5 SEPTEMBER 2013

Adviseurs achter de knoppen


Op vrijdag 30 augustus vond in Utrecht de AERIUS Adviseursdag plaats. Zo’n 80 agrarisch adviseurs maakten kennis met AERIUS als instrument voor het berekenen van de stikstofeffecten van projecten. ‘Zelf uitproberen’ stond centraal: de deelnemers zaten in kleine groepjes achter de
knoppen en werkten meegebrachte casussen uit. Veel waardering was er voor de snelheid en gebruiksvriendelijkheid van AERIUS. Lees verder

Sprints AERIUS deze zomer


Met de ontwikkelsprints van deze zomer heeft AERIUS een flinke stap voorwaarts gemaakt. De Calculator is uitgebreid met ondermeer het onderdeel scheepvaart. Daarnaast heeft het ontwikkelteam de producten Register en Monitor in de steigers gezet. Lees verder

Pilot Fryslân;
'vergunningverlening met AERIUS'


AERIUS en de provincie Fryslân starten een pilot met een agrarische ondernemer die graag wil uitbreiden middels saldering. Met de pilot willen de partijen het proces van vergunningverlening met het instrument AERIUS in de praktijk toetsen. Lees verder

Geslaagd werkbezoek Groot Brittanië


Programma Directie Natura 2000 en AERIUS zijn op werkbezoek geweest bij het Joint Nature Conservation Committee (JNCC) in Groot Brittannië, in navolging van het bezoek aan Epping Forest april jongstleden. Het werkbezoek had ten doel de rol van AERIUS in de Nederlandse PAS-systematiek toe te lichten en de AERIUS Calculator live te demonstreren. De Britse collega’s waren onder de indruk van de Nederlandse aanpak. Naast dit werkbezoek is recentelijk ook een Engelse versie van de AERIUS folder uitgekomen. Lees verder

Goed om te weten

Aanpak stikstof werkt positief uit
De sociaaleconomische effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn tot 2030 overwegend positief. De PAS leidt tot duidelijkheid en dit biedt ondernemers verbeterde economische ontwikkelingsmogelijkheden. Dat heeft een positief effect op de werkgelegenheid ten opzichte van een situatie zonder PAS. Dit blijkt uit een onderzoek van LEI Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Lees verder

Stikstof uit de lucht
Wetenschappers van de Universiteit van Nottingham hebben een methode ontwikkeld waarmee gewassen stikstof uit de lucht kunnen opnemen. De plant kan hiermee in zijn eigen stikstofbehoefte voorzien, zonder gebruik van kunstmest. Lees verder

Agenda


AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.