Nyheder fra ICROFS
 

ICROFS Nyt nr. 3, 2015

NYHED. Sytten ansøgere til ny Organic RDD 2.2-pulje

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) behandler i øjeblikket 17 ansøgninger til en pulje på 12,4 mio. kr. til økologiske forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, Organic RDD 2.2. Puljen har været udbudt i foråret, og GUDP modtog ansøgninger på i alt ca. 30 mio. kr. 
 

NYHED. Biobaseret produktionsssystem bliver et kvantespring for økologien

Et dyrkningssystem, som bygger på nye teknologier til produktion af bio-olie og raffinering af protein fra grønne afgrøder - især kløver og andre bælgplanter - rummer store muligheder for økologerne.
De nye teknologier kan bane vejen for en højere grad af bæredygtighed i landbrugsproduktionen, men kan samtidig indvarsle et definitivt brud med bondekulturen, mener økologisk landskonsulent Erik Fog, SEGES.

 

NYHED. I fremtiden æder høns og grise græs

Forskere fra ICROFS-projekterne Multiplant og OrganoFinery trækker protein ud af græs og kløver til enmavede dyr. Det sker i samspil med udvikling af et nyt HTL-energianlæg på AU Foulum, som kan lave olie af pulpen, når proteinet først er udvundet. Det to økologiske bio-raffineringsprojekter arbejder med forskellige metoder. Organofinery, som benytter mælkesyrefermentering, er klar til at teste metoden i stor skala til efteråret. Begge projekter tester proteinfoderet i fodringsforsøg. 
 

FORSKNING. Radrenseren i efterafgrøder begrænser rodukrudt

Radrensning i korn og bælgsæd har fremtiden for sig. Ved en rækkeafstand på 25 cm kan man med en moderne radrenser få en særdeles effektiv bekæmpelse af ukrudt i løbet af vækstsæsonen, viser forsøg fra projektet RowCrop. I løbet af vækstsæsonen er det desuden muligt at etablere en kvælstofsamlende efterafgrøde, som kan radrenses efter høst. Dermed kan man på én gang opnå en god bekæmpelse af rodukrudt og samtidig få fordel af efterafgrødens kvælstoffiksering. 
 

FORSKNING. Radrenseren er bedre end striglen i korn

Radrensning i korn giver en mere sikker bekæmpelse af ukrudt end strigling, når man bruger de nye kamerabaserede styringssystemer til radrensere. Det viser forsøg i projektet RowCrop. Korn dyrkes traditionelt på 12,5 cm rækkeafstand, men med en blot lidt større afstand, bliver der plads til et radrenserskær til rensning af jorden mellem rækkerne. Det er dog ikke muligt at bekæmpe ukrudt i selve kornrækken, og for stor rækkeafstand kan nedsætte udbyttet, viser forsøgene. 
 

FORSKNING. Måling af flygtige stoffer afslører skader på æbler

Forskere på AU-FOOD i Årslev arbejder på at udvikle en metode, som på et tidligt tidspunkt kan afsløre fysiologiske skader på æbler forårsaget af for kraftig varmtvandsbehandling. Det sker i projektet ProtectFruit. Resultaterne tegner ind til videre lovende, og det kan få betydning for frugtavlerne. Behandling med varmt vand er nemlig et effektivt redskab til at beskytte æbler imod lagerråd, men metoden er ikke uproblematisk, fordi æblerne kan tage skade af det varme vand.
 
 

FORSKNING. Sorten er afgørende for planters rodvækst

Forsøg i forskningsprojektet RoCo viser, at evnen til at etablere et godt rodnet og optage næringsstoffer varierer meget fra sort til sort i vårhvede, salat og løg. Den viden kan økologiske planteavlere med fordel udnytte, for i økologisk dyrkning er kravene til planternes rodsystemer store. Tilgængeligheden af næringsstoffer i jorden er ofte begrænset, og alligevel skal planterne være i stand til at optage tilstrækkeligt med næringsstoffer til en god vækst. Derfor er viden om rodudvikling afgørende i økologisk planteavl.
 

