Copy
Nieuwsbrief - december 2015
Klik hier voor de online versie
Beste lezer,

Het is alweer december! De laatste maand van een veelbewogen jaar.

Voor Agriterra was 2015 het jaar van de verandering, professionalisering en vernieuwing. Hier is veel energie in gestoken en dit heeft al geleid tot mooie resultaten. 
U leest er alles over in deze E-terra.

Veel leesplezier!   

Op 13 november 2015 ondertekenden
Roelof Joosten (FrieslandCampina) en Albert Jan Maat  de overeenkomst om de samenwerking in het kader van het
Dairy Development Programma voort te zetten. 

lees meer
Zo’n vier jaar geleden maakte Agriterra haar entree in Ethiopië met twee bedrijfs-adviseurs. De vraag naar de expertise en praktische slagkracht van Agriterra bleek groot. Nu heeft Agriterra haar kantoor officieel geregistreerd en werken er acht adviseurs.

Agriterra ondersteunt de renovatie van een gezamenlijke koeienstal op Java, Indonesië, mede mogelijk gemaakt door een schenking van een particulier. Bedrijfsadviseur Richard van der Maden nam begin deze maand een kijkje en filmde de voortgang.

lees meer
Bedrijfsadviseur Richard van der Maden vertelt over zijn werk in Indonesië dat volgens hem vele uitdagingen kent.
 
lees meer

Agripoolers Nicole van Hoof (Vrouwen van Nu) en Rabobank-directeur Bauke Wijbrandi waren in Lesotho waar ze werkten aan de opdracht om leden en werknemers van boerenorganisatie Lesotho National Farmers Union (Lenafu) te trainen en coachen in het maken van goede businessplannen.
lees meer
Lees de blog van bedrijfsadviseur Luc Groot over boerenorganisaties, die volgens hem de legale Robin Hoods van Vietnam moeten worden.  
lees meer
lees meer

"Bij Agriterra verbazen we ons er over dat we zo lekker kunnen werken in China, Vietnam en Ethiopië. Onze aandacht gaat uit naar verenigingen van boeren en tuinders. Maar juist in die landen staat de vrije vereniging nu niet direct hoog op de agenda. Het zijn alledrie wel landen met veel coöperaties. De overheden zien coöperaties ook als een belangrijke economische factor op het platteland. Ook in Cuba, om nog een autoritaire staat te noemen, zet de overheid in op modernisering van het economisch model via de coöperaties.

Ik heb de afgelopen maand zelf ervaren hoe zeer de Federal Cooperative Agency van Ethiopië gesteld is op onze inbreng. En toch, toen ik merkte hoe soepel het werkte in Ethiopië, zat het me niet lekker. In het bestuur van Agriterra komt ter sprake dat het land berucht is om mensenrechtenproblematiek. Dat speelt ook in de andere landen die ik noemde. Er is evenveel mis in andere landen waar we werken, zoals Soedan, Oeganda of Congo, maar daar hebben we weinig met de overheden van doen. Het is dan jammer voor de boeren dat de overheden daar zo weinig oog hebben voor de boerenorganisaties en coöperaties.

Nu zijn er in de geschiedenis meer voorbeelden van autoritaire overheden die juist via een innig samenspel met de landbouworganisaties en coöperaties een snelle ontwikkeling hebben bewerkstelligd. Zuid Korea was net na de tweede wereldoorlog een ontwikkelingsland op het niveau van Benin. Nu is het hoog inkomensland. In Taiwan ging het nog harder. Daar richtte de overheid niet alleen haar investeringen op de landbouw en benutte de coöperaties om diensten en goederen tot in alle uithoeken van het land bij de boeren te brengen. De overheid benutte ook de boerenorganisaties om te horen wat er onder de boeren leefde en liet deze ook vrij om in de dorpen vooral zelf economische initiatieven te nemen. Die vrijheid benutten de boeren om hun kapitaal en arbeid in te zetten om hun lokale coöperatie tot een succes te maken.

Die houding van de Taiwanese overheid benadrukken we dan ook in onze contacten met de overheid van Ethiopië. Het is een delicaat spel waarin we onze rol proberen te spelen, maar waarin we vooral de boeren en tuinders via hun organisaties aan een grotere invloed op de ontwikkeling proberen te helpen."

Agrimondiaal (editie november 2015) is verschenen

Een magazine vol met interviews, verhalen en foto's.

Albert Jan Maat, voorzitter van Agriterra en LTO Nederland, schrijft in het voorwoord dat hij trots is op Agriterra, de organisatie die mensen met hetzelfde vak bij elkaar brengt en zo tot grote daden komt. 
Walter de Boef van de Bill & Melinda Gates Foundation ziet in Agriterra een interessante samenwerkingspartner.
Verder een aantal artikelen over de successen in Ethiopië, een column van Ishmael D. Sunga, CEO van de Southern African Confederation of Agricultural Unions, en nog veel meer.  

Bekijk
hier de bladerbare versie. 

