Copy
Follow us!
SDĚLENÍ KATEDER A INSTITUTU
Nový kurz na KNRS
Katedra německých a rakouských studií nabízí v ZS 2022/23 nový blokový kurz Populismus, Polarisierung und politische Entfremdung in Deutschland, vedený Dr. Maikem Heroldem z Technické univerzity v Drážďanech. Kurs se zaměří na polarizaci současné německé společnosti v souvislosti se sérií politických a ekonomických krizí, politický extrémismus a erozi důvěry v tradiční instituce a společenské elity. 
 
Nový kurz na KSAS
Institut mezinárodních studií otevírá v zimním semestru anglo-jazyčný bakalářský kurz o klimatické změně, Climate Change Politics from a Comparative Area PerspectiveKurz nabídne studentům devět přednášek odborníků na klimatickou změnu - pozvání přijali například vedoucí kanceláře OSN v Praze Michal Broža, ředitelka hnutí DUHA Anna Kárníková, vedoucí klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky Tomáš Jungwirth či výkonný ředitel Mezinárodního centra pro udržitelné finance Julian Toth a další neméně důležití odborníci. Řada hostů je absolventy IMS. Studenti budou mít příležitost pokládat otázky a dozvědět se více o jejich odborné expertíze i profesní cestě.
 
Pomvěd/ka pro KNRS
Máte zájem o smysluplnou a časově nenáročnou práci? Chcete blíže poznat fungování univerzity, uplatnit své nápady při správě sociálních sítí a podílet se na organizaci zajímavých akcí? Pak hledáme právě vás! Přihlaste se na místo „pomocné vědecké síly“ na Katedře německých a rakouských studií IMS! Nabízíme: stipendium ve výši 2500.- Kč/měsíc (říjen 2022–září 2023), flexibilní pracovní dobu a pestrou pracovní náplň. Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete, prosím, do 23. září 2022 stručný motivační dopis s uvedením Vašeho studijního oboru a ročníku na adresu zuzana.lizcova@fsv.cuni.cz.
POZVÁNKY
Contested Memoryscapes: Central Europe and its Fractured Past
Srdečně Vás zveme na dvě veřejné debaty, které se konají v rámci letní školy "Contested Memoryscapes: Central Europe and its Fractured Past", kterou pořádá Graduate School for East and Southeast European Studies při Univerzitě v Řezně, společně s Centrem vizuální historie Malach a IMS. První kulatý stůl na téma "Remembering Genocide – dominant narratives and voices from the margins" se uskuteční v úterý 27. 9. v 18:00, v budově Goethe institutu (Masarykovo nábřeží 32). Debaty se zúčastní Kateřina Čapková (AVČR), Kateřina Králová (IMS) a Vjeran Pavlaković (Univerzita v Rijece). Druhá akce s názvem "Are we Heading towards a new East-West Divide?" proběhne ve čtvrtek 29. 9. v 18:00 v budově FSV UK (Hollar, Smetanovo nábřeží 6). Debaty se zúčastní David Emler (IMS), Daniela Kolenovská (IMS) a Valeria Korablyová (IMS).

Stress and the Transformation of Czechoslovakia/Czech Republic, 1960s‐2010s
Collegium Carolinum, Německý historický ústav Varšava, a Leibnizův institut pro dějiny a kulturu východní Evropy ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy Vás srdečně zvou na přednášku "Stress and the Transformation of Czechoslovakia/Czech Republic, 1960s‐2010s" dr. Jana Arenda, kterou bude moderovat náš doktorand, Jakub Střelec. Přednáška se uskuteční ve středu, 21. září, v 16:00 na adrese Valentinská 1, 110 00 Praha 1. Přednáška bude přenášena také prostřednictvím služby Zoom, v případě zájmu o offline účast prosím kontaktujte pořadatele na adrese florian.ruttner@collegium-carolinum.de.
BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ PROGRAMY
Týdenní intenzivní kurzy němčiny, francouzštiny a italštiny
Centrum jazykové přípravy otevírá v zimním semestru 2022/2023 týdenní intenzivní kurzy německého, francouzského a italského jazyka. Kurzy jsou určeny studentům bakalářského i magisterského studia (požadovaná vstupní úroveň A2), kteří si chtějí před začátkem akademického roku osvěžit a upevnit své znalosti a lépe se připravit na vstupní test do kurzů obecného jazyka (JLB033, JLB035 nebo JLB037). Podrobnosti k jednotlivým kurzům naleznete zde.
 
 
Yale Review of International Studies (YRIS)
Časopis Yale Review of International Studies (YRIS) v současné době vybírá příspěvky do svého globálního čísla. Studenti VŠ studující mimo Spojené státy mohou zasílat své příspěvky (do 40 stran s dvojitým řádkováním), které se široce týkají mezinárodních záležitostí. Prostřednictvím tohoto čísla se snažíme rozšířit spektrum názorů, které YRIS zdůrazňuje, a zdůraznit náš závazek k nadnárodnímu dialogu. Studenti mohou své příspěvky zasílat e-mailem na adresu yris@yira.org. Uzávěrka pro zasílání příspěvků je 30. září 2022. Více informací naleznete zde.
 
