Copy
Šis naujienlaiškis yra skirtas VšĮ Litvakų kapinių katalogo MACEVA veiklos 2015 metais apžvalgai.   
View this email in your browser
DOKUMENTUOTOS KAPINĖS
(Jūsų pagalba verčiant inskripcijas yra labai laukiama)
Facebook
Facebook
Website
Website

Valkininkai. Kapinėse buvo laidojami ne tik Valkininkų miestelio, bet ir Degsnės bei Čižiūnų kaimo gyventojai. Apie 1,4 ha užimančioje kapinių teritorijoje buvo dokumentuotos beveik 1300 kapavietės. Tikimės, kad daugmaž pusė identifikuotų antkapinių paminklų turės įskaitomas epitafijas. Galime manyti, kad bendras kapinių vaizdas iki Antrojo pasaulinio karo buvo kur kas įspūdingesnis, mat 1941 m. ir vėliau kapinės buvos stipriai nuniokotos, daug paminklų išgrobstyta.
Šiandieną kapines juosia medinių horizontalių kartelių tvora, tačiau kai kuriose vietose ją būtina sutvirtinti. Taip pat būtini kelio ženklai, nurodantys kryptį kapinių link. Kapines, įsikūrusias miške, išvagotame siaurų takelių ir kelių, yra sunku rasti.
Intensyviems kapinių teritorijos valymo ir kapaviečių dokumentavimo darbams stimulą suteikė 2000 m. įsteigta Valkininkų grupė (Olkieniki group), kurią šiandieną sudaro 78 nariai, suorganizavę finansinę paramą. Didelis ačiū grupės moderatoriui Ernest Fine už korespondenciją, entuziazmą ir pažadą išversti epitafijas.
Dokumentacija nebūtų įvykusi ir be motyvuotos savanorių grupės iš Vokietijos, Prancūzijos ir Bulgarijos. Asmeniškai dėkojame: Marlen Torheiden, Zdravko Zahariev, Sonya Sievers, Salya Fohr, Kevin GirmmeiB, Simon Prud`homme, Fabiola Benninger, Thekla Thiele, Frieda Wolf. Tarptautinė talka – bendro projekto su vokiečių organizacija ARSP (Action Reconciliation Service for Peace) rezultatas. Ypatinga padėka skiriama šio projekto koordinatorei Christine Bischatka už norą bendradarbiauti.

Nemunaitis. Gegužės 30 d. kartu su dešimtosios Misija Sibiras atrankos dalyviais aplankėme ir dokumentavome Nemunaičio žydų kapines. Kapinių teritorijos valymo darbai nebuvo reikalingi, nes kapinės prižiūrimos pavyzdingai. Mūsų apsilankymo metu žolė buvo nušienauta. Neradome šiukšlių ar daiktų, bylojančių, jog kapinėse renkamasi „papoilsiauti“. Tai sektinas pavyzdys, kaip reikia ir iš tiesų galima prižiūrėti kultūros paveldą.
Senosios Nemunaičio žydų kapinės yra nedidelės. Išlikę tik apie 50 antkapinių paminklų. Dauguma jų geros būklės su įskaitomomis inskripcijomis. Radome nuvirtusius tik kelis paminklus. Kapinių teritorija aptverta. Prieš įėjimą pastatytas memorialinis akmuo lietuvių ir hebrajų kalbomis.

Senoji Žagarė. Kapinės buvo dokumentuotos padedant vietiniams mokiniams, jų mokytojoms, 2015 m. Tolerancijos žmogumi nominuotam Valdui Balčiūnui, Žagarės regioninio parko direkcijos atstovams bei Šiaulių žydų bendruomenei. Esame jiems be galo dėkingi. Talkos metu buvo kruopščiai išvalyta kapinių teritorija bei taip pat nufotografuota ir dokumentuota daugiau nei 420 antkapinių paminklų. Jų būklė ganėtinai bloga – nemažai nuvirtusių, nuskilusių ar su neįskaitomomis epitafijomis.
Turimų duomenų analizė leidžia teigti, kad seniausias palaidojimas datuojamas 1828 m., o naujausias – 1935 m.

