Nyheder fra ICROFS
 

ICROFS Nyt nr. 1, 2016


NYHED. Vidensyntese dokumenterer økologiens værdi for samfundet

Økologien leverer ikke bare ø-mærkede fødevarer, men bidrager også positivt til fælles samfundsgoder som miljø, natur og sundhed. Det viser en ny stor vidensyntese, som blev præsenteret på Økologikongres 2015.NYHEDICROFS vidensyntese om økologi mistolket i svenske medier

Det svenske nyhedsbureau TT og en række svenske medier tager fejlagtigt ICROFS nye vidensyntese til indtægt for, at økologi hverken gavner sundhed eller miljø. Det er ikke korrekt. Vidensyntesen konkluderer derimod, at økologi overordnet set har positiv effekt på begge dele.NYHED. Kongres stemte om økologiens svære spørgsmål

Ved en digital afstemning gav 350 deltagere på Økologi-kongres 2015 deres mening til kende om nogle af økologiens mest presserende dilemmaer inden for miljø, dyrevelfærd, klima, biodiversitet og landdistriktsudvikling.
NYHED. Danmark er Europamester i økologisk regnbueørred

Danmark er Europas største producent af økologiske regnbueørreder med en samlet produktion i 2014 på 1.080 tons. Produktionen forventes at blive flerdobbelt de næste år.


 


FORSKNING. Rækkedyrkning af korn med efterafgrøde tegner lovende

Økologiske planteavlere kan med fordel så korn med større rækkeafstand sammen med efterafgrøder, der binder kvælstof, hindrer udvaskning, sikrer højere udbytter og giver mulighed for god tidsel-kontrol.
 


FORSKNING. Flerårige blandinger med urter øger jordens frugtbarhed

Der er store perspektiver i flerårige urteblandinger i planteavlssædskiftet. Især lancet-vejbred har vist gode resultater.
FORSKNING. Hytteklimas betydning for smågrises død kortlægges

Forskerne bag projektet VIPiglets vil finde ud af, hvad temperatur og luftfugtighed i farehytten betyder for smågrisenes risiko for at dø. 

FORSKNING18 landmænd har set på bedriften fra biernes synsvinkel

Ni frøavlere og lige så mange frugtavlere har i løbet af sommeren vandret deres bedrifter tynde for at registrere blomster og kortlægge redepladser for de vilde bier. Deres registreringer skal bruges til at udvikle et nyt redskab, der kan bruges til at skabe bedre leveforhold for bierne.


FORSKNING. Store forskelle i antallet af vilde bier på øko-bedrifter

Der er stor spredning i antallet af bier og i antallet af biarter, der er fanget i landmændenes marker i projektet BEEFARM. Mængden af blomster og biernes redepladser på bedrifterne og i de nærliggende områder kan være en nøgle til bedre bestøvning og større udbytte.
 


FORSKNING. Træer i svinefolden kan være vejen til mindre kvælstoftab
Danske forsøg tyder på at træer i svinefoldene kan mindske kvælstofudvaskning, og engelske forskere undersøger, om træerne måske også kan reducere ammoniaktabet fra udegående dyr. 

Kommende begivenheder:
 
15.3.2016
08:30-16:30 | Signatur Hotel, Nyborg
Statusmøde for Organic RDD 2, RDD 2.2 og CORE Organic projekter (med dansk deltagelse)
Forskningsprojekterne under Organic RDD 2-programmet holder årligt statusmøde med ICROFS programkomité. De nystartede Organic RDD 2.2 samt EU projekter under CORE Organic med dansk deltagelse er også inviterede. Mødet kræver invitation.
 
22.3.2016
10:00-16:00 | Bruxelles 
SOLID-konference om økologisk og low-input mælkeproduktion
Det fælles europæiske forskningsprojekt SOLID om økologisk og low-input mælkeproduktion holder afslutningskonference i Bruxelles. Endeligt program offentliggøres på projektet hjemmeside. Alle interesserede kan deltage.
 
04.04.2016
20:30-19:00 | Amsterdam og Driebergen, Holland
IFOAM EUs 10. kongres
IFOAM EU fejrer ti års jubilæum for sin første europæisk økologikongres, som blev afholdt i 2006. Den tiende finder sted i Holland fra den 4. til den 10 april. Temaet er økologisk omstilling i fødevaresektoren og landbruget.
 
17.04.2016
10:00-14:00 | Over hele landet 
Økodag 2016
Øko-køer landet over danser ud på græs den 17. april, når de økologiske landmænd åbner dørene for dem ud til det fri - og inviterer alle interesserede til at komme og nyde synet.
 
29.05.2016
10:00-14:00 | Over hele landet 
Sofari 2016
Tag på Sofari og oplev det økologiske griseliv, når økologiske svineproducenter rundt om i Danmark inviterer til en oplevelse for hele familien.
 
Følg med i nyhederne og se flere begivenheder i kalenderen på www.icrofs.dk
 

TILMELDING TIL NYHEDSBREV

 
 
Nyhedsbrevet fra ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer -  bringer nyheder om økologisk forskning og udvikling.

Du kan også tilmelde dig på www.icrofs.dk ved at klikke på ikonet højre spalte.
 
 
   
 
  

 

Copyright ©  2016, All rights reserved.
ICROFS
Postadresse:
Blichers Allé, 20, P.O. box 50, 8830 Tjele