Copy
Nieuwsbrief van Natuurlijk Gezond Plein
Indien deze nieuwsbrief niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.

Nieuwsbrief van Natuurlijk Gezond Plein


Een initiatief van de Stichting Natuurlijk Welzijn en de Stichting Gezond Leven
Februari 2014         
Jaargang 2 - Nummer  02
duif in besneeuwde boom

In deze nieuwsbrief o.a.

Actueel: Onbewezen regulier medische behandelingen • Cholesterolverlagers • 'Vitamines slecht voor gezondheid' • Ivan Wolffers
Voeding: Kleurstof • Norovirus
Preventie: Evolutie van gezondheid • Gezonde prikkel • IJsmannen • Botscan • Zonnebank • Oesterschelpen
Milieu: Glyfosaat • Snijbloemen
Gezond lichaam: Omega 3 • Dodelijke sigaret
Gezonde geest: Zelfdoding
Onderzoek en beleid: Een heldere mening over medisch onderzoek • Stress • Mobieltjes • Maagzuurremmers * Multiple Sclerose • Vitamine B helpt tegen dementie • Pesticiden en Alzheimer • Ziektewinst? • Vaccin ellende • Gevaarlijke griepprik
Oproepen       Aanbevolen      Tip       Agenda

Actueel


Onbewezen regulier medische behandelingen. Onlangs (22 februari 2014) publiceerde De Volkskrant de uitkomsten van een onderzoek van zeven groepen medisch specialisten naar de al dan niet bewezen effectiviteit van hun behandelingen. De uitkomst was bedroevend: in bijna de helft van de gevallen was geen sprake van bewijs. De betrokken specialisten baseren zich bij deze “foute” behandelwijzen voornamelijk op gezond verstand, intuïtie, empathie en soms op bedrijfseconomie, zo valt te lezen. Er is hier volgens de onderzoekers sprake van onbekende werkzaamheid, bekende onwerkzaamheid of soms zelfs van aperte schadelijkheid. Enkele voorbeelden die worden genoemd in het Volkskrant artikel zijn de behandeling van een gescheurde achillespees (opereren of afwachten?) en de aanpak van een chronische bijholteontsteking (medicijnen of opereren?). De NFU, de koepel van de acht universitaire medische centra zou dan ook van mening zijn dat hier nog “een wereld te winnen valt”. Op kosten van de verzekeraar (en dus uiteindelijk van de patiënt), dat dan wel ...
Eén en ander is zeker verontrustend. Men kan daar echter niet tegenover stellen dat in de CAM-sector de zaakjes beter geregeld zijn. Want ook daar ontbreekt het nog vaak aan de noodzakelijke empirische en wetenschappelijke onderbouwing (mede omdat de reguliere fondsen weigeren hiervoor geld beschikbaar te stellen). Er is dus geen reden voor triomfalisme bij CAM, wel voor bezorgdheid en schaamte bij ‘regulier’. Want heeft men niet altijd beweerd dat de complementaire geneeswijzen niet bewezen zouden zijn? En heeft men daarom deze andere geneeswijzen niet al jarenlang verketterd? Misschien dat het boven besproken rapport tot enige bezinning zal leiden. We doen allemaal ons best, en soms lukt dat beter dan in een ander geval.
fragment NOSEen goede kwaliteitscontrole lijkt hier de oplossing, met expliciete criteria, volledige transparantie en onafhankelijke (externe) controle. Daar zijn wij als Natuurlijk Gezond Plein dus voorstander van. Zie ook verderop artikel “Een heldere mening over medisch onderzoek”. Zie fragment NOS Journaal.