Žiežmariai. Kapinių būklė yra ganėtinai bloga. Apsilankymo metu buvo užfiksuotas 161 palaidojimas. Dalies antkapinių paminklų epitafijos neįskaitomos. Nemažai antkapių nuvirtę arba susmegę į žemę. Iki rugpjūčio mėnesį suorganizuotos talkos sutvarkyti apleistą kapinių teritoriją, kapinės buvo smarkiai užžėlusios, o memorialinis akmuo, kuriame sunkiai įskaitomas užrašas lietuvių ir hebrajų kalbomis, nuskilęs. Vizituodami rudenį, jį radome sutvirtintą.
Nuoširdžiai dėkojame Heschel School – Maceva project už neįkainojamą pagalbą, verčiant kai kada labai sunkiai įskaitomus paminklų užrašus. Atskirai dėkojame šiems vertėjams: Diane Levine, Efrat Yakobi-Gafni, Rivi Schulman, Yahli Kijel, Bonnie Vorspan and Rabbi David Vorspan, Roger Lemberg.
Taip pat dėkojame Stephen Adelson už pagalbą dokumentuojant kapines.

 

Kauno Vilijampolė (dalinai). Atlikta dalinė kapinių dokumentacija. Jos metu skaitmenizuota apie 200 antkapinių paminklų. Kauno KPD inicijavus kapinių teritorijos tvarkybos darbus, kurių metu buvo pašalinti menkaverčiai krūmai ir želdiniai, buvo galima pamatyti tikrąją kapinių situaciją. Labai tikėtina, kad vis dar liko apie 200 nedokumentuotų antkapinių paminklų. Šiais metais viliamės pilnai dokumentuoti kapines. 
Dėkojame Ralph Salinger ir Shalom Bronstein už pagalbą transkribuojant ir verčiant epitafijas.

 

Rokiškis (užbaigta). Užbaigta kapinių dokumentacija. Viso užfikuota apie 600 palaidojimo vietų. Antkapiniai paminklai antroje kapinių dalyje ganėtinai blogos būklės – daug jų sutrupėjusių bei susmegusių į žemę.
Dar kartą dėkojame Mr. Philip S. Shapiro, kurio finansinė parama įgalino atlikti dokumentavimo darbas.
Nuoširdžiausia padėka dr. Larai Lempertienei už epitafijų vertimą.

Savanoriai Valkininkų žydų kapinėse
Pirmoji tarptautinė vasaros stovykla. Rugpjūčio mėnuo buvo intesyvus ir turiningas. Pastaraisiais metais užmegztas kontaktas su organizacija Action Reconciliation Service for Peace išaugo į tarptautinį dvi savaites trukusį projektą, kurio metu vokiečių, prancūzų, bulgarų ir lietuvių kilmės jaunimas stengėsi susipažinti su Lietuvos žydų istorija bei prisidėti prie žydų kultūros ir atminties puoselėjimo konkrečia veikla. Per šį laikotarpį dešimties žmonių grupė išvalė 2600.00 kv. m. senųjų Valkininkų žydų kapinių teritoriją nuo šiukšlių bei pernelyg gausių pašalintos augmenijos ir nukritusių medžių liekanų, nuvalė ir skaitmeniniu būdu užfiksavo kiekvieną išlikusį antkapinį paminklą. Entuziastingo ir kruopštaus darbo dėka Macevos duomenų bazė bus papildyta beveik 1300 naujais įrašais.
Talka Žagarėje - sektinas gebėjimo bendruomeniškai veikti miesto labui pavyzdys

APLANKYTOS IR NUFOTOGRAFUOTOS KAPINĖS
 

Alytus. Alytuje formavosi dvi žydų bendruomenės, turėjusios atskiras kapines. Žydų kapinės Smėlio g. yra sunaikintos. Jose neišlikęs nė vienas antkapinis paminklas. Tuo tarpu kapinėse, įsikūrusiose Medžiotojų g., esama daugiau nei 100 antkapių. Jų būklė įvairi; yra nemažai susmegusių į žemę. Kapines juosia išlikę autentiškos akmeninės tvoros fragmentai, yra metaliniai vartai bei instaliuotos informacinės lentos prie įėjimo lietuvių ir hebrajų kalbomis, skelbiančios apie amžinojo poilsio vietą.
 
