Nyheder fra ICROFS
 

ICROFS Nyt, juni 2016

 Kronik fra ICROFS.
Økologisk jordbrug fremmer både jordens frugtbarhed og biodiversiteten

Med de udfordringer, som verden vil møde i forhold til bæredygtig fødevareproduktion, er der brug for radikale innovationer, og økologerne har flere gange vist, at man ved at tænke ud af boksen kan udvikle kommercielle bedriftsformer. Kronikken er skrevet af centerleder Niels Halberg og videnskabelig medarbejder Lizzie Melby Jespersen. 

                                       
Nyt fra projekt.
Nye miljøvenlige desinfektionsmidler til økologiske dambrug
Her gik nogen måske og troede, at al kemi var bandlyst ved produktion af økologiske ørreder. Det er heller ikke meget galt, men dambrugerne må dog anvende brintoverilte og pereddikesyre. Begge stoffer er letnedbrydelige og kræver en ny praktisk tilgang, som udvikles i forskningsprojektet RobustFish.Nyt fra projekt.
Kølezoner og rodeområder giver bedre hygiejnestyring i svineproduktion
I økologisk produktion har grise ekstra plads, men det er ikke altid, at de kvitterer for den ekstra plads med den ønskede adfærd. Det giver ofte problemer med hygiejnen i stien. Da grise er renlige dyr, tyder det på, at der er nogle koder, som endnu ikke er knækket. pECOSYSTEM arbejder på at få en større viden om grisenes valg af gødeområder for at opnå en bedre stifunktion - til gavn for både dyr, medarbejdere og miljøet.


Nyt fra projekt.
Mælkeproducenter vægter ydelse højt i avlsmålet
Forskningsprojektet SOBcows har spurgt Danmarks økologiske mælkeproducenter, hvordan de ønsker, egenskaberne i et fremtidigt, økologisk avlsmål for malkekøer skal vægtes. Resultaterne fra undersøgelsen skal bruges til at kortlægge mulighederne for at fremavle køer, der er tilpasset økologiske produktionsforhold.Nyt fra projekt.
Nyt dyrkningssystem til reduceret jordbearbejdning afprøves i Danmark
I regi af CORE Organic projektet SoilVeg afprøver forskere på Aarhus Universitet en ny metode, hvor eftergrøder ikke pløjes ned i jorden. I stedet sås hvidkål direkte i plantemassen. Ideen er, at det døde plantemateriale både skal hæmme ukrudts fremspiring og sikre kvælstof til grøntsagen.Nyt fra projekt.
Markise over æbler øger udbytte, kvalitet og overskud
Forsøg i æbler har vist, at markiseoverdækning øger udbyttet og reducerer skader efter svampesygdomme. Markisen beskytter mod vejrlig, hagl og solskold og reducerer  skader og skrub på frugterne. Den indre frugtkvalitet -  det vil sige fasthed, sukker og syre -  påvirkes ikke af overdækningen.Event.
Stor interesse for røddernes hemmelige liv

Hvordan undersøger man rødder i fire og fem meters dybde? Hvad er perspektiverne i afgrøder med dybe rødder, og hvad betyder det for kulstoflagring, udbytte, sygdomme etc.? Det kunne man få indblik i, da projektet DeepFrontier for nylig holdt en velbesøgt Rodens Dag.Event.
Udfordringer og løsninger for fremstilling
af bioraffineret økologisk proteinfoder

26. maj præsenterede MultiPlant og OrganoFinery foreløbige resultater, og Aarhus Universitets pilotanlæg i Foulum til bioraffinering blev demonstreret. Deltagerne på workshoppen drøftede udfordringer og mulige løsninger, som tegner sig for fremstilling af bioraffineret økologisk proteinfoder ud fra græsmarksafgrøder.

 
Følg med i nyhederne og se flere begivenheder i kalenderen på www.icrofs.dk
 

TILMELDING TIL NYHEDSBREV

 
 
Nyhedsbrevet fra ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer -  bringer nyheder om økologisk forskning og udvikling.

Du kan også tilmelde dig på www.icrofs.dk ved at klikke på ikonet højre spalte.
 
 
   
 
  

 

Copyright ©  2016, All rights reserved.
ICROFS
Postadresse:
Blichers Allé, 20, P.O. box 50, 8830 Tjele