Weetjes van de werkvloer

Er zijn weer een aantal nieuwe medewerkers aan het Agriterra-team toegevoegd.
In Indonesië verwelkomen we Joel Tukan en Kunto Binawan. In Ethiopië is het team versterkt met Addis Yohannes, die zich gaat bezighouden met het verzamelen van de 'Key Performance Indicators' van iedere unie.

Hier in Arnhem hebben we met Annemiek Gockel een nieuwe agripool-recruiter in huis gehaald. En Elllen Oomen komt de afdeling communicatie versterken en gaat zich voornamelijk bezighouden met de campagne 'Small farmers, big deal'.
Rene Smeenk is onze nieuwe bedrijfsadvisuer voor Nepal. Hij zal eerst drie maanden in Arnhem werken en vertrekt daarna naar Nepal. 

Harm Haverkort, Marnix Sanderse en Tjeerd Rijpma hebben ondertussen alle drie hun introductieperiode hier afgesloten en verhuizen naar respectievelijk Vietnam, Zambia en Kenia, waar zij ter plekke voor Agriterra aan de slag gaan.  
Judith Hulst was slechts drie dagen in Arnhem. Daarna vertrok ze naar Rwanda,
waar ze tot eind dit jaar zal blijven. 
En tot slot heeft Anne Kluivers na negen jaar afscheid genomen van Agriterra. Ze heeft een baan dichterbij huis gevonden en dat is toch wel fijn met een klein baby'tje thuis.

We wensen iedereen veel succes op de nieuwe werkplek! 

Enkele resultaten van Agriterra

Ondersteuning bij strategische plannen

In Indonesië hebben Agripoolexperts van de Rabobank, ZLTO en Flynth twee zuivelcoöperaties (KPBS Pangalengan en KPSP Saluyu) ondersteund bij het opstellen van hun strategische plannen voor de komende vijf jaar. Na het opstellen van het strategische plan, heeft Saluya een lening van IDR 3,3 miljard (zo’n 200.000 Euro) aangevraagd bij de Rabobank. Dit om te kunnen investeren in biogas-productie, het vergrootten van de melkveestapel van individuele boeren en om het geproduceerde concentraat te verbeteren. Een derde deel hiervan is door de Rabobank toegezegd en overgemaakt. De rest van het bedrag volgt zodra de eerste afbetalingstermijn is voldaan.

Scoping in Vietnam 

In Vietnam is er in september een tweede scopingopdracht uitgevoerd. Negen agrarische coöperaties en bonden zijn bezocht. Op basis hiervan zijn vier potentiële cliënten geïdentificeerd. Hiervan is Dien Quang Coöperatie al in september doorgelicht, met als resultaat dat Agriterra deze coöperatie in 2016 als nieuwe cliënt verwelkomt. De nadruk komt de eerste maanden te liggen op het verbeteren van het financiële management en de ondernemingsplannen. De overige potentiele klanten zullen de komende maanden beoordeeld worden.

Analyse van negen coöperaties in Peru

Hoe weten we of we ons werk goed doen? Dat is een vraag die steeds belangrijker wordt in ons werk. We doen dit aan de hand van Kern Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze worden berekend op basis van de gecontroleerde jaarrekeningen van onze klanten. Via deze link alvast een analyse (in het Engels) van de resultaten van onze cooperatieklanten in Peru. 

Nog meer resultaten...

Workshop in Kenia
In navolging van de studietoer met SACCOs (spaar & kredietcoöperaties) in Nederland (juni 2015), heeft Agriterra een workshop georganiseerd voor vier geselecteerde SACCOs in Kenia en twee  coöperaties uit Oeganda en Tanzania. De workshop richtte zich op een versnelde invoering van het dashboardsysteem, het ontwikkelen van KPI’s en de ontwikkeling van strategieën om de interne kapitalisatie te vergrootten. Belangrijk hierbij was het delen van kennis, ervaringen en ideeën tussen de deelnemers. 

Maar liefst 66 ton koffie

Met behulp van monitoring support van Agriterra zijn koffieproducenten van MVIWAMBI erin geslaagd om een lening van 80.000 USD aan SIDI – een Frans sociaal investeringsfonds – terug te betalen. Ook heeft de productie de doelstelling van 400 ton koffie ruim overstegen. Maar liefst 660 ton koffie is er opgebracht. De toegenomen ledenparticipatie is deels te danken aan de geleverde input voor ledengroepen.  Verder heeft MVIWAMBI in zijn jaarvergadering besloten om intern kapitaal te genereren (á Tsh 30/kg koffie), waardoor er 20 miljoen Tsh aan reserveringen is gerealiseerd. Dit is een mooi voorbeeld van betaalde dienstverlening, in dit geval door SIDI, door Agriterra.
 
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2015 Stichting Agriterra, All rights reserved.
U ontvangt deze mail omdat u betrokken bent bij Agriterra.

Ons adres is:
Stichting Agriterra
Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
unsubscribe from this list