Daugai. Kapinės, esančios Daugų Didžiulio ežero pusiasalyje, minimos nuo XVIII a. Jose išlikę apie 80 antkapinių akmenų, kurie tvarkingai surikiuoti keliomis eilėmis. Sovietmečiu šie akmenys buvo panaudoti netoliese esantiems laiptams grįsti. Atgimimo laikotarpiu laiptai demontuoti ir antkapiai sugrąžinti į kapines. Šalimais stovi memorialinis paminklas lietuvių ir hebrajų kalbomis, informuojantis apie senąsias Daugų žydų kapines.
 
Naujamiestis. Kapines juosia metalinė tvora, įeinama pro betoninius vartus. Išlikę daugiau nei 100 antkapinių paminklų. Jų būklė gera, o teritorija prižiūrima.
 
Naujosios Žagarės. Kapinių teritorija yra didelė. Greičiausiai išlikę daugiau negu 500 antkapinių paminklų, kurių būklė yra patenkinama. 2005-2006 m. buvo atlikta nedidelės kapinių dalies dokumentacija, kurią įgyvendino Žagarės vidurinės mokyklos mokiniai, vadovaujami A. Kančelskienės.
 
Nemenčinė. Kapinės yra įsikūrusios ant Nemenčinės upės slėnio šlaito viršaus. Būklė bloga. Sunku įvardinti antkapinių paminklų skaičių dėl vešlios pušų ir krūmų augmenijos. Daug nuvirtusių ir apsamanojusių antkapių. Teritorija neaptverta. Pastatytas memorialinis paminklas lietuvių, lenkų ir hebrajų kalbomis.
 
Obeliai. 2003 m. rabino Mayer Abramowitz iniciatyva kapinės buvo sutvarkytos ir renovuotos. Išlikę daugiau nei 200 antkapinių paminklų.  Jų būklė pakankamai gera, nors yra keletas nukritusių maceivų. Iki renovacijos kapinių teritorijoje, apaugusioje aukšta žole, tebuvo galima pastebėti vos keletą antkapių. Kapines juosia siaura medinė tvora, kuri vietomis yra nugriuvusi.
 
Pabradė. Pabradės žydų kapinės, kuriose išlikę 74 antkapiniai paminklai, yra pilnai dokumentuotos. Jų būklė gera, teritorija prižiūrima. Kapinių fasadą juosia aukšta akmeninė tvora. Įeinama pro siaurus metalinius vartus.
 
Švenčionys. Vizitacijos metu buvo stengtasi identifikuoti galimą antkapinių paminklų skaičių. Labai tikėtina, kad išlikę apie 2000 palaidojimų. Kapinės yra blogos būklės.
Talka Nemunaičio žydų kapinėse su Lietuvos patriotais.  Misija Sibiras’15 organizatoriai į bandomojo žygio maršrutą įtraukė ir Nemunaičio žydų kapines. Jie susisiekė su Maceva projekto vadove, norėdami tiek gauti instrukcijų apie galimas veiklas, tvarkant žydų kapines, tiek išreikšdami pageidavimą sužinoti daugiau apie žydų laidojimo tradicijas bei šia informacija pasidalinti su bandomojo žygio dalyviais. Kartu su gausiu talkininkų būriu (žygyje dalyvavo apie 70-80 žmonių) buvo dokumentuotos senosios Nemunaičio žydų kapinės.
PADĖKA UŽ PARAMĄ:

