Ontwikkelsprint 19: Monitor nadert voltooiing

De afgelopen maand stond AERIUS Monitor centraal bij het ontwikkelteam. Veel verschillende functionaliteiten werden gebouwd om op allerhande manieren inzicht te geven in de uitvoering en resultaten van de PAS. Een van de belangrijkste is de visualisatie van de ontwikkelingsruimte en ontwikkelbehoefte per gebied. Verder hebben de ontwikkelaars de procesflow voor AERIUS Register en meldingen uitgewerkt. Lees verder

Nu online: factsheets methodiek Calculator

Hoe werkt AERIUS Calculator onder de motorkap? Vanaf deze week is de volledige methodiek van het instrument in de vorm van overzichtelijke factsheets te vinden op AERIUS.nl. AERIUS gebruikt state of the art kennis voor de berekeningen. Met deze documentatie wordt volledig inzicht daarin gegeven. Transparantie en borging van AERIUS zijn cruciaal voor de politieke, maatschappelijke en juridische houdbaarheid van de PAS. Lees verder

Nieuwe release AERIUS Calculator bèta

Eind april is versie 6 van AERIUS Calculator bèta beschikbaar gekomen voor gebruikers. De versie bevat de technische implementatie van de functionaliteit voor zeescheepvaart en binnenvaart die in de laatste ontwikkelsprints is gebouwd. Lees verder

Aantal gebruikers Calculator passeert de 500

Sinds de eerste bèta release van AERIUS Calculator in juni 2013 is het aantal gebruikers van AERIUS Calculator gestaag gegroeid. In april werd de 500 gepasseerd. De meeste gebruikers zijn werkzaam bij adviesbureaus, overheden (ministeries, provincies en gemeenten), bedrijven en maatschappelijke organisaties. Iedereen die met AERIUS aan de slag wil, kan een inlogcode aanvragen. Lees verder

Belangrijke mijlpaal voor PAS en AERIUS: wetsvoorstel aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 24 april het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aangenomen. Het wetsvoorstel betekent een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 waarmee de wettelijke basis wordt gelegd voor de PAS en implementatie van AERIUS. Lees verder

Positieve reacties op AERIUS bij Vlaamse Milieumaatschappij

Ook Vlaanderen heeft besloten om te komen tot een programmatische aanpak stikstof. Op dit moment wordt een werkgroep modellen opgericht die de mogelijkheden verkent voor een rekeninstrument dat het beleid kan ondersteunen. Op uitnodiging van de werkgroep was AERIUS op 9 mei samen met het RIVM te gast bij de Vlaamse Milieumaatschappij voor een introductie op de Nederlandse uitwerking. Lees verder

Artikel GIS Magazine over datamanagement AERIUS

Aan de basis van de AERIUS-berekeningen staan meer dan vijftig gegevenssets. Data die aantoonbaar van de best mogelijke kwaliteit moet zijn. AERIUS werkt hiervoor met een geformaliseerd model voor het datamanagement. In GIS Magazine van april legt datamanager Michiel Schram uit hoe dat in zijn werk gaat. Lees verder

Kansen voor stroomlijning instrumentarium Omgevingswet

Het ministerie van IenM werkt aan een digitaal stelsel dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt: de Laan van de Leefomgeving. De ‘informatiehuizen’ langs deze laan zullen data en instrumenten bevatten voor milieuthema’s als geluid, externe veiligheid, natuur en luchtkwaliteit. Op 6 mei nam AERIUS deel aan een werkatelier voor de inventarisatie van de instrumenten. AERIUS en de Monitoringstool van het NSL blijken belangrijke opgaven te delen. Lees verder

Goed om te weten

Wegverkeer
Het ontwikkelteam werkt aan de implementatie van SRM2, het verspreidingsmodel voor stikstofemissies uit wegverkeer. Een testversie is inmiddels gereed.

 

Agenda

Donderdag 15 mei 2014
Bijeenkomst AERIUS werkgroep

Dinsdag 20 mei 2014

Presentatie AERIUS voor de Afdeling Advisering van de Raad van State

Vrijdag 23 mei 2014
Stuurgroep AERIUS

Vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2014
Flora Fauna Hack

Donderdag 5 juni 2014
AERIUS werkgroep

Dinsdag 17 juni 2014
Symposium Vernieuwing Emissieregistratie
AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.