Nyheder fra ICROFS

ICROFS Nyt, september 2016
 Økologisk omlægning er ikke urealistisk
Ingen kender svaret på, hvordan vi på en bæredygtig måde kan brødføde ni mia. mennesker og samtidig vedligeholde naturens servicefunktioner, som landbruget er helt afhængig af. De mest udbredte nuværende landbrugsformer kan ikke.
Økologisk jordbrug er et forsøg på at finde en vej, som bedre balancerer forskellige hensyn og samtidig producerer mad nok til alle. Det skriver centerleder for ICROFS, Niels Halberg i et debatindlæg på Altinget.dk.


Attraktive udearealer øger økologiske kyllingers aktivitet
Efterspørgslen på økologiske varer er stigende i Danmark - også når det gælder økologiske slagtekyllinger. Nye systemer, fodringsstrategier og genotyper kan bidrage til en øget vækst i økologisk slagtekyllingeproduktion.

Genomisk selektion giver mulighed for økologiske malkekvægavlslinjer 
Vi hører ofte om forskellen på den konventionelle og økologiske mælkeproduktion. Køer på økologiske landbrug får særligt foder, skal gå på græs store dele af året og lever generelt under andre forhold end køer på konventionelle bedrifter. Men der er ikke genetisk forskel på de dyr, der indgår i de to produktionsformer.
Produktion af dansk økologisk græsprotein: Kan det betale sig?
At producere dansk økologisk protein fra græsmarksblandinger er interessant for økologisk planteavl, hvor det er fordelagtigt at få flere græsmarker ind i sædskiftet. Projektet MultiPlant skal give ny viden om de økonomiske og miljømæssige effekter.

Proteinudvinding fra græs er tættere på at kunne realiseres
Udvinding af proteinkoncentrat fra økologisk kløvergræs er blevet demonstreret i et praktisk storskalaforsøg. Det udvundne protein skal bruges til foderforsøg i efteråret, og erfaringerne vil skabe et grundlag for dem, der vil starte den første produktion af økologisk græsprotein.
En ny start for NORSØK
Norsk center for økologisk landbrug fylder 30 år og er nu igen et kompetencecenter i fuld aktivitet med fokus sat på samarbejde både nationalt og internationalt.Markvandring 22. september: Rækkedyrkningsystemer med efterafgrøder 
Besøg Barritskov og hør om erfaringerne med radrensning i stub og se demonstrationer af radrensning, forsøg med efterafgrøder i vårhvede og oplev det pløjefri grønsagsdyrkningssystem med faste kørespor, udelukkende gødet med mobilt grøngødning.


 
Følg med i nyhederne og se flere begivenheder i kalenderen på www.icrofs.dk
 

TILMELDING TIL NYHEDSBREV

 
 
Nyhedsbrevet fra ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer -  bringer nyheder om økologisk forskning og udvikling.

Du kan også tilmelde dig på www.icrofs.dk ved at klikke på ikonet højre spalte.
 
 
   
 
  

 

Copyright ©  2016, All rights reserved.
ICROFS
Postadresse:
Blichers Allé, 20, P.O. box 50, 8830 TjeleThis email was sent to helene.kristensen@icrofs.org
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ICROFS · Blichers AllĂ© 20, Foulum · P.O. Box 50 · Tjele 8830 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp