Copy
Nieuwsbrief - juli 2016
Klik hier voor de online versie
Beste lezer,

Het is bijna vakantietijd in Nederland. Voor velen een moment van rust en bezinning en lekker genieten!
Bij Agriterra wordt in de zomer doorgewerkt: er staan onder andere adviesopdrachten naar Ethiopië, Oeganda, Bolivia en Zambia op het programma. We hopen ook daar weer mooie resultaten te boeken.
In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en leest u in de blog van Kees Blokland hoe Agriterra omgaat met een crisissituatie.

We wensen u alvast een hele fijne vakantie toe!

Wat hebben de Rabobank en het Gonoi People Credit Funds (GPCF) in Vietnam met elkaar gemeen?
Edwin Leenes, van Rabobank Salland onderzocht dit.

lees meer
"Een voor een stapten de leden van de Rural Producer’s Organisation in Oeganda naar voren om hun handtekening te zetten. Hiermee onderstreepten ze hun commitment naar de coöperatie toe."
lees meer
Semuliki Cooperative Union heeft een droom: ze willen hun positie op de Oegandese cacaomarkt verstevigen.
 
lees meer
Jeffrey Souisa loopt stage bij een zuivelcoöperatie in Oeganda. Hij schrijft: "Als nieuwe klant van Agriterra en nieuwe toekomstige marktspeler in Oeganda zit de coöperatie nog volop in de overgang van lokale boerenzuivel-coöperatie naar een commerciële marktspeler."
lees meer
In Nepal groeit de Junar, een lekkere, zoete sinaasappel. De bestuurders van JCCU (Junar Cooperatives Central Union) hebben grootse plannen met dit product. Maar hoe pakken ze dit aan?
lees meer
Charles Darwin: “It is not the strongest of species that survices, nore the most intelligent, but the one most responsive to change.”
Margreet Oostenbrink schrijft over verander-management in Indonesië.  
lees meer

Crisis bij Agriterra

In Zuid-Soedan braken vorige week weer gevechten uit. De lokale bevolking heeft nauwelijks vrede gekend.
Agripooler Henk Pot zat daar op dat moment. Agriterra heeft uitgebreide voorzieningen om dit soort noodsituaties te voorkomen. Nu werden we overvallen door het oplaaien van het geweld. De commerciële vlucht waarmee we Henk vervroegd wilden laten vertrekken, ging niet omdat het vliegveld werd gesloten vanwege de gevechten. Ons Agriterra crisisteam kwam in actie. Contacten met Henk, met zijn familie, met organisaties in ons netwerk, met de ambassade en met de verzekeraar die juist met het oog op deze situaties is gekozen.

Dezelfde dag zette de verzekeraar al een charter in Oeganda klaar en er stond een prive security-bedrijf gereed om Henk veilig van het hotel naar het vliegveld te brengen.Toen begon het wachten op toestemming om te landen. Een staakt-het-vuren en de heropening van het vliegveld voor niet-commerciële vluchten deed de hoop op een spoedige ontknoping stijgen. De eerste medische vlucht vloog diezelfde dag nog.

Er was uitgebreid contact met de Arnhemse consultancy firma Mott MacDonald die vele medewerkers in Zuid-Soedan heeft. Dit contact bleek uiteindelijk van doorslaggevend belang. Het activeren van ons netwerk was een goede greep van het crisisteam dat in deze samenstelling nog nooit in actie was gekomen, maar gelukkig al wel had geoefend.

Bij de reorganisatie van de Agripool die in 2014-2015 haar beslag kreeg, was veiligheid als top-aandachtspunt aangemerkt. Het hele veiligheidsbeleid is sindsdien geactualiseerd en uitgebreid, juist omdat al meer dan 500 agripoolers, andere deskundigen en eigen mensen per jaar op werkbezoek zijn. Het hoort bij het ontzorgen dat de Agripool veiligheid bij haar dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan. Er was pas echt sprake van ontzorgen toen we wisten dat Henk op 12 juli veilig in Nairobi was geland. Mott MacDonald had zich geweldig ingespannen om Henk in hetzelfde vliegtuig mee te krijgen als waarmee hun mensen geëvacueerd werden. Feest in Arnhem!

Tegelijkertijd grote zorgen om de lokale bevolking en de opbouw van de landbouworganisatie die met de inspanningen van Henk vorm kreeg. Opnieuw moeten we doordenken hoe we effectief in dit soort moeilijke situaties met overtuiging kunnen blijven werken, juist vanwege de bevolking die al zoveel te lijden heeft gehad.

Agriterra heeft vier nieuwe vacatures.
Twee in Arnhem, één in Ethiopië en één in Bolivia.


Wij zijn op zoek naar:

  • een controller financiële administratie
  • een medewerker financiële administratie
  • een bedrijfsadviseur Ethiopië
  • een bedrijfsadviseur Bolivia

Kijk op https://agriterra.nl/vacatures/ en solliciteer!

Van 8 t/m 21 juni vorig jaar bezocht televisieploeg VTC16 uit Vietnam ons land om vier documentaires op te nemen over tuinbouw, varkenshouderij, melkveehouderij en diergezondheid en –welzijn.

In deze laatste documentaire is ook een interview met Kees Blokland opgenomen.