FORSKNING. Cikorie og korn reducerer ornelugt – men giver bedre bundlinje

En kombination af slutfodring med korn og cikorie og lavere slagtevægt kan reducere problemerne med ornelugt hos hangrise, viser forsøg i projektet NO-CAST. På grundlag af resultaterne anbefaler forskerne bag projektet, at hangrisene få dage før slagtning - eksempelvis fire dage før - fodres med et fodermiddel, som sænker niveauet af skatol i kødet markant. Der er dog fortsat flere penge i at kastrere grisene, selv om det ikke er ønskeligt af hensyn til dyrevelfærden. 
 

FORSKNING. Pereddikesyre er et trumfkort for økologisk akvakultur 

Pereddikesyre har vist sig at være et effektivt hjælpstof i økologisk dambrug og samtidig skånsomt over for mennesker og miljø. Pereddikesyre har stærk antimikrobiel effekt, er let nedbrydeligt og sikkeret at arbejde med. Stoffet kan erstatte formalin, som de konventionelle dambrugere må anvende, og forskerne i projektet RobustFish forventer sig derfor meget af pereddikesyren. 

 

WORKSHOP. Troværdighed afgørende for øget salg af øko-kyllinger

Under én procent af de kyllingen, som havner de danske spiseborde er økologiske, og cirka halvdelen er importerede. Dén situation var afsæt for diskussionerne på en workshop, som projektet MultiChick holdt på Gothenborg Frilandsfjerkræ den 13. maj. Der var enighed om, at for at øge salget af danske øko-kyllinger må troværdigheden styrkes gennem øget tillid, gennemsigtighed, samarbejde og gensidighed mellem samtlige aktører i hele fødevarekæden.
 

UNDERSØGELSE. Spørgeskema skal kortlægge kendskab til OrganicEprints

Forskere, der der arbejder med økologiske emner, er meget velkomne til at udfylde et spørge skema om deres kendskab til artikeldatabasen OrganicEprints. Projektet Organic AgriWare står bag undersøgelsen. 

NAVNENYT. Tysk frugt-forsker ny professor ved AU-Food i Aarslev

Den tyske forsker Roland Weber er tiltrådt som adjungeret professor ved AU-Food i Aarslev. Han er ekspert i havebrugsplanters sygdomme. Hans tiltrædelsestale ”Nyt syn på gammelt råd” indgik i en workshop om æblesygdomme.  Indlæggene belyste bl.a. fordelene ved varmtvandsbehandling til forebyggelse af lagerråd.
 

CALLS. GUDP indkalder nye ambitiøse og bæredygtige projektidéer

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har åbent for nye ansøgninger til Erhvervsstøtteordningen. Der er tilskud til nytænkende og bæredygtige projekter, som kan styrke bundlinjen i det danske fødevareerhverv.

Kommende begivenheder:
 
13. juli 2015: Agro-økologisk workshop
Workshop om agroøkologi og økologisk intensivering for en bæredygtig fødevarefremtid. EXPO 2015, Milano og JRC, Ispra i Italien
 
19. august: Info-møde om nye GUDP-midler fra Erhvervsstøtteordningen
  – også elevant for økologisektoren. GUDP inviterer potentielle ansøgere (70 mio. kr.) til informationsmøde i Odense onsdag den 19. august 2015. På informationsmødet kan man præsentere sin projektide for GUDP-sekretariatet, høre om evalueringskriterierne og møde projektledere med GUDP-erfaring.

5.-9. oktober : Tredje ”African Organic Conference,” Nigiria

14. oktober: International Conference on Organic Agriculture Sciences
Femte internationale konference om økologisk jordbrugsvidenskab i Central- og Østeuropa. Tema: "At øge innovation indenfor økologisk landbrug".
 
26-26. november: Økologikongres 2015
Økologikongressen finder sted hvert andet år. ICROFS er medarrangør. Endeligt program offentliggøres i løbet af 2015. Yderligere information: Tomas Fibiger Nørfelt, SEGES.
 
Følg med i nyhederne og se flere begivenheder i kalenderen på www.icrofs.dk

 

TILMELDING TIL NYHEDSBREV

 
 
Nyhedsbrevet fra ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer -  bringer nyheder om økologisk forskning og udvikling.

Du kan også tilmelde dig www.icrofs.dk ved at klikke på ikonet højre spalte.
 
 
   
 
  

 

Copyright ©  2015, All rights reserved.
ICROFS
Postadresse:
Blichers Allé, 20, P.O. box 50, 8830 Tjele