Pikant is natuurlijk dat dit bericht op dit moment komt, nu de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. Men denkt hiermee uiteindelijk 150 miljoen per jaar te kunnen besparen.
In dat verband hebben we nog een tip (die geen 50 miljoen investering vraagt): ziektes die te maken hebben met tekorten aan voedingsstoffen behandelen met supplementen in plaats van met medicijnen! In de VS berekende het Precision Health Economics Institute dat elke Dollar besteed aan gerichte suppletie ruim 50 Dollar aan gezondheidszorg bespaart. In Duitsland berekende Armin Zittermann dat alléén al het opheffen van het weid verbreide tekort aan vitamine D miljarden aan ziektekosten zou besparen. Omgerekend naar Nederland: 7 miljard per jaar!
Bron: “Gezond met voedingssupplementen”
Unilever start een slotoffensief om nog zoveel mogelijk winst binnen te halen met cholesterolverlagers. Waarschijnlijk zien ze de bui al hangen, nu steeds meer vooraanstaande wetenschappers roepen dat er van het hele cholesterol verhaal niets klopt en dat het kunstmatig verlagen van het cholesterol zelfs schadelijk kan zijn. Elke Nederlander tussen 30 en 70 jaar kan een gratis test laten doen, gesponsord door Unilever. Foodwatch start actie: "Becel uit de schappen".Een groot deel van hen zal het advies krijgen contact op te nemen met de huisarts …
Foodwatch start een actie: “Becel uit de schappen”.
 
Wij verzamelden drie commentaren:
Blog Dr. Gert Schuitemaker
De Gevaren van Statines (Cholesterolremmers)
Hoezo 'Nationale Cholesterol Test'?
Schokkende kop in de Telegraaf van 31 januari: “Vitamines slecht voor gezondheid”. Er is al jaren discussie over of antioxidanten, zoals vitamine A en C, nou wel of niet beschermen tegen kanker. Zweedse onderzoekers laten nu zien dat als er eenmaal tumoren zijn, de groei ervan wordt bevorderd door antioxidanten. Dat concluderen ze nadat ze muizen met vroege stadia van longkanker betrekkelijk hoge doses van twee antioxidanten gaven. Science Translational Medicine, 29/01/14. NRC 01/02/14, ook in TrouwLees commentaar van Dr. Gert Schuitemaker
Ivan WolffersProfessor emeritus Ivan Wolffers (VUMC) over zijn afscheidsrede op 31 januari: 'Ik zal met alle kracht die ik bezit in mijn afscheidsrede over de toekomst praten, over waarom al die aanwezigen bedreigd worden doordat wij mensen bijna niet meer in staat zijn te leven in de samenleving die we samen gemaakt hebben en ons uiteindelijk ziek maakt. Van alles hebben we te veel gehad, van het zoet, van het vet, van de antidepressiva, van de pijnstillers, van het zout, van de pleisters op de wonden, van de stress, van de porno, van het fastfood, van het verdriet, van de lachebekken op de televisie, van de gezondheidszorg, van de middelen tegen maagzuur, van de lange autoritten, van de vervuilde lucht en daarom gaan we samen dood. Eén voor één. Ik zal in mijn rede vertellen dat we de wereld rondom ons nog kunnen veranderen, dat het niet te laat is en dat ze mij daarbij nog hard nodig hebben.' Lees blog.  Lees ook samenvatting van artikel in Medisch Contact over Wolffers.

Voeding


Kleurstof. Het klinkt zo onschuldig en ‘natuurlijk’: karamel als kleurstof. Het is dat echter helemaal niet! Deze kleurstof die veel gebruikt wordt in cola kleurige dranken bevat mogelijk een kankerverwekkende stof (4-Mel). Daarom zijn er ook limieten aan gesteld. De stof zit in ongeveer 50% van de gebruikte kleurstof, maar op het etiket heten ze allemaal hetzelfde (behalve in Californië waar de etikettering veel strenger bij wet geregeld is). Bij een steekproef werden verpakkingen gevonden die boven de limiet kwamen, zelfs bij consumptie van één blikje per dag. Commentaar van Pepsi: “ons product blijft binnen de limiet als je 1/3 blikje per dag drinkt”.
norovirusVerse groente en fruit kan besmet raken met het norovirus via het (vervuilde) water waarmee de kweker zijn pesticiden verdunt. Die pesticiden doen er namelijk weinig tot niets tegen, schrijven RIVM-onderzoekers Katharina Verhaelen, Ana Maria de Roda Husman en collega’s in het International Journal of Food MicrobiologyLees artikel.