Denise Marsh
Samuel Gelfand
Karen Shiller
Jill Anderson
Wilfred Stein
Graham Lewis
Marc Carey Port
Marla Raucher Osborn ir Jay Osborn
Avron Cohen
Mellisa Reynolds Turner
Theodore Berman
Elimor Gil
Arnold Becker
Arlene Goldfus Lutz
Dan Deitch
Steven B Siskin
David Goldstein
Grant Gochin
LitvakSIG
Kultūros paveldo departamentui prie kultūros ministerijos

 
KITA VEIKLA
 
Labai džiaugiamės draugyste su kitu projektu Heschel Day School: Maceva project, kuris šiais metais intensyviai padėjo transkribuoti ir versti inskripcijas;
 
MACEVA atstovės jau trečius metus iš eilės dalyvavo Europos žydų kultūros dienose, kuriose buvo kalbama apie bendradarbiavimo tarp skirtingų bendruomenių patirtį ir galimybes. MACEVA skaitė pranešimą, kaip šis projektas atveria duris įvairiems bendrystės ir susikalbėjimo ryšiams užsimegzti;
 
Kauno miesto savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su MACEVA dėl žydų kapinių Žaliakalnyje inventorizacijos. Tuo pripažinta didelė MACEVOS patirtis dokumentuojant ir inventorizuojant senąsias žydų kapines visoje Lietuvoje. Organizacijos sukauptos žinios bus labai naudingos, padedant Kauno savivaldybei atkurti ir sutvarkyti didžiausias išlikusias žydų kapines, kuriose užfiksuotos 5808 palaidojimo vietos.
 
Buvusi ilgametė MACEVA projektų vadovė Rūta Anulytė skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje, vykusioje spalio 25-28 d. Vilniuje. Apie 60 ekspertų iš įskirtingų šalių kalbėjo apie Europos žydų kapines įvairiais aspektais. 
NAUJA PATARIAMOSIOS TARYBOS NARĖ
Dr. Carol Hoffman
 
Carol Hoffman - iIgametė bibliotekos direktorė ir universiteto dėstytoja, šiuo metu visą savo laiką skirianti litvakų kultūros paveldo išsaugojimui ir sklaidai. Didžiuojamės turėdami ją savo gretose.

2016 METŲ PLANAI


1. DOKUMENTUOTI:
  1. Naujamiesčio žydų kapines
  2. Radviliškio žydų kapines
  3. Švenčionių žydų kapines
  4. Vištyčio antrąsias žydų kapines   
  5. Žagarės naująsias žydų kapines
  6. Židikų žydų kapines
  7. Užbaigti Kauno Vilijampolės žydų kapinių dokumentaciją;
2. ATNAUJINTI INTERNETO SVETAINĘ IR DUOMENŲ BAZĘ;

3. KARTU SU VŠĮ INTERNATIONAL CENTRE FOR LITVAK PHOTOGRAPHY PARENGTI FOTOGRAFIJŲ PARODĄ.
 
Mes esame ne pelno siekianti organizacija, todėl mūsų planuojami darbai didžiąja dalimi priklauso nuo lėšų kiekio, savanorių skaičiaus ir kitų žmonių geranoriškumo. Organizacijoje šiuo metu dirba tik keli žmonės, kurie koordinuoja visą "Macevos" veiklą Lietuvoje. Visos organizacijos gautos lėšos skiriamos darbo priemonių įsigijimui, logistikai ir kitoms būtinoms išlaidoms. Jeigu Jūs manote, jog tai, ką mes darome, yra verta dėmesio, galite prisidėti prie projekto įvairomis formomis.

 
Sekite mūsų veiklą Facebook
Copyright © 2016 Litvakų kapinių katalogas MACEVA, All rights reserved.

Adresas:
VšĮ Litvakų kapinių katalogas MACEVA
Dominikonu g. 5
Vilnius LT-01131

Kontaktai:
el. paštas info@litvak-cemetery.info
Tel. +37069579977

Jeigu nenorite daugiau gauti MACEVA naujienlaiškių spauskite čia