Drie documentaires zijn te bekijken via YouTube:
Tuinbouw: http://bit.ly/1Jr8zXu
Varkenshouderij: http://bit.ly/1NPR4bC
Melkveehouderij: http://bit.ly/29Gq3JY

Enkele resultaten van Agriterra

Betaalde opdracht in Oeganda

De eerste betaalde opdracht in Oeganda is realiteit, nu SNV de uitvoering van een quick scan van 20 kleine zuivelcoöperaties heeft uitbesteed aan Agriterra. Dit is een eerste opdracht in het kader van een zuivelontwikkelingsproject (gefinancierd door de Nederlandse Ambassade en uitgevoerd door SNV) voor de versterking van de zuivelsector in het zuidwesten van Oeganda. Dit werd met succes gedaan begin 2016 samen met een trainingspartner van Friesland Campina boeren. Deze boeren voerden boerderij-evaluaties uit met behulp van de FarmCompass©, ontwikkeld door Friesland Campina en Agriterra. SNV was tevreden over het geleverde werk. Derhalve is besloten om tot 2019 te blijven werken met Agriterra in dit project genaamd “The Inclusive Dairy Enterprise” (TIDE).


Afgesloten overeenkomsten
Een ‘Memorandum of Understanding’ is getekend met Enza Zaden om adviserende ondersteuning te verlenen aan een federatie van landbouwcoöperaties die werkt aan lokale zaadverbetering met drie coöperaties. Enza Zaden biedt kosteloos technische bijstand en  coaching op afstand.
Een ‘Letter of Intent (LoI)’ is getekend met MAAS International over toekomstige deals met coöperaties om thee te kopen (Nepal) en kokos suiker (Indonesië). Dit Nederlandse bedrijf wil een ambitieus project met Agriterra beginnen.


Training financiële duurzaamheid
In Bolivia heeft FEGACHACO (vlees) een training over financiële duurzaamheid georganiseerd in de organisatie om een ​​nieuwe richting voor het genereren van eigen inkomsten aan te geven. Eén van de diensten van deze organisatie is een slachthuis. Met de steun van Agriterra wordt verwacht een ​​certificatie te verkrijgen om het vlees te verkopen aan lokale en regionale markten. Activiteiten die werden uitgevoerd zijn een HACCP-analyse, het trainen van het slachthuispersoneel en de berekening van de productiekosten van het slachthuis.

 

Jeske de Kort (NAJK, trainster) ging samen met Bertken de Leede (bedrijfsadviseur Agriterra) op werkbezoek voor Agriterra en bezocht de Central Tea Cooperatives Federation (CTCF) in Oost Nepal. Doel van hun bezoek was het faciliteren van de workshop 'Setting up a farmer-led, sustainable services system'.

 
Lees de ervaringen van Jeske en bekijk
de filmopnames van Kanyam Tea Cooperation.
 

Een Coöperatieve Vereniging in de spotlights

De Ras Gayint Coöperatieve Vereniging is één van de 16 coöperatieve verenigingen die deelnemen aan C4C (Cooperatives for Change, een gezamenlijk project van SNV Ethiopië en Agriterra). Vóór zijn deelname aan het C4C project (in 2012) verkocht de vereniging 300 ton verschillende landbouwgewassen van haar leden. Nu, 3 jaar later, heeft het zijn omzet verhoogd tot 3.600 ton en betrad daarmee voor de eerste keer de exportmarkt. De handel in witte erwten bonen groeide van 100 ton in 2012 tot 1,400 ton in 2016 en stijgt nog steeds. Door te beginnen met handmatige selectie en het schoonmaken van de bonen, kan het de Premium export markt bereiken en zodoende werkgelegenheid voor 200 vrouwen creëren.

Nog meer resultaten...

Succesvolle evaluaties
In Vietnam breidt de cliëntportefeuille zich snel uit met zeven succesvol uitgevoerde evaluaties van coöperaties in minder dan 3 maanden. Drie coöperatieve cliënten zijn al gecontracteerd op basis van actieplannen, de anderen zijn in behandeling. In Nepal zijn twee nieuwe cliënten aangenomen: een federatie van citrus coöperaties en een federatie van zuivel coöperaties.


Workshop levert resultaat op

In Kenia is een workshop over bestuur georganiseerd voor Mukurwe-ini Dairy- en Wakulima SACCO (raad van bestuur is samengesteld door dezelfde mensen). Na de training, en met de begeleiding van de Agripooler, zagen de deelnemers de noodzaak en het belang in om (1) te werken aan de scheiding van de raad van bestuur en het hebben van een onafhankelijke raad voor elke organisatie, (2) het opzetten van een verkiezing schema met maximale termijnen voor bestuursleden en (3) meer betrokkenheid van de jeugd in de Dairy- en Wakulima SACCO.


Opmerkelijke verbeteringen
Momenteel zijn we bezig met de afronding van een analyse van de agribusiness steun van Agriterra in Peru van 2011 tot 2015. De voorlopige gegevens laat interessante resultaten zien; de zes cliënten die gedurende ten minste drie opeenvolgende kalenderjaren werden gesteund tonen opmerkelijke verbeteringen in hun financiële positie.
De omzet steeg met € 23 miljoen en het eigen vermogen met € 4.3 miljoen. De totale activa stegen met € 12.4 miljoen. Deze cliënten zijn rendabel (bankable) geworden en kregen toegang tot leningen die werden gebruikt om te investeren in activa en voor werkkapitaal voor een totaal van € 13 miljoen. Dit hield in: 9% leningen voor investeringen in huidige fabrieken, 37% nieuwe leningen voor werkkapitaal en 47% vernieuwingen of uitbreidingen, 6% subsidies en 1% directe participatie in kapitaal.


 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2016 Stichting Agriterra, All rights reserved.
U ontvangt deze mail omdat u betrokken bent bij Agriterra.

Ons adres is:
Stichting Agriterra
Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
unsubscribe from this list