Copy
Use one or two sentences in this area to offer a teaser of your email's content. Text here will show in a preview area in some email clients.
Table Rounded corners

Corporate Nieuwsbrief

jaargang 2, nummer 2, maart 2016

Rounded corners Intro
Beste werkgever,

In uw organisatie hebt u te maken met verschillende type medewerkers. Teams zijn vaak een mix van voortrekkers en mensen die op de achtergrond werken, extraverten en introverten, baasjes en loyalisten. Niet altijd loopt het gesmeerd in een team of organisatie en daardoor kan het werk en de medewerker stagneren. Deze nieuwsbrief bevat verschillende artikelen die ingaan op die mix van verschillende type medewerkers. Zo kan het Enneagram ingezet worden om duidelijk te maken met wat voor type medewerker je te maken hebt. Ook kan jobcoaching ingezet worden als een medewerker niet goed functioneert of niet goed op zijn plek zit. Ook is er een artikel over arbeidsconflicten en worden tips gegeven voor het geven van feedback en tot slot is er deel 3 uit de serie Pesten op het werk.

De coaches en trainers van CoachConfetti wensen je veel leesplezier met deze corporate nieuwsbrief!

Inhoud Icoon Inhoud

  • Met het Enneagram sturen op stressreductie
  • Er komt een werknemer bij de coach deel 3
  • Jobcoaching, de weg naar succes
  • Pesten op de werkvloer
  • 5 tips voor het geven van feedback
  • Save the date!
Rounded corners Intro

Met het Enneagram sturen op stressreductie

Gebruiker Icoon Hendrik Jan Dekker, Bureau Fanos, Tiel

In het bedrijfsleven werken coaches en consulenten graag met modellen om gedrag inzichtelijk te maken.
Bekende modellen zijn b.v. de Mayers Briggs Type Indicator, kortweg MBTI, de Roos van Leary, Belbin en zo zijn er nog een aantal. Een belangrijk kenmerk van deze modellen is dat ze steeds uitgaan van gedrag. Er worden classificaties van groepen mensen gemaakt met bepaalde gedragskenmerken. En al deze modellen hebben zeker hun (bewezen) waarde.
Lees meer

Er komt een werknemer bij de coach deel 3

Gebruiker Icoon  Door Manuela de Klaver, Emovatie, Houten
Evelien heeft zojuist een afspraak gemaakt met Dominique. Ze gaan morgenmiddag lunchen en bespreken hoe Evelien haar werkzaamheden weer geleidelijk kan gaan oppakken. Eigenlijk voelt Evelien de behoefte om weer aan het werk te gaan, thuis komen de muren ook maar op haar af. Ze ziet nog wel enorm op tegen de confrontatie met Monique en vraagt zich af of de tirannie van Monique dan niet opnieuw begint. Zal ze dan toch gewoon maar afzien van haar sollicitatie voor de leidinggevende functie, misschien dat dit helpt in haar verstandhouding met Monique? Haar nog echt vertrouwen zal wel niet meer lukken, als ze maar gewoon door één deur kunnen, dat zou al een hele opluchting zijn.
Lees meer

Lees hier deel 1 en deel 2 terug van deze serie.

Jobcoaching op de werkplek, de weg naar succes

Gebruiker Icoon Anke de Jong, IQJobCoaches, Zeist
Herkent u dit?
  • U hebt een werknemer met een beperking in dienst genomen maar de communicatie verloopt stroef en u bent niet tevreden over zijn werkzaamheden….
  • Binnen een team is er vaak een conflict met een bepaalde werknemer…
  • Een werknemer is vaak ziek en daar lijdt het werk onder…

Jobcoaching op de werkplek kan uitkomst bieden als medewerkers dreigen uit te vallen of niet functioneren zoals verwacht wordt. Jobcoaching kan ook ingezet worden als er sprake is van een functionele beperking.
In dit artikel wordt een aantal voorbeelden besproken en wordt de meerwaarde van de inzet van jobcoaching uitgelegd.
Lees meer

Pesten op de werkvloer

Gebruiker Icoon Door Mw. Mr. Suzanne Meijers, Advocaten In De Praktijk, Utrecht
Het standpunt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pesten op de werkvloer is duidelijk, zoals blijkt uit www.arboportaal.nl: “Een grapje op zijn tijd moet kunnen en verlevendigt zelfs de werksfeer. Maar wanneer iemand structureel voor gek wordt gezet, is het niet grappig meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij het slachtoffer.


Hoe dient omgegaan te worden met pesten op de werkvloer vanuit werkgeversoogpunt? Eerst geef ik enkele voorbeelden uit de praktijk, dan schets ik de wettelijke basis en daarna bespreek ik wat een werkgever kan en moet doen om pesten te voorkomen.
Lees meer

5 tips voor het geven van feedback

Gebruiker Icoon Door Marjan Marinissen, MarjanCoaching, Houten

Gerda ergert zich al weken aan haar collega Jan, die tijdens werktijd alleen maar druk lijkt met zijn telefoon. Iedere keer verzint hij weer een smoes waarom hij moet reageren of hij zogenaamd iets elders in het bedrijf regelen, terwijl ze hem dan spot, druk in de weer met zijn telefoon.
Frustratie
Gerda voelt zich in de steek gelaten, ze moet nu ook nog de taken van Jan gedeeltelijk voor haar rekening nemen, en start met het uiten van haar frustratie bij andere collega’s. Dit ontaard in een waar roddelcircuit. Jan voelt zich inmiddels niet meer prettig op de werkvloer, hij voelt dat de sfeer anders is en dat maakt ‘m onzeker.
Lees meer

Beyond MBA. Hoe een eenzijdige focus op winst tot verlies leidt

Gebruiker Icoon Door Annette M. Mul

Dit artikel is gratis beschikbaar van 8 maart tot en met 15 maart 2016
Het MBA-denken lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. Succesvolle bedrijven van de toekomst doen het anders. Beyond MBA helpt de leiders van nu de bedrijven van de toekomst te creëren. Dit vraagt om een betere balans tussen purpose en profit, een hoger bewustzijn en het toepassen van praktische leiderschapsprincipes, die helpen om het beste in mensen naar boven te halen. Centrale thema’s daarbij zijn: omgaan met energie, het vermogen om los te laten en winst als uitkomst, in plaats van als doel.
Lees meer

Save the Date: 27 mei 2016

Op 27 mei 2016 zullen wij een kennisbijeenkomst organiseren waar we enkele workshops en lezingen zullen geven over vitaliteit en gezondheid binnen de organisatie.
Reserveer deze datum dus alvast, het belooft een interessante en interactieve bijeenkomst te worden! Binnenkort ontvangt u meer informatie over de inhoud.
Footer SloganEmail Marketing Powered by Mailchimp