AERIUS beschikbaar vanaf 1 juli

Op 1 juli treedt de PAS in werking. Op die dag is vanaf 00.00 uur AERIUS Calculator beschikbaar voor het doen van berekeningen ten behoeve van uw vergunningaanvraag voor activiteiten die leiden tot stikstof uitstoot. Daarnaast kunt u met AERIUS een melding doen van een activiteit die slechts tot een zeer geringe stikstofuitstoot leidt. Lees verder

Ontwikkelsprint #29: Register en Calculator voorbereid op vergunningverlening

De laatste ontwikkelsprint voor de start van de PAS was volledig gericht op het gereedmaken van AERIUS voor de vergunningverlening. In Register werden de nodige wettelijke eisen geautomatiseerd. Een belangrijke aanpassing van Calculator is het gebruik van e-Herkenning voor het doen van meldingen. Het uitvoerbestand werd uitgebreid met alle informatie die nodig is voor het aanvragen van een vergunning onder de PAS. Lees verder

Bent u al PAS-klaar?

Het is bijna zover: op 1 juli gaat de PAS Programmatische Aanpak Stikstof van start. Bent u er al klaar voor? In dit artikel enkele handige links en tips. Lees verder
 
 

ECN: Beleidsuitgangspunten goed vertaald in Monitor 2014

De depositie - en ontwikkelingsruimte van de PAS is bepaald met AERIUS Monitor 2014.2. Essentieel is natuurlijk dat de berekeningen in overeenstemming zijn met de uitgangspunten zoals bepaald door het beleid. Het ECN constateert in een review dat de beleidsuitgangspunten van de PAS door het AERIUS team juist geïnterpreteerd en geïmplementeerd zijn. Lees verder
 

Rijks ICT-dashboard: AERIUS under control

Het Rijks ICT-dashboard laat voor de circa 100 grote en risicovolle ICT-projecten van het Rijk zien hoe ze ervoor staan in termen van planning, budget en doelen. De laatste update laat zien dat AERIUS in control is. ‘Dit project wordt uitstekend gemanaged,’ zegt Paul Raven, de begeleider van AERIUS vanuit de CIO Office van EZ. Lees verder

Nieuwe tool voor het schrijven van GML bestanden

Ontwikkelaars hebben een plugin gemaakt voor het converteren van diverse bestandsformaten naar GML, het bestandsformaat van AERIUS. Met de tool kunnen gebruikers bestanden met emissiebronnen bewerken in het vrij beschikbare GIS-pakket QGIS en vervolgens omzetten naar GML. Het gaat om een open source 'demonstrator' oplossing met basale functionaliteit die door marktpartijen verder ontwikkeld kan worden. Lees verder

Emissiesymposium Lucht 2015: het complexe spel van data en informatie

Hoe beheer je data op zo’n manier dat zowel juristen als wetenschappers tevreden zijn? Met die vraag opende Kees van Luijk, directeur Centrum Milieukwaliteit van het RIVM, het Emissiesymposium 2015. Het is een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk, zo bleek uit presentaties over de nieuwste emissiecijfers, Europese luchtkwaliteitskaarten, de Laan van de Leefomgeving en AERIUS. Lees verder
 

Proeftuin Natura 2000 Overijssel en AERIUS blikken terug en vooruit op samenwerking

De samenwerking tussen Proeftuin Natura 2000 Overijssel en AERIUS heeft geresulteerd in belangrijke verbeteringen aan de modellering van emissiemaatregelen van de landbouw. Onlangs blikten LTO Noord en het AERIUS team terug op vier jaar samenwerking en verkenden welke nieuwe vragen gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Zo zal met het RIVM gekeken worden naar monitoring van maatregelen rond mestaanwending. Met Alterra wordt onderzocht wat de bijdrage is van het toevoegen van landschapselementen aan het verspreidingseffect van ammoniak. Lees verder

Goed om te weten

Gebruikersacceptatietest Register
Op basis van een Gebruikersacceptatietest (GAT) hebben testers AERIUS Register gereed verklaard voor het afboeken van ontwikkelingsruimte voor vergunningaanvragen (segment 2) en meldingen.

Nieuwe teamleden
Onlangs zijn Anne Kruft en Jelle Jansen gestart bij het AERIUS team. Anne is communicatiespecialist en procesbegeleider en werkt aan de handleidingen voor de AERIUS producten. Jelle versterkt het team als extra software tester. maak kennis met het hele AERIUS team

Nieuwe habitatkartering
De nieuwste versie van de habitatkartering is nu beschikbaar gesteld door het GBO via een drietal INSPIRE-webservices. Kijk voor meer informatie in het Nationaal Georegister.

Wij zijn verhuisd!
Sinds 28 april is het AERIUS team gehuisvest bij het RIVM in Bilthoven. Onze collega’s van het RIVM zullen uiteindelijk het wetenschappelijk en technisch beheer van AERIUS overnemen. verhuisbericht

Agenda

Woensdag 1 juli 2015
Start PAS, AERIUS in productie

Woensdag 1 juli 2015
Training PAS Campus

Donderdag 2 juli 2015
Training PAS Campus

Vrijdag 3 juli 2015
Stuurgroep Ontwikkeling en Implementatie PAS instrumenten

Dinsdag 7 juli 2015
Training PAS Campus

Vrijdag 10 juli 2015
Eerste rekensessie LTO

Maandag 13 juli 2015
Werkgroep Register

Dinsdag 14 juli 2015
Training PAS Campus

Woensdag 15 juli 2015
Training PAS Campus

Donderdag 23 juli 2015
Training PAS Campus

Donderdag 30 juli 2015
Training PAS Campus

Vrijdag 31 juli 2015
Training PAS Campus