27 JUNI 2013
 

Vergunningverleners aan de slag met ontwerp AERIUS Register
De ontwikkeling van AERIUS Register, het huishoudboekje van de ontwikkelingsruimte, is van start. Deze maand schetsten vergunningverleners samen met het AERIUS team het ontwerp voor Register. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat Register straks naadloos aansluit op de dagelijkse praktijk van de vergunningverlening. Het ontwikkelteam presenteert de eerste schermen tijdens de werkgroep bijeenkomst van 2 juli.
Lees verder

TNO: AERIUS Calculator fit for purposeTNO heeft in opdracht van het ministerie van EZ een evaluatie uitgevoerd naar de doelmatigheid van AERIUS Calculator. De uitkomsten zijn positief: de reviewers achten AERIUS Calculator geschikt voor het berekenen van stikstofdeposities voor de vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet. Ook beoordelen zij de Calculator als zeer gebruiksvriendelijk.
Lees verder

Nieuw in de CalculatorIn de sprint van juni lag de nadruk op het uitwerken van de wensen die voortkwamen uit de Gebruikers Acceptatie Test. De aanvullingen maken de Calculator gebruiksvriendelijker en geven de gebruiker extra functionaliteiten.

Als gebruiker kan ik vanaf nu onder meer:

  • De PDF en GML met de resultaten direct via de Calculator downloaden, naast de optie voor toezending per mail.
  • Vanuit de bronnenlijst direct mijn bronspecificaties opvragen.
  • Een grotere hoeveelheid RAV-codes aan één bron toekennen, waarbij een scrollbar ervoor zorgt dat ze niet uit beeld verdwijnen.
  • De warmte-inhoud van een gebouw zelf berekenen op basis van drie bekende parameters.     
                  • Het zip-bestand dat AERIUS per email stuurt direct importeren, zodat ik dit niet eerst uit hoef te pakken.
  • Op meerdere manieren RAV-codes invoeren. Ik kan de code direct intypen, de ‘OK’ knop is verdwenen en zodra er een RAV-code staat, zie ik de emissiefactor.Opleidingsdagen AERIUS Calculator drukbezochtOp 24 en 25 juni vonden de eerste AERIUS Opleidingsdagen plaats. Het GBO organiseerde in samenwerking met het IPO en het AERIUS team de dagen voor vergunningverleners, handhavers en medewerkers van DLG. Zo’n 30 gebruikers deden praktische ervaring op met de Calculator en verkenden de mogelijkheden van het instrument. Vanwege de grote belangstelling is al besloten een derde bijeenkomst te organiseren.
Lees verder

Toepassingsbereik en rekenmethode CalculatorDe werkwijze van AERIUS Calculator is beschreven in het begin juni verschenen rapport ‘Release BETA1, Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode’. Het ministerie van EZ informeert met dit rapport potentiële gebruikers uit bedrijfsleven, gemeenten, provincies en ministeries over de gehanteerde methodiek. Het rapport beschrijft het toepassingsbereik van de Calculator, de gebruikte rekenmethoden en de onzekerheid en betrouwbaarheid van de resultaten.
Lees verder

Goed om te wetenAdvies milieueffectrapportage PAS
Begin juni heeft de Commissie voor de m.e.r. advies uitgebracht over de gewenste inhoud (reikwijdte en detailniveau) van de milieueffectrapportage die voor de PAS wordt opgesteld.
Lees verder

Wetsvoorstel PAS naar Tweede Kamer
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het wetsvoorstel PAS ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel brengt helderheid in de regels waarmee natuur en economie in Natura 2000-gebieden met elkaar in evenwicht worden gebracht.
Lees verder

Agenda
AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.