Aktuální přehled mobility
Plánujete vycestovat a nechcete zmeškat termín přihlášení? Oddělení zahraničních styků FSV UK pro Vás nově připravilo kalendář aktuálních termínů. Všechny podrobnosti naleznete zde.
MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ PROGRAMY
Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK za rok 2022
Dovoluji si Vám oznámit, že rektorka Univerzity Karlovy vyhlásila 29. ročník soutěže o Bolzanovu cenu. Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy, uděluje se studentům a absolventům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem. Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na typy studijních programů. Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii biomedicínské. Přihlášku podává student nebo absolvent Univerzity Karlovy a fakulta se k nominaci jeho práce vyjadřuje. Do soutěže lze přihlásit práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v akademickém roce 2021/2022 a přihlášky lze podávat do 31. října 2022. V zájmu zjednodušení a sjednocení postupů i ulehčení v oblasti administrace jak studentům a absolventům, tak i fakultám, jsme přistoupili k elektronizaci celého procesu. Nově mohou v tomto ročníku studenti/absolventi podávat přihlášky prostřednictvím studijního informačního systému, konkrétně modulu Ocenění v SIS4. Soutěž organizačně zajišťuje UK Point, kontaktní osobou pro Vaše dotazy je Kateřina Hovorková (email: katerina.hovorkova@ruk.cuni.cz; tel: 776 510 437). Na webových stránkách soutěže naleznete všechny podstatné informace https://cuni.cz/UK-381.html.
STÁŽE A PRACOVNÍ NABÍDKY
Stáž v IKPD
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) nabízí honorovanou stáž. IKDP je politický institut při KDU-ČSL fungující od roku 2016. Pořádá zejména odborná školení, debaty, konference a kulaté stoly ve veřejném i interním formátu. Jejich cílem je rozvíjet diskuzi o tématech, která vnímáme jako zásadní pro dlouhodobý rozvoj prosperující České republiky. Stáž bude probíhat během října až prosince 2022 a bude finančně ohodnocena částkou 5 000,- Kč měsíčně. Deadline pro podávání přihlášek byl stanoven na 26. září. Více informací o stáži naleznete zde.
 
Stáž na MZČR
Podobně jako další rezorty se rovněž Ministerstvo zdravotnictví ČR s rostoucí intenzitou připravuje na nadcházející předsednictví České republiky v Radě EU. Se samotným předsednictvím se pak bude pojit i organizace mnoha multilaterálních akcí. Vzhledem k náročnosti zajištění všech akcí se proto nabízí možnost umožnit studentům účast na organizaci těchto akcí prostřednictvím stáže na ministerstvu. Domnívám se, že se jedná o jedinečnou příležitost nahlédnout na mezinárodní rozměr rezortu zdravotnictví, který se v posledních dvou letech stal součástí kritické infrastruktury v nadnárodním měřítku. Samotná stáž by probíhala především v níže uvedených termínech s tím, že studenti by měli možnost rovněž případné trvalejší spolupráce s ministerstvem v rámci odboru mezinárodních věcí a Evropské unie, respektive dalších útvarů úřadu dle svých preferencí. Akce: 1) 6. – 7. 9. Jednání ministrů zdravotnictví EU v Praze; 2) 25. – 26. 10. Konference ke vzácným onemocněním v Praze a 3) 21. – 22. 11. Konference k očkování v Praze. Předmětem stáže by byla administrace odborných podkladů před konáním akcí, příprava akreditačních podkladů, koordinace a komunikace s jednotlivými delegacemi a delegáty. Vyžadována je pak zejména dobrá znalost angličtiny a pracovní flexibilita. Máte-li o stáž zájem, ozvěte se našemu absolventu IMS, PhDr. Mgr. Tomáši Doležalovi (tomas.dolezal@mzcr.cz).
ENGLISH-SPEAKING STUDENTS
New courses in WS
The Institute of International Studies is launching this semester an undergraduate course on climate change, Climate Change Politics from a Comparative Area PerspectiveThe course will offer students nine guest lectures by experts on climate change - invitations have been accepted by Michal Broža, Head of the UN Office in Prague, Anna Kárníková, Director of the DUHA movement, Tomas Jungwirth, Head of Climate team at the Association for International Affairs, and Julian Toth, Executive Director of the International Sustainable Finance Center, among other equally important experts. Many of them are IMS alumni. Students will get the opportunity to ask questions and hear more about their journeys and expertise.
Website
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Email
Copyright © 2022, Institut mezinárodních studií FSV UK, All rights reserved.

Newsletter je informativním sdělením.
Odesílatelem je PR oddělení Institutu mezinárodních studií. Chcete-li přidat sdělení do newsletteru, dodejte podklady do středeční půlnoci Kláře Smitkové na e-mail: klara.smitkova@fsv.cuni.cz.
View this email in your browser


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Newsletter · Pertoldova · PRAHA 12 143 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp