Copy
Tento e-mail bol zaslaný všetkým poslancom NR SR, členom vlády, tlačovému úradu prezidenta SR a mienkotvorným médiám.
Otvoriť v prehliadači

Vážená pani / vážený pán,

Erika je viac ako 20 rokov postihnutá vážnym neurodegeneratívnym ochorením - sklerózou multiplex. Štandardná liečba jej nezaberá a úľavu od bolestí jej poskytujú len výťažky z konopy, ktoré sú pre ňu cenovo nedostupné (poisťovňa jej liek odmietla preplatiť) alebo nelegálne. Kvôli nezmyselnosti tohto systému Erika už roky zbytočne trpí. Prosím pozrite si jej stručný príbeh (cca 3 min.) na nasledujúcej linke: https://www.youtube.com/watch?v=vSc1-aPaFzM

Obrázok
Erika v súčasnosti reprezentuje väčšiu skupinu pacientov, ktorým by liečba extraktom z konopy pomohla, ale nie je im to umožnené alebo sa pri svojpomocnej liečbe vystavujú permanentnému riziku trestného stíhania.

Ako zvolený zástupca občanov SR nám prosím napíšte, aké riešenie v tejto situácii navrhujete, a čo pre to osobne urobíte. Alebo je Vám to ľahostajné?

Ďakujeme za Vašu reakciu.

S pozdravom

Realizačný tím kampane

Za triezvu drogovú politiku

Náš YouTube
Náš YouTube
Náš facebook
Náš facebook
Náš web
Náš web
Kampaň Za triezvu drogovú politiku je iniciatívou občianskych združení a jednotlivcov, ktorá sa snaží o racionalizáciu drogovej politiky na Slovensku. Chceme presadiť také drogové zákony, ktoré by neboli založené na represii, ale na prevencii a moderných vedeckých poznatkoch.