Copy
Nieuwsbrief - maart 2016
Klik hier voor de online versie
Beste lezer,

Het gaat goed met Agriterra. De positieve resultaten blijven binnenkomen en daar zijn we blij mee. Het bewijst dat ons plan van aanpak (advies, training en uitwisseling) werkt.
Lees de column van Kees Blokland in deze nieuwsbrief hierover. Verder vindt u een overzicht van enkele resultaten die Agriterra onlangs heeft geboekt. 
We wensen u veel leesplezier toe!

Op 4 februari tijdens het LANDforum 2016 werd het boek ‘Cooperatives, economic democratization and rural development’ overhandigd aan Theo de Jager, voorzitter van de Pan African Farmers Organisation (PAFO).


Lees meer hierover

Bedrijfsadviseur Marnix Sanderse maakte een vlog bij Magoye Dairy in Zambia. Hij was daar samen met agripoolers Peter de Koning en Jan Drenthen.

Koffiecoöperatie Permata Gayo in Indonesië heeft via crowdfunding € 25.000 bij elkaar gekregen. Hiermee kan de coöperatie zes overkappingen bouwen om de koffie te kunnen drogen.

lees meer
"Een week om niet te vergeten" schrijft  Pieteke Atsma’. Zij ging voor Agriterra een week naar een cacao-coöperatie in Oeganda om daar samen met de staf te werken aan verbetering van hun financiële management.
lees meer

Lees de blog van bedrijfsadviseur Richard van der Maden over zijn bezoek aan een aantal coöperaties in Indonesië, waaronder aan KPSP Saluyu, een kleine zuivelcoöperatie die de melk collecteert van hun ongeveer 500 leden en levert aan de fabriek van Frisian Flag Indonesia in Jakarta.  
lees meer
Bedrijfsadviseurs Harm Haverkort en Luc Groot waren in Vietnam samen met agripoolers IJsbrand Snoeij en Egbert Hoving.

Zij maakten een vlog en ook nog een blog.

"Hoe weet Agriterra dat ze het goed doet? Vorig jaar ging het in ons colloquium over die kwaliteitsvraag, die we ons heel regelmatig stellen.

Agriterra versterkt coöperaties en landbouworganisaties. Dat doen we omdat we verwachten dat de leden van die verenigingen er beter van worden. Om dat te bereiken geven we advies, trainen we bestuurders en leden, en geven we ze mogelijkheid nieuwe inzichten te verkrijgen via uitwisseling met andere landen.

Met die laatste drie dingen advies, trainen en uitwisselen zijn we dagelijks bezig. De resultaten daarvan gaan over het aantal deelnemers, de dagen dat men advies of training kreeg of de waardering van de deelnemers. Wat ze er vervolgens mee doen is al weer wat moeilijker te meten. Alles is er evenwel op gericht dat hun organisaties sterker worden. Dat meten we op aspecten die gezamenlijk de kracht van de coöperatie bepalen. Dus bijvoorbeeld: raadplegen de bestuurders de leden, slaagt men erin eigen vermogen op te bouwen en hebben ze strategische plannen? We kunnen zo met aardige zekerheid zeggen of de clubs waar we mee werken er beter van worden.

Het is niet altijd helemaal duidelijk of dat echt door ons kwam of dat juist andere betrokkenen of algemene omgevingsfactoren een rol speelden. Dat heet de attributievraag: In hoeverre is een resultaat echt aan onze inzet toe te schrijven?

Die vraag kan men indringender stellen als het gaat over de verdere doorwerking van de organisatieversterking. We versterken coöperaties en landbouworganisaties namelijk niet zomaar. We verwachten dat een land met een goed georganiseerde landbouw een snellere groei zal kennen. Dat de werkgelegenheid en de voedselvoorziening beter tred houdt met de grote veranderingen in moderniserende economieën, dat de spreiding van inkomen en vermogen beter zal zijn en het democratisch gehalte.
Deze laatste effecten doen zich pas voor op de langere termijn en als ze zich voordoen is dat nooit alleen het werk van Agriterra.
Dat een land waar we werken, neem Ethiopië, hard groeit kan iedereen zien. Dat de nadruk van de overheid op coöperatieve ontwikkeling daar iets mee van doen heeft, is aannemelijk maar al moeilijker te bewijzen. Dat Agriterra’s acties voor coöperatieversterking in Ethiopië zouden leiden tot sterke economische groei in Ethiopië is niet vol te houden. Toch vinden we dat we helemaal op het goede spoor zitten en bijdragen aan de ontwikkeling van Ethiopië.

