Copy
Nieuwsbrief - januari 2016

Klik hier voor de online versie

Beste lezer,

Agriterra heeft ook voor 2016 weer grootse plannen. Er staan veel adviesopdrachten op het programma met de intentie om boerenorganisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika praktijkgerichte ondersteuning te bieden. 

Op onze nieuwe website www.agriterra.nl houden we u door middel van blogs en nieuwsberichten op de hoogte van de ervaringen en resultaten die geboekt zijn. Ook in deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten.   


Veel leesplezier toegewenst!   

Admas in Ethiopië is een klant van Agriterra en werkt samen met Habesha, een brouwerij onder beheer van Bavaria. Deze brouwerij heeft in 2015 een pilot opgezet, waarbij ze wilden testen of ze via Admas meer brouwgerst van betere kwaliteit geleverd kunnen krijgen.

lees meer

Twee blogs (van IlseVerhoijsen en van Ron van Schaaijk) over het belang van ‘record keeping’ in Nepal.

http://bit.ly/20gekT2
http://bit.ly/1ZDB1yu

In het personeelsblad van ABAB (accountants en adviseurs), genaamd Ambitie, staat een mooi artikel over de ervaringen van enkele werknemers van ABAB die voor Agriterra een advies-opdracht in Afrika hebben gedaan.

lees meer


Adviestrajecten FrieslandCampina en Agriterra in zuivelketens Azië en Afrika succesvol

Lees meer op http://bit.ly/20bfFe7

De Nederlandse land- en tuinbouwsector exporteerde in 2015 ter waarde van 82,4 mld. euro aan producten. Een nieuw record!

Bedrijfsadviseur Luc Groot schreef een blog hierover.
lees meer

"De eventuele toekomstige rol die Agriterra wenst op te nemen kan bepalend zijn in onze beslissing,” schreef een fund manager over een financieringsaanvraag van een coöperatie in Indonesië die op het punt stond goedgekeurd te worden.
Dat is wel de rol die Agriterra zoekt en krijgt. Zorgen voor een straffe selectie van coöperaties met potentieel.
Vervolgens ze met een zeer gerichte begeleiding tot het punt brengen dat een bank hun big & hairy projecten wil steunen met een lening. Strategische investeringen in verwerking van landbouwproducten, die de positie van de leden in de keten verbeteren. Nieuwe bedrijvigheid op het platteland. Werkgelegenheid voor diegenen die niet meer in de landbouw nodig zijn. Dat doen we in vijftien landen met inmiddels zestig medewerkers in binnen- en buitenland. Op onderstaande foto kunt u ze even onderuit gezakt zien zitten bij de feestelijke afsluiting van het Agriterra jaar.
Op 3 januari startten de eerste werkbezoeken van Agnes Janszen in Indonesië. Een paar dagen vertrok Bertine Schieven naar Oeganda. Zo zie je direct in het nieuwe jaar de hele meute weer op stoom komen. Advies, training en uitwisseling bepalen onze inbreng om coöperaties naar de markt te helpen, de dienstverlening van boerenorganisaties te professionaliseren en de belangenbehartiging concrete resultaten te laten opleveren. Onze begeleiding op dat laatste onderwerp, gebruikmakend van onze Farmer Advocacy Consultancy Tool FACT, is bijvoorbeeld zeer gewild bij landbouworganisaties. Ons succes in 2015 (waarover in een volgende nieuwsbrief meer) laat het zien: Agriterra is een gamechanger aan het worden."

Op de relatiedag in Ede (december 2015) werd deze groepsfoto gemaakt
van alle medewerkers uit binnen- en buitenland van Agriterra.

Kort filmpje over 'making cooperatives bankable' in Oeganda:

Agriterra heeft een nieuwe website!

www.agriterra.nl

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2015 Stichting Agriterra, All rights reserved.
U ontvangt deze mail omdat u betrokken bent bij Agriterra.

Ons adres is:
Stichting Agriterra
Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
unsubscribe from this list