Nyheder fra ICROFS
 

ICROFS Nyt nr. 2. 2015

 

Konference om ny vidensyntese 22. april 2015            

NYHED. Fredag den 17.4.  er sidste frist for tilmelding til konference om den kommende vidensyntese om økologiens bidrag til samfundsgoder. Konferencen finder sted i Fællessalen på Christiansborg den 22. april. Her vil de eksperter og forskere, som står bag den omfattende kortlægning af viden, som til efteråret bliver udgivet i bogform, præsentere de foreløbige resultater af deres arbejde. 
Tilmelding: grethe.hansen@icrofs.org

 


 

"Ny viden om økologi" giver aktuelt forskningsoverblik

NYHED. ICROFS har netop udgivet bogen "Ny viden om økologi," som giver overblik over den nyeste forskning inden for økologisk landbrug og fødevareproduktion i Danmark. Resultaterne af sytten nyligt afsluttede forskningsprojekter bliver præsenteret. Det er dels danske projekter under programmet Organic RDD, dels fælles europæiske projekter under CORE Organic. Begge programmer er støttet af Fødevareministeriet via Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Dowload bogen her 12 mio. kr. til forskning fra GUDP kan søges frem til 1.juni

FORSKNINGSMIDLER. Frem til 1. juni er der åbent for ansøgning til en pulje på 12,4 mio. kr. fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP. Midlerne skal gå til økologisk forskning og udvikling i anden runde af forskningsprogrammet Organic RDD 2. Der er tale om restbeløbet fra den pulje, som blev afsat til forskning og innovation inden for økologi ved en politisk aftale den 8. november 2013. 
Hent ansøgningsskema her

 

 

Ansøg om forskningsmidler hos Ekhagastiftelsen

FORSKNINGSMIDLER. Ekhagastiftelsen ønsker at bidrage til at styrke et bæredygtigt landbrug på økologisk grundlag og til at bygge bro over de traditionelle skel mellem alternativ medicin og konventionel medicin. Sidstnævnte sker ved at støtte godt planlagte og veludførte projekter, hvor resultatet af forskningen kan bedømmes objektivt. Danskere har også mulighed for at søge om forskningsmidlerne. Hent ansøningsskema her

 


Vand kan forebygge æbleskurv

FAGLIGT. Af Maren Korsgaard. Forsøg i forskningsprojektet ProtecFruit (Organic RDD 2) viser, at vanding på strategiske tidspunkter i foråret kan forebygge angreb af æbleskurv.  Alt, hvad man behøver for at afprøve metoden, er et æbletræ, en vejrudsigt og en vandslange. Æbleskurv (Venturia inaequalis) er en frygtet svampesygdom i æbleproduktion. Den giver plettede frugter og dermed lavere indtægt til frugtavleren.
 Økologer og forskere sætter nyt avlsmål for øko-søer

FAGLIGT. Af Anders Christian Sørensen. Forskere og økologiske svineproducenter er gået sammen om at formulere et nyt avlsmål for søer til  økologisk produktion  i forskningsprojektet VIPiglets. Baggrunden er, at en ud af tre pattegrise i den danske økologiske svineproduktion dør før fravænning, bl.a. fordi hver so føder flere grise, end den kan passe, og fordi grisene er små og svage. Den høje pattegrisedødelighed forhindrer højere vækstrate i økologisk svineproduktion.
 Nye multi-funktionelle højværdiafgrøder på vej

FAGLIGT. Af Jørgen Eriksen. Forskere fra Aarhus Universitet vil sammen med en række partnere i forskningsprojektet Multiplant udvikle nye frøblandinger til økologisk planteavl. De skal på én gang sikre bedre kvælstofforsyning, højere udbytter, bedre biodiversitet og lavt input. Afgrøderne skal også kunne bruges til nye formål som bl.a. raffineret proteinfoder eller produktion af biogas.
 

 

 

Skovlandbrug er et godt bud på fremtidens landbrug

KOMMENTAR. Af Mette Vaarst. Planloven og Naturstyrelsens fortolkning af den er utidssvarende. Loven fremmer industrielt landbrug og spænder ben for nye, bæredygtige tiltag, mener ICROFS-forsker Mette Vaarst. Aktuelt drejer det sig om et eksperiment med skovlandbrug på Svanholm Gods, hvor en gruppe unge vil skabe et diverst og klimavenligt landbrugssystem med træer. Det bør myndighederne ikke spænde ben for, men i stedet hilse velkomment, mener hun

 


Kommende begivenheder

22. april 2015: ICROFS konference ny vidensyntese om økologiens samfundsværdi.
Fællessalen Christiansborg
20. maj 2015: BERAS International: Soil and the Food We Eat. Konference for forskere, producenter og embedsmænd. 
Järna, Sverige
30. april 2015: Info-møde om nye GUDP-midler til økologisk forskning under Organic RDD
Konferencecenteret Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C

8. juni 2015  INNOHORT Symposium 
Avignon, Frankrig
11. -13 Juni  2015 IFOAMs 9. økologikongres: Design our Future (fokus på EU´s fælles landbrugspolitik og økologien)
Riga, Letland 
 
Se flere begivenheder i ICROFS arrangementskalenderen

 
Følg ICROFS på hjemmesiden www.icrofs.dk

Følg ICROFS på Facebook
ICROFS har fået ny Facebookside. Like den og følg os på Facebook. Så kan du lettere
følge med i nyhederne på hjemmesiden
.
 

TILMELDING TIL NYHEDSBREV

 
 
Nyhedsbrevet fra ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer -  bringer nyheder om økologisk forskning og udvikling. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på forsiden af www.icrofs.dk i højre spalte.  
 

 
 
 
  

 

Copyright © 2015, ICROFS, All rights reserved.

Postadresse:
ICROFS, Blichers Allé, Foulum, 8830 Tjele