Preventie


Evolutie van gezondheid. In 1948 definieerde de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) gezondheid als een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek. Deze definitie wordt nog steeds gehanteerd door de WHO en daar wordt ook niet veel neiging gezien deze verouderde definitie aan te passen. Dit stelt huisarts Hans van Santen in zijn hoofdredactioneel commentaar in het vakblad Medisch Contact. Hij verwijst vervolgens met instemming naar de nieuwe definitie van gezondheid die zijn collega Machteld Huber voorstelt in een artikel in ditzelfde nummer van Medisch Contact. Daarin wordt verwezen naar het vermogen van mensen om zich aan te passen en de eigen regie te voeren. Zo benaderd, blijkt er naast de ziekte nog een enorm potentieel te zijn aan gezondheid. Dat kun je versterken, waardoor je steeds minder last van die ziekte hebt. Er is in toenemende mate oog voor ‘”shared decision making’, voor preventie en voor de eigen verantwoordelijkheid.
Tot zover de hoofdredacteur van Medisch Contact. Gaat dan toch het licht aan in de reguliere zorg?
Medisch Contact 06/02/14
Gezonde prikkel. Tweehonderd werknemers van grote bedrijven tekenden vorig jaar vrijwillig een contract met Zilveren Kruis Achmea en de Achmea Health Centers waarin ze beloofden zich in te zetten voor een gezondere leefstijl. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De medewerkers van Rabobank, SITA, Arriva en KPN werkten in 12 weken naar hun gezondheidsdoel toe; vervolgens moesten ze hun doel 14 weken vasthouden. Eind november hebben de deelnemers deze pilot ‘Gezonder, fitter en slanker’ afgerond. De deelnemers die hun doel hebben gehaald zijn gemiddeld tien kilo afgevallen. Hun buikomvang is met gemiddeld negen cm afgenomen. 50% is na het programma actief blijven sporten.
Lees hele persbericht.
ijssculptuurIJsmannen. Onze nationale trots “ijsman” Wim Hof blijkt het vermogen om extreme koude te weerstaan ook te kunnen leren aan anderen, met zeer heilzame gevolgen. Het immuunsysteem krijgt een boost van jewelste. Kankerpatiënt Wubbo Ockels doet enthousiast mee aan zijn programma. Daarnaast doet hij ook andere ‘alternatieve’ dingen omdat hij zijn ziekte koste wat kost wil overwinnen. Misschien de eerste BN’er die openlijk voor CAM gaat? (Pauw en Witteman)
Onze succesvolle sporters in Sotsji gaan na een grote inspanning een paar minuten in een ijs(koud) bad zitten. Dat bevordert een snel herstel.
bot scanEr wordt reclame gemaakt voor een botscan, uitgevoerd door niet artsen, waarbij alleen de voet wordt gescand. Dit zou informatie geven over de toestand van de botten en met name het risico op osteoporose. Volgens artsen voor natuurgeneeswijze is deze test echter absoluut niet betrouwbaar en zijn de mensen die hem doen onvoldoende gekwalificeerd om de resultaten te beoordelen. Het is geen alternatief voor de DEXA meting. Dezelfde praktijken verkopen meestal ook een scala aan preparaten om je botten te verbeteren, die op basis van de scan worden aanbevolen …
zonnebankZonnebank helpt tegen heupbreuk, aldus de specialist ouderengeneeskunde Victor Chel. Waarmee hij promoveerde aan het VUMC. Uit zijn onderzoek blijkt dat 75% van de bewoners van verpleeg-en verzorgingstehuizen te weinig vitamine D binnen krijgt. Zouden ze dat wel krijgen dan scheelt dat ongeveer 150 heupbreuken per jaar. Met alle vervelende gevolgen van dien. Telegraaf 04/02
Laten we onze senioren meer in de zon zetten of verwennen met een zonnebank! Als dat niet haalbaar is kan altijd nog worden gegrepen naar de levertraan of vitamine D in een potje.
oesterschelpenTon van Wingerden uit Stad aan 't Haringvliet zag de bijzondere aandacht van meeuwen voor oesterschelpen. Zou dat misschien geneeskrachtige werking hebben? Hij ging de oesterschelpen zelf proberen. Een natuurlijk product. Eerst klein snijden, vervolgens in een elektrische koffiemolen fijn malen. Elke dag een mespuntje. Na 10 weken verdween de pijn in zijn versleten schouder. In een oogwenk waren alle elektrische koffiemolens in Zeeland uitverkocht! Er worden goede resultaten gemeld van anderen. Hahnemann wist dit blijkbaar ook: voor het middel Calcium carbonicum wordt de zachte witte binnenkant van de oesterschelp gebruikt