We weten dat het verband tussen organisatieversterking en ontwikkeling er is, omdat we het uit Nederland en andere landen kennen. Nederland was nooit zo’n leuk land geworden als de boeren niet het heft in eigen hand hadden genomen en vorm hadden gegeven aan de industrialisatie via hun coöperatieve melkfabrieken, banken en dergelijke. Bovendien zijn er tal van theoretische inzichten die dit verband bevestigen. We hebben dat nog eens op een rij gezet in hoofdstuk 11 van het boek ‘Cooperatives, economic democratization and rural development’."

Ambitieus, avontuurlijk, resultaatgericht en een passie voor agri&food?

Agriterra heeft een aantal interessante
stageopdrachten
in Nederland, Ethiopië, Oeganda, Tanzania en Vietnam.

Kijk op agriterra.nl/vacatures/ en reageer voor 10 april 2016!

Enkele resultaten van Agriterra

Stijging melkproductie en lening
Zuivelcoöperatie KPSP Saluyu in Indonesië is sinds maart 2015 een klant van Agriterra. Sindsdien is de melkproductie gestegen van 6.000 kg/dag naar 9.000 kg/dag. Na het opstellen van het strategisch plan met assistentie van agripool experts, heeft Saluyu met succes een lening aangevraagd bij de Rabobank. Het neveneffect van het verstrekken van deze lening is dat niet-leden meer geïnteresseerd raken om lid worden van de coöperatie en dat de (lokale) overheid meer geneigd is om subsidies te verstrekken. En vanwege de lening van de Rabobank wordt Saluyu nu door andere investeerders beschouwd als een betrouwbare partij. Een Indonesische particuliere onderneming heeft besloten om een ​​lening aan Saluyu te verstrekken voor het kopen van extra melkvee.

Uitbreiding pilot project
In Vietnam is in 2015 een pilot project over belangenbehartiging met goede resultaten uitgevoerd die eindigde met een ‘lessons learnt’ workshop in december 2015. De provinciale landbouwbonden in 7 provincies ontvingen in totaal voor € 670,000 aan fondsen voor beroepsopleiding, gewasrotatie, mechanisatie en afvalinzameling voor boeren. Het pilot project zal nu worden uitgebreid in samenwerking met de Vietnamese ‘National Farmers Union’.

Nieuwe klanten
In Bolivia werden in 2015 niet minder dan acht bedrijfsevaluaties uitgevoerd met deelneming van Spaanse agripool experts geworven door ACODEA en agripoolers van twee van onze Peruaanse cliënten. Zes van de acht beoordeelde organisaties komen in aanmerking om klant van Agriterra te worden. Dit zijn: ANAPQUI (quinoa), Fegachaco (vleesvee), APL (melkvee), Anapo (granen en soja) en ASOHFRUT (groenten en fruit). AOPEB, de nationale organisatie van biologische producenten, heeft op basis van de FACT methodologie haar leden geconsulteerd voor het verkrijgen van inputs voor haar lange termijn strategisch plan en strategie over belangenbehartiging.

Neem deel aan het ‘Dutch Seed Debate’

Op 5 april gaan we in Den Haag in gesprek met kleine en grote
Nederlandse zaadbedrijven.

Kleine en grote Nederlandse zaadbedrijven lopen voorop op het gebied van plantaardige zaden. Veel van deze bedrijven investeren in ontwikkelingslanden. Maar besteden ze ook speciale aandacht aan kleinschalige land- en tuinbouw? En helpen ze kleine boeren om hun productiviteit te verhogen en daarmee hun levensomstandigheden verbeteren? 

Tijdens het Dutch Seeds Debate gaan we opzoek naar de antwoorden op deze vragen. Registreer u via info@smallfarmersbigdeal.org voor het debat op 5 april ('s middags) in het Mauritshuis te Den Haag.

