanuit familieperspectief
30 november, 1 en 2 december
Joods Historisch Museum en KNAW, Amsterdam
Conferentie over de betekenis van oudere generaties en familiestructuren voor de Nederlands-Joodse geschiedenis. (Deze bijeenkomsten zijn volgeboekt.)
> Lees meer

December
Theologie en religiestudies
1 december, 15.00 - 17.00 uur
Eye Filmmuseum, Room with a View, IJpromenade 1, Amsterdam
De KNAW-verkenningscommissie Theologie en Religiestudies presenteert haar voorlopige bevindingen. Geïnteresseerde onderzoekers en stakeholders uit de theologie, religiestudies en aanpalende vakgebieden zijn van harte welkom om deel te nemen aan een plenaire discussie van deze bevindingen.
> Lees meer

Science in transition
3 december, 9.00 - 17.00 uur
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Hoe kunnen we het Nederlandse wetenschapssysteem wezenlijk veranderen? Wetenschappers uit Duitsland en Zweden geven voorbeelden van hoe dat kan. ’s Middags is er een debat over noodzakelijke verandering in Nederland.
> Lees meer

Dienstbare markten
8 december, 13.30 - 17.00 uur
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Symposium over de rol van markten en die van economische wetenschap in de samenleving. Hoe beïnvloeden markten ons welzijn, en kun je dat meten met de huidige economische methoden?
> Lees meer

It's very political – Engagement in de kunst
9 december, 18.00 - 20.00 uur
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Debatavond van de Akademie van Kunsten en het Platform Beelden Kunst.
> Lees meer

Eenheid onderwijs en onderzoek aan Nederlandse universiteiten
10 december, 14.00 - 17.45 uur
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
De verwevenheid van onderwijs en onderzoek is uniek voor de universiteit. Maar dit concept lijkt steeds meer onder druk te staan. Discussiebijeenkomst met spelers uit vele disciplines.
> Lees meer

De Akademie spreekt: Wim Brands in gesprek met Birgit Meyer
10 december, 16.00 - 17.00 uur
SPUI25, Spui 25-27, 1012 WX Amsterdam
Wim Brands spreekt in SPUI25 met Akademielid Birgit Meyer over haar onderzoek naar de veranderende rol en nieuwe vormen van religie.
> Lees meer

What is Scientific Quality?
11 december, 14.00 - 17.00 uur
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Steve Woolgar (Oxford en Linnköping University), die samen met Bruno Latour Laboratory Life schreef, gaat met onder meer leden van De Jonge Akademie in gesprek over de kwaliteit van wetenschap.
> Lees meer

Cryptologie en genetica
15 december, 16.00 - 17.00 uur
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Twee korte lezingen door Akademieleden Ronald Cramer, hoogleraar cryptologie, CWI, Universiteit Leiden en Han Brunner, hoogleraar menselijke genetica, Radboud Universiteit.
> Lees meer

KennisCafé: Rocking science
15 december, 20.00 - 22.00 uur
De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
Veel popklassiekers werden ‘willekeurige takkeherrie’ genoemd toen ze uitkwamen. Waarom luisteren we er nu dan zo graag naar? Martijn van Calmthout spreekt met wetenschappers (onder meer Tom ter Bogt, Louis Grijp) en andere deskundigen over muziek. Van klassiek tot pop, rock en jazz: wat beweegt ons?
> Lees meer

Evaluatie en introductie nieuwe technologie in de zorg
16 december, 13.00 - 17.00 uur
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Discussiebijeenkomst over de evaluatie en toetsing van medische technologie in de zorg op basis van het KNAW-rapport Evaluation of new technology in health care. Met sprekers van onder meer het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, MKB en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.
> Lees meer

Januari 2015
Hoe duur is armoede?
8 januari, 18.00 - 20.00 uur
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Minisymposium over de maatschappelijke kosten en schade van armoede. Met onder andere Godfried Engbersen en Jaap Seidell.
> Lees meer

Middaglezing
12 januari, 16.00 - 17.00 uur
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Korte lezing door Ingrid Tieken-Boon van Ostade (Germaanse taal- en letterkunde, Universiteit Leiden) over Steven Pinker, de CIA en Kingsley Amis: Taalhandboeken en taaladvies voor het Engels.
> Lees meer

Wikipedia as a research tool
15 januari, 18.00 - 20.00 uur
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Wikipedia heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkingsinstrument voor het beschrijven en herschrijven van geschiedenis, een cultureel naslagwerk en een plaats waar discussies worden gevoerd. De oprichter van Wikipedia, Jimmy Wales, is hoofdspreker.
> Lees meer

Computational thinking
28 januari, 18.00 - 20.00 uur
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Vier lezingen over de vraag of hersenen model kunnen staan voor computers, en of we meer als een computer moeten leren denken.
> Lees meer

Meer nieuws van en over de KNAW? Kijk ook op de website van de KNAW.

Redactieadres
KNAW Communicatie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Telefoon 020 551 0759
communicatie@knaw.nl