Terinzagelegging PAS van start

Staatssecretaris Dijksma heeft het ontwerp Programma Aanpak Stikstof naar de Tweede Kamer gezonden. Van 10 januari tot en met 20 februari ligt het ontwerp ter inzage. Ook de milieueffectrapportage (plan-MER) met de passende beoordeling en de 117 gebiedsanalyses liggen ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun mening over de PAS geven door een zienswijze in te dienen. In alle provincies wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Lees verder

Maak kennis met AERIUS tijdens de informatiebijeenkomsten PAS!

Voor de terinzagelegging van de PAS organiseert het ministerie van Economische Zaken - in overleg met de provincies en het ministerie van IenM - in elke provincie een informatiebijeenkomst. Op deze avonden worden presentaties gegeven over het ontwerp Programma Aanpak Stikstof en de gebiedsanalyses. Het AERIUS team is vertegenwoordigd met een stand op de informatiemarkt. We geven demonstraties van de Calculator en u heeft de mogelijk om zelf even aan de Calculator te proeven. Medewerkers van het team staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Lees verder

Cijfers Monitor 2014.2 ten grondslag aan ‘go’ terinzagelegging

Aan de basis van het bestuurlijk besluit om de PAS ter inzage te leggen, liggen de cijfers van AERIUS Monitor 2014.2. In de weken voorafgaand aan het bestuurlijk overleg op 19 december heeft het AERIUS team alles op alles gezet om deze derde release van ‘M14’ mogelijk te maken. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie betreffen actualisaties van bronbestanden, het doorvoeren van de laatste beleidskeuzes en aanpassingen in de gebruikersschermen. Lees verder

Update Natura 2000 habitatkaart

Een van de belangrijkste actualisaties in Monitor 2014.2 betreft de Natura 2000 habitatkaart. Voor zo’n 50 gebieden werd nieuwe informatie over de habitats verwerkt. Goede onderlinge afspraken, heldere protocollen en vergaande automatisering zorgden ervoor dat het AERIUS team de dataleveringen van de voortouwnemers van de gebieden razendsnel kon verwerken. Lees verder

Vlaanderen brengt stikstofmodellen samen voor PAS

Voor de ondersteuning van de PAS in Vlaanderen zullen de Vlaamse stikstofverspreidingsmodellen VLOPS en IFDM bijeengebracht worden onder één gebruikersinterface. Analoog aan AERIUS kan met dit instrument zowel de beleidsontwikkeling als de vergunningverlening worden ondersteund. Het besluit komt voort uit een serie overleggen van de Vlaamse modellenwerkgroep PAS waarbij het AERIUS team de Nederlandse kennis en ervaring heeft gedeeld. Lees verder

Beoordeling PAS door Planbureau voor de Leefomgeving: beleidsevaluatie én leertraject

De PAS is goed voor natuur en economie, mits overheden en sectoren alle zeilen bijzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat onlangs door staatssecretaris Dijksma werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Maar het onderzoek van het PBL leverde meer op dan alleen een beleidsevaluatie. Het was ook een leertraject waarin het AERIUS team - in samenspraak met het PBL - nieuwe inzichten heeft verwerkt in het PAS-scenario voor economische ontwikkeling en rekenmethoden heeft verfijnd. Lees verder

Goed om te weten

In maart vindt op meerdere locaties in het land een Gebruikersacceptatietest (GAT) plaats van AERIUS Calculator en Connect. De GAT wordt georganiseerd door het PAS-bureau.

TNO heeft een nieuw doelmatigheidsonderzoek voor AERIUS Calculator en Monitor uitgevoerd. Resultaten komen in februari beschikbaar.

Op 4 februari houdt de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de PAS.

Jan Willem van der Vegte van het PAS-bureau is benoemd tot secretaris van de stuurgroep AERIUS en implementatie PAS.

Meer weten over de PAS? Lees de vernieuwde uitgave van de PAS-wijzer en de nieuwe brochure PAS voor bedrijven.

Op 5 december werd vanuit het AERIUS team een presentatie gegeven tijdens de Conferentie Luchtkwaliteit in België. Aan de orde kwamen vragen als ‘Hoe waarborgt Nederland dat de doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald?’ en ‘Wat houdt het PAS-beleid in?’.

 

Agenda

Donderdag 15 januari 2015
Werkoverleg Europese strategie stikstof en natuur

Donderdag 15 januari 2015
Kennismaking AERIUS team en RIVM

Maandag 19 januari 2015
Informatiebijeenkomst PAS, Groningen

Dinsdag 20 januari 2015
Informatiebijeenkomst PAS, Friesland

Woensdag 21 januari 2015
Informatiebijeenkomst PAS, Drenthe

Donderdag 22 januari 2015
Informatiebijeenkomst PAS, Overijssel

Maandag 26 januari 2015
Informatiebijeenkomst PAS, Utrecht

Dinsdag 27 januari 2015
Informatiebijeenkomst PAS, Gelderland

Woensdag 28 januari 2015
Informatiebijeenkomst PAS, Noord-Holland

Donderdag 29 januari 2015
Informatiebijeenkomst PAS, Zuid-Holland

Maandag 2 februari 2015
Informatiebijeenkomst PAS, Flevoland

Dinsdag 3 februari 2015
Informatiebijeenkomst PAS, Noord-Brabant

Woensdag 4 februari 2015
Informatiebijeenkomst PAS, Zeeland

Donderdag 5 februari 2015
Informatiebijeenkomst PAS, Limburg
AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.