Van de redactie

Een nieuwe AERIUS-Nieuwsbrief. Dat was even geleden. Maar AERIUS heeft niet stilgestaan. Daarom zullen we u vanaf nu weer regelmatig op de hoogte gaan houden van bijeenkomsten, updates, nieuwe releases, factsheets en handleidingen. Maar we beginnen deze nieuwsbrief met een oproep. Bezorg AERIUS dé ICT-prijs van 2016.

AERIUS maakt kans op Computable Award

AERIUS is door Computable, op aangeven van de Boerderij en adviesbureau Kuiper & Burger, genomineerd als beste ICT project van de Overheid 2016. Om tot de finale door te dringen heeft het AERIUS-team een zinderende pitch gehouden voor een vakjury. Wij zijn trots op deze mooie nominatie! Maar nu afhankelijk van uw steun, door uw stem uit te brengen op AERIUS. Dat kan uiterlijk 9 oktober. Naar stemformulier.

Nieuwe release AERIUS Connect API

Op 1 oktober is als gevolg van een technische verbetering een nieuwe versie van AERIUS Connect 2015 beschikbaar gekomen. Gebruikers moeten het bestaande script voor de Connect API aanpassen om AERIUS Connect te kunnen blijven gebruiken. Tijdens het ConnectCafé van 23 september is daar uitgebreid op ingegaan.  Naar bericht op AERIUS.nl

AERIUS UK

Diverse Europese landen hebben interesse getoond in AERIUS. Zo wordt, in opdracht van het Joint Nature Conservation Committee (JNCC), onderdeel van het Britse Ministerie van Milieu, Voedsel en Landelijk Gebied (DEFRA) momenteel gewerkt aan een demo waarmee de toepassing van AERIUS in het Verenigd Koninkrijk   wordt verkend. De aanstaande Brexit is niet van invloed op dit project omdat er in het Verenigd Koninkrijk ook nationale wetgeving is die vereist dat er getoetst wordt op natuurkwaliteit. Naast het in AERIUS opnemen van specifieke Britse datasets als landgebruik en emissieactoren, wordt onderzocht of het Nederlandse model OPS dan wel het in de UK toegepaste model AERMOD gebruikt gaat worden voor de berekeningen.

Doorontwikkeling AERIUS MonitorOp verzoek van de PAS-partners  zal het RIVM de AERIUS Monitor verder ontwikkelen, zodat hiermee de monitoringsinformatie rond de PAS eenduidig en eenvoudig is te presenteren en te rapporteren. Het RIVM maakt hierbij gebruik van het concept visual storytelling, waardoor er voor de diverse monitoringsvraagstukken via verschillende verhaallijnen een samenhangend geheel ontstaat uit alle beschikbare informatie. Tot en met de zomer van 2017 zal gewerkt worden aan verhaallijnen die betrekking hebben op informatie over de omvang en benutting van ontwikkelingsruimte, verhaallijnen die gebruikt worden voor de gebiedsanalyses en onderdeel zijn van passende beoordeling van de PAS. In een latere fase komen verhaallijnen die betrekking hebben op overige rapportages over de PAS, bijvoorbeeld de gebiedsrapportages aan de beurt.
 
AERIUS-Gebruikersdag
Op 3 november a.s. is eindelijk de eerste AERIUS-Gebruikersdag. De dag waarop we met u als (toekomstig) gebruiker het gesprek aan gaan over hoe AERIUS zich verder gaat ontwikkelen. Op deze dag praten we elkaar bij over wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Aan de kant van het AERIUS team bijvoorbeeld de overgang van projectfase naar de beheerfase. Maar vanuit u horen we graag ervaringen en vooral verbetervoorstellen.

We kijken samen dus niet alleen terug, maar ook vooruit: geïnspireerd door bijzondere huidige én mogelijk toekomstige toepassingen van AERIUS gaan we gezamenlijk aan de slag. U kunt workshops volgen over concreet bestaande gebruikerswensen voor AERIUS Calculator of Register; we gaan in gesprek over de op handen zijnde doorontwikkeling van AERIUS Monitor. Ook dromen we hoe AERIUS bijvoorbeeld in de Informatiehuizen van de Omgevingswet zou kunnen passen. De Open Data-services die AERIUS gaat opleveren willen we graag met u delen en tegelijk zijn we erg benieuwd naar welke wensen u op dat vlak heeft. Neem deel aan deze dag en bepaal mee hoe AERIUS er verder uit gaat zien. De gebruikersdagen worden twee keer per jaar gehouden, dus ook als u op 3 november niet kan, kunt u als gebruiker actief betrokken zijn bij de doorontwikkeling van AERIUS. Voor suggesties zijn wij altijd bereikbaar.

Naar aanmeldformulier.

 

Agenda

Zaterdag 1 oktober
Release AERIUS Connect 2015 v3

Medio oktober
Release AERIUS Connect 2016

Donderdag 3 november
AERIUS-Gebruikersdag.
Meer informatie op AERIUS.nl

 


 
AERIUS is het rekeninstrument voor de leefomgeving en wordt  gebruikt voor de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.
   This email was sent to lodewijk.van.dooren@rivm.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu · Anthonie van Leeuwenhoeklaan 9 · Bilthoven, 3721 MA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp