Sprint oktober: scheepvaart, zoekfunctie en workflow

De ontwikkelaars van AERIUS hebben afgelopen maand voornamelijk gebouwd aan de Calculator. Nieuw zijn functionaliteit voor scheepvaart en zoeken op straat en huisnummer. De workflow werd herzien om nieuwe functionaliteiten een logische plek te geven en het gebruiksgemak te waarborgen. AERIUS 1.6 werd opgeleverd als concept voor AERIUS Monitor. Lees verder

Planning PAS en AERIUS

Het Rijk en de provincies hebben een nieuw tijdpad voor de PAS vastgesteld, waarbij de PAS in de loop van 2014 in werking zal treden. Zodra de PAS van kracht is, zal ook AERIUS vrij beschikbaar zijn. Wie nu reeds aan de slag wil met AERIUS, kan zich aanmelden voor AERIUS Calculator bèta. Lees verder

AERIUS in het buitenland: Noordrijn-Westfalen

AERIUS heeft als onderdeel van de Programmadirectie Natura 2000 in oktober een werkbezoek gebracht aan de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Tijdens de bijeenkomst, onderdeel van een recente reeks buitenlandbezoeken, werd gesproken over het belang van een grensoverschrijdend toetsingskader. Ook werd kennis uitgewisseld over toegepaste rekenmethoden voor stikstofeffecten. Lees verder

Drenthe rekent 250 vergunningen door met AERIUS

Begin oktober rekende de provincie Drenthe 43 Nb-wet vergunningen door met AERIUS. In vervolg op deze pilot werden onlangs nog eens 250 vergunningen met AERIUS geanalyseerd op stikstofeffecten. Lees verder

AERIUS voorziet Polderhack van data en mankracht

Op 26 en 27 oktober vond de Polderhack plaats als onderdeel van de Dutch Design Week in Eindhoven. Boeren, hackers en designers bouwden gezamenlijk aan IT-oplossingen rond vraagstukken over het voedselsysteem. AERIUS heeft het delen van data en kennis hoog in het vaandel en droeg bij met geodata en mankracht. Lees verder

Goed om te weten

PAS pilots
Tijdens de begrotingsbehandeling door de Tweede Kamer heeft het parlementslid Lodders verzocht om pilots waarin de kennis van de PAS toepasbaar wordt gemaakt in de praktijk. De provincies Friesland en Zeeland voeren momenteel reeds pilots uit met AERIUS. Staatssecretaris Dijksma heeft op korte termijn een brief toegezegd waarin zij de Kamer zal informeren over deze lopende praktijkstudies. 
 
Eigenaarschap AERIUS
Recent is door de regiegroep Natura 2000/PAS besloten dat het ministerie van Economische Zaken eigenaar is van AERIUS. Voor het toekomstig beheer en de doorontwikkeling van AERIUS is aan DLG en het RIVM gevraagd met een gezamenlijk voorstel te komen.

MER dag
AERIUS en de PAS waren aanwezig op de IenM m.e.r.-dag in Amersfoort eind oktober. Naast de werksessie ‘De PAS: Eenvoudig Beter’ (presentaties) stond AERIUS ook op de infomarkt met een demonstratie van de Calculator (zie sfeerverslag en fotoweergave).  

Agenda


AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.