DTL Nyhedsbrevet informerer dig om frister, regler, kurser og vejarbejde. 
NYHEDSBREV 01/08/2015 

DTL Nyhedsbrevet

Minimumsløn i Tyskland: lønindberetning skal ske på tysk blanket

Vær opmærksom på, anmeldelsen til de tyske myndigheder skal ske på tysk og på den tyske blanket – se herunder!
---
Tyskland har med kort varsel gennemført en lov, der fastsætter en minimumsløn på 8,50 euro pr. time. 
Loven er trådt i kraft den 1. januar 2015 og gælder for alle brancher og dermed også for lastbilchauffører.

Informationen fra de tyske myndigheder har hidtil været meget mangelfuld, men vi kan nu oplyse følgende: 

 • Alle ansatte over 18 år skal ved arbejde i Tyskland have en grundløn på minimum 8,50 euro pr. time
 • Reglerne gælder også for alle udenlandske transportvirksomheder, der kører til/fra/i eller i transit gennem Tyskland
 • Virksomheden skal på forhånd og på tysk anmelde den eller de chauffører, der udfører ovenstående kørsel, til Bundesfinanzdirektion West i Köln. Anmeldelsen skal ske på denne online-blanket: https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=033037b   
  • Blanketten sendes i udfyldt stand pr. telefax til +49 221964870
  • Bemærk, at blanketten har to sider
  • Side 2 er bilaget til angivelse af oplysninger om hver enkelt chauffør
  • Sideskift foretages øverst på skærmbilledet, hvor der også er mulighed for at hente en pdf-udgave
  • Husk at gemme fax-kvitteringen, da der ikke vil blive sendt nogen kvittering fra de tyske myndigheder.
Du kan hente en dansk oversættelse her. Den danske oversættelse er udelukkende til information. Det er den tyske online-blanket, du skal bruge.
 • Anmeldelsen gælder i op til 6 måneder, uanset om transporterne udføres på fuld tid eller kun delvist inden for denne tidsramme
 • Det er ikke nødvendigt at foretage anmeldelse af ændringer i planlagte transporter
 • Ud over det påkrævede id-kort (pas) anbefaler vi, at chaufføren under kørsel i Tyskland medbringer kopi af både anmeldelsen, herunder fax-kvitteringen, ansættelsesaftalen og seneste lønseddel til fremvisning ved en eventuel kontrol
 • I henhold til de tyske regler skal virksomheden løbende sikre oplysninger om den enkelte chaufførs arbejdstider og løn og kunne fremlægge skriftlig dokumentation herfor for de seneste 2 år
 • Virksomheden skal registrere varigheden af arbejdet på tysk grund (antal timer) senest 7 dage efter, at transporten er udført. Det er ikke nødvendigt at specificere start- og sluttidspunkt.
Reglerne synes ganske bureaukratiske og er næppe udarbejdet med sigte på kontrol af danske vognmænd. Men overtrædelse af loven kan medføre meget høje bøder, og vi kan kun råde medlemmerne til at respektere reglerne og foretage korrekt anmeldelse af arbejde i Tyskland.

Vi er i dialog med de danske myndigheder om sagen, herunder med henblik på, at der sikres en generel anerkendelse af, at kørsel i henhold til dansk vognmandstilladelse opfylder kriterierne.

Vi vil informere nærmere, når der kommer nye oplysninger om loven og reglernes praktisering.

Har du problemer med at logge ind på www.dtl.eu, så kan du kontakte Margrethe Aarup, mar@dtl.eu eller Line Sandgreen, lss@dtl.eu.
Copyright © 2015 DTL - Danske Vognmænd, All rights reserved.