Klik hier voor meer informatie en het volledige programma.

Nog meer resultaten...

Expert
Op het derde Nationale Coöperatieve Symposium in Ethiopië georganiseerd door de ‘Federal Cooperative Agency’ en bijgewoond door de President, Minister van Landbouw, verschillende Ministers van Staat en een grote delegatie uit de Coöperatieve Sector, heeft Agriterra voor een Key Note Speaker gezorgd. Egbert Koersen, voorzitter van ‘Rouveen Kaasspecialiteiten’ hield een toespraak die zeer goed door het publiek werd ontvangen en droeg daarmee bij aan de positionering van Agriterra als expert op het gebied van coöperaties in het land.

Samenwerking in Zambia
Agriterra zal in 2016 voor het eerst in Zambia een ​​team gestationeerd hebben. Voor drie bestaande klanten, de twee district rijstassociaties van Isoka en Chinsali en de Cotton Association of Zambia (CAZ) heeft Marnix Sanderse, de nieuwe bedrijfsadviseur, een beoordeling uitgevoerd om concrete doelstellingen voor samenwerking met Agriterra te ontwikkelen voor de komende jaren. Daarnaast zijn toegevoegd aan het klantenbestand: De Dairy Association of Zambia (DAZ) en de Choma Zuivelcoöperatie.

Startlening
In Tanzania is Mviwambi (een lokaal netwerk van boerengroepen) erin geslaagd het aantal leden te verhogen. De organisatie maakte tevens een serieuze start met het interne kapitaal (ongeveer 15 miljoen Tshs) en verhoogde het volume van geoogste en vermarkte koffie tot een record van 700 ton. Met hulp van de lokale bedrijfsadviseur werd een startlening van EUR 100.000 uit het Frans sociaal fonds Sidi veiliggesteld, na een tijdige terugbetaling van de lening van vorig jaar van USD 80.000, -.

Betaalde opdracht in Oeganda
Voor het eerst in de historie van Agriterra heeft een sociale investeerder in Oeganda een lening verstrekt van circa EUR 150.000 aan de SACCO Kigarama. Verder is de eerste betaalde opdracht daar nu een realiteit. SNV heeft een opdracht aan Agriterra uitbesteed voor het uitvoeren van een ‘quick scan’ van 20 kleine zuivelcoöperaties. Dit in het kader van een zuivelontwikkelingsproject (gefinancierd door de Nederlandse Ambassade en uitgevoerd door SNV) over de versterking van de zuivelsector in het zuidwesten van Oeganda. Als dat lukt, is een lange termijn betrokkenheid van Agriterra zeker gesteld.
Sociale onrust in Ethiopië

De staat Oromia, één van de grootste provincies in Ethiopië, wordt geconfronteerd met ernstige sociale onrust. Het begon in november als protest tegen een controversieel uitbreidingsplan van Addis Abeba. Inmiddels hebben de protesten zich naar de hele regio van Oromia uitgebreid; sommigen gingen gepaard met geweld en er vielen slachtoffers terwijl anderen verkeersopstoppingen veroorzaakten.
Sinds het weekend van 13-14 februari, is er sprake van verdere ernstige uitbraken van geweld in de Shashemene en Langano gebieden. 
 
Helaas zijn twee van Agriterra’s klanten in de specifieke regio ook doelwit geworden van de demonstranten. Bij kantoorgebouwen van de Raya Kejewa Union zijn een oogstmachine en auto’s in brand gestoken. Bij de ‘Uta Wayu Union’ werd een opslagfaciliteit voor meststoffen geplunderd. Het is mogelijk dat de demonstranten coöperatieve vakbonden nog steeds aanzien als staatsbedrijven. Anderzijds suggereren rapporten dat demonstranten simpelweg alles en iedereen aanvallen die ze op hun weg tegenkomen. Niettemin heeft Agriterra voorlopig besloten om alle reizen naar de specifieke regio te annuleren.

 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2015 Stichting Agriterra, All rights reserved.
U ontvangt deze mail omdat u betrokken bent bij Agriterra.

Ons adres is:
Stichting Agriterra
Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
unsubscribe from this list