Nieuwe bèta release Calculator

Gebruikers van AERIUS Calculator kunnen sinds begin december werken met een nieuwe versie van de Calculator: bèta release 5. Deze versie bevat de resultaten van de ontwikkelsprint van afgelopen oktober. Een belangrijke nieuwe functionaliteit is het berekenen van stikstofeffecten van zeescheepvaart. De aangepaste workflow vergroot het gebruiksgemak. Lees verder

Internationale workshop ‘N deposition and the Nature Directives’

Als onderdeel van een Nederlandse delegatie van EZ, RIVM en WUR heeft AERIUS een bijdrage geleverd aan de internationale workshop ‘N deposition and the Nature Directives’. De workshop werd georganiseerd door het Joint Nature Conservation Committee van het Britse ministerie van milieu (DEFRA). Zo’n 50 internationale experts deelden hun kennis en ervaring rond de aanpak van de stikstofproblematiek in Europese natuurgebieden. Lees verder

VNO NCW positief over vier casussen industrie

Maandag 25 november vond een presentatie plaats van AERIUS Calculator voor de projectgroep Lucht van VNO-NCW. De deelnemers wilden zelf de proef op de som nemen of AERIUS een geschikt instrument is voor het aanvragen van een vergunning. Daartoe waren vier casussen uitgewerkt op basis van door de projectgroep aangeleverde emissiegegevens van vier bedrijven. Lees verder

Natura 2000 habitatkaart vrij beschikbaar

De habitatkartering van Natura 2000 is vanaf begin december voor iedereen beschikbaar via het Nationaal Georegister. De gegevens worden beschikbaar gesteld door het IPO; de data zijn verzameld, bewerkt en aangeleverd door AERIUS. Voor AERIUS is de publieke beschikbaarstelling van de kartering tevens een van de eerste concrete resultaten van AERIUS Connect. Lees verder

Pilots: AERIUS vereenvoudigt vergunningverlening

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de pilots met AERIUS die worden uitgevoerd in het kader van de PAS. Het gaat om projecten van de provincies Fryslân en Zeeland. De eerste resultaten en ervaringen laten zien dat met AERIUS in samenhang met de PAS de vergunningverlening aanzienlijk kan worden vereenvoudigd. Lees verder

Goed om te weten

Internationale AERIUS website
De werkzaamheden van AERIUS gaan steeds vaker over de grenzen. Voor gebruikers en geïnteresseerden buiten Nederland is daarom een Engelstalige AERIUS website in het leven geroepen. Bekijk de site: AERIUS.nl/en

Populair op AERIUS.nl
- Calculator
- Aanmelden voor AERIUS Calculator bèta
- Publicaties

Agenda


AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.