Copy
Nieuwsbrief - mei 2016
Klik hier voor de online versie
Beste lezer, 

Op 30 en 31 mei en op 1 juni exposeert Agriterra op FOOD TO BE, een tentoonstelling over de toekomst van ons voedsel. Agri & food professionals die nog niet bekend zijn met Agriterra, kunnen hier uitleg krijgen over onze organisatie.  
Agriterra professionaliseert wereldwijd ambitieuze boerencoöperaties- en organisaties. We werken met een peer-to-peer aanpak: experts uit de Nederlandse agri & food topsector adviseren hun collega's in andere landen.
In deze nieuwsbrief leest u onder andere verslagen van agripool-experts die voor Agriterra op adviesreis zijn geweest.

We wensen u veel leesplezier toe!

Agripoolster Trienke Elshof ontwikkelde op verzoek van Agriterra een training over het stimuleren en ontwikkelen van vrouwelijk leiderschap. Deze training werd voor het eerst uitgevoerd bij vier coöperaties in Oeganda.

lees meer
In Nieuwe Oogst (nummer 14) staat een artikel getiteld 'Agriterra doet ertoe in Oeganda'. Agripooler Peter Brouwers vertelt daarin over zijn ervaringen met het zuivelproject TIDE.

Bekijk het artikel hier.


 
"Door te discussiëren komen verschillende visies en ervaringen naar boven".

Dit schrijft agripooler Jos van Campen in zijn blog. Hij ging op adviesreis naar Kenia voor een 4-daagse governance training voor drie coöperaties.

 
lees meer
Jan ten Kate, Herman Bakhuis en Aad Kester waren in Maleisië voor het Farmer2Farmer-programma van Agriterra en FrieslandCampina. Dit is een programma waarbij Nederlandse boeren lokale melkveehouderijbedrijven in ontwikkelingslanden bezoeken om adviezen te geven.
Zij schreven twee verslagen over hun reis.
Hoe introduceer je marketing in Vietnam?

Communicatiedeskundige Lonieke de Ruiter helpt coöperaties hun bedrijf op de kaart te zetten. Ze werd door Agriterra ingeschakeld om een basic marketingtraining op te zetten en bracht een aantal coöperaties in Vietnam de grond-beginselen van marketing bij.
lees meer
Jeske de Kort (NAJK, trainster) is voor Agriterra in Nepal geweest, bij de nationale federatie van theecoöperaties. Doel van het bezoek was het faciliteren van de workshop 'Setting up a farmer-led, sustainable services system'. Zij heeft twee blogs geschreven over haar ervaringen.

"Deze weken ben ik nogal uithuizig: Rome, Madrid, Parijs, Kuala Lumpur en weer Madrid. Agriterra komt in toenemende mate in een internationaal krachtenveld waarin we gevraagd worden de inbreng van coöperaties en boerenorganisaties te verbeteren. Die vraag komt niet helemaal vanzelf. We werken hard om te laten zien dat onze aanpak zin heeft. Dat is nodig omdat er ook nog genoeg bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn die denken hun ding te kunnen zonder actieve betrokkenheid van de boerenorganisaties.

In deze tijden is samenwerken centraal komen te staan, in de keten en in de maatschappij. Coöperaties en boerenorganisaties zijn bij uitstek samenwerkingsprojecten tussen individuele boeren. Als zodanig zijn het de bouwstenen van grotere samenwerkingsprojecten met bedrijven en overheden. Vooral als het gaat om het bevorderen van economische en sociale ontwikkeling in jonge economieën. Het bevreemdt dan ook dat in verhandelingen over coöperaties en boerenorganisaties regelmatig gewezen wordt op de negatieve aspecten.

Het World Economic Forum dat deze week bijeen is in Maleisië betrekt boerenorganisaties goed bij de besluitvorming en projecten. Toch benadrukt een nota over deze clubs verschillende 'watch-outs'. Er staat dat ze te afhankelijk kunnen worden van extern geld, neigen naar corruptie, te ideologisch of politiek zijn. Allemaal waar en de bij het Forum betrokken Aziatische boerenorganisaties scoren hoog op ideologie en politiek.

Ik weet nog wel een paar zwakheden te benoemen, want dat is ons werk: de zwakke punten wegwerken en de sterke punten uitbuiten. Het valt me alleen op dat zulke ‘watch-outs’ niet geformuleerd worden in documenten van het Forum over bedrijven of overheden. Er valt over vele Aziatische overheden en de bedrijven die zich begeven in jonge economieën ook wel het één en ander te melden. Maar als we gaan samenwerken heten ‘watch-outs’ en ‘problems’ toch ‘challenges’? …. Uitdagingen, dus. Agriterra gaat ervoor!"

Agrimondiaal (editie mei 2016) is verschenen
Een magazine vol met interviews, verhalen en foto's.

Albert Jan Maat, voorzitter van Agriterra, schrijft in het voorwoord over het belang van samenwerken. Dit kan de wereld vooruit helpen en daarmee de voedselvoorziening in landen waar het echt nodig is. 
Op de daarop volgende pagina's enkele artikelen die bewijzen dat het plan van aanpak (advies, training en uitwisseling) helpt.
Daarnaast een verslag over het Dutch Seeds Debate, een interview met bedrijfsadviseur Harm Haverkort die in Vietnam woont, een column van Carla Wijers, directeur Vrouwen van Nu, en nog veel meer.  


Bekijk hier de bladerbare versie. 

SNV Ethiopia and Agriterra have demonstrated that unions can be made into better business partners through well-designed capacity strengthening plans consisting of union ownership and consistent advice and follow-up coaching of unions
by project staff.Cooperatives 4 Change

Een nieuw netwerk van agripoolers opbouwen
Bijna honderd landbouwers, veehouders en leden van coöperaties van heel Spanje kwamen op 10 maart 2016 in Madrid bijeen voor de eerste bijeenkomst van Agripoolers, die door Acodea was georganiseerd.
Deze agri-agency is opgericht door UPA en Fademur en maakt onderdeel uit van het netwerk Agricord. Acodea is een solide netwerk aan het opbouwen, dat bestaat uit Agripoolers die regelmatig deelnemen aan adviesprojecten in ontwikkelingslanden.Lees hier het verslag
Kort filmpje over 'better finance, bigger markets' in Oeganda
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2016 Stichting Agriterra, All rights reserved.
U ontvangt deze mail omdat u betrokken bent bij Agriterra.

Ons adres is:
Stichting Agriterra
Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
unsubscribe from this list