Milieu

Mercola.comNieuw onderzoek legt bloot dat pesticiden op basis van glyfosaat (het actieve bestanddeel van Roundup van Monsanto) een bedreiging vormen voor de mens en een belangrijke factor zijn in het ontstaan van chronische ziekten. 
glyfosaat - een bedreiging voor mens en dierHet was al bekend dat deze stof dodelijk is voor menselijke levercellen. We krijgen die stof binnen via de voedingsmiddelen die met deze stof zijn ‘behandeld’. Dit zijn meestal genetisch gemodificeerde producten (GMO), omdat een belangrijk doel van die modificatie is, het gewas resistent te maken tegen Roundup. Als je dan spuit gaat alles dood behalve het verbouwde (gemodificeerde) gewas. Er zijn ook aanwijzingen dat de stof fataal is voor bijen.
Roundup, een groot gevaar voor bijenIn de VS is een harde strijd gaande tussen GMO producenten en consumentenorganisaties die GMO herkomst verplicht op de etiketten willen. De producenten halen alles uit de kast om dit te voorkomen.
Ook de GMO producten zelf zijn in diverse studies met dieren (de langste over 10 jaar) sterk verdacht op het veroorzaken van een heel scala aan gezondheidsproblemen.
Nog verdachter is het, dat een groot onderzoek dat veel ophef veroorzaakte in de pers in de VS na enkele dagen weer werd ingetrokken, op zeer twijfelachtige gronden. Lees artikel.
snijbloemen - het meest vervuilende productWist u dat snijbloemen het meest vervuilende product zijn? Omdat die niet opgegeten worden wordt er in alle stadia van de kweek kwistig met de gifspuit gezwaaid. Dat komt wel allemaal in ons milieu terecht! Gelukkig zijn er ook al op kleine schaal ‘biologische’ bloemen te koop. Ook in tuincentra is het oppassen geblazen: veel van wat daar wordt verkocht staat ook stijf van het gif. Het wordt tijd dat daar etikettering wordt ingevoerd …

Gezond lichaam


Omega 3 speelt een grote rol bij herstel van hersenbeschadigingHet lijkt erop dat omega 3 een grote rol speelt bij herstel van hersenbeschadiging door trauma.
Een paar gevallen zijn bekend van slachtoffers die medisch werden ‘opgegeven’ en die met hoge dosering omega 3 alsnog opknapten. Helaas zonder enige steun van de behandelende specialisten … lees verder!
Polonium 210 - radioactieve stof die de cellen aantast.Dodelijke sigaret. Niemand twijfelt er meer aan dat je van roken longkanker krijgt. Wel verrassend is, dat onlangs de waarschijnlijke schuldige is gevonden: niet de tabak zelf maar een stof in kunstmest zou de cellen aantasten. Het gaat om Polonium 210, een radioactieve stof. In het laboratorium was dat de enige stof in rook die muizen kanker bezorgde.
Het roken van 1,5 pakje sigaretten per dag geeft een radioactieve belasting die vergelijkbaar is met 300 röntgen foto’s per jaar. Het slechte nieuws is, dat ook vlees- en zuivelproducten die met dezelfde fosfaat kunstmest worden geproduceerd deze radioactieve stof bevatten … Overstappen op biologische sigaretten helpt ook niet veel: de hart- en vaatziekten zijn wel degelijk het gevolg van nicotine in de tabak!

Gezonde geest


Zelfdoding. Ruim 25 jaar begeleidt Jannie Schuit-Lemstra uit Koog aan de Zaan nabestaanden van mensen die zelfdoding hebben gepleegd. Haar eigen zoon pleegde op jonge leeftijd zelfmoord. In de loop der tijd heeft zij een bijzondere documentatiesysteem opgezet. Zoveel mogelijk gegevens verzameld. Gaandeweg viel haar op, dat in veel families waar een gezinslid zelfdoding had gepleegd, er sprake is van een auto-immuunziekte. Schildklierproblemen vooral, maar ook diabetes. Immunoloog Hemmo Drexhage van het Erasmus MC verbaast dit niet. Hersenonderzoek onder jonge mannen die zelfmoord hebben gepleegd wijst uit dat de microglia - de immuuncellen in de hersenen - in de 'vechtstand' staan. De cellen denken voortdurend dat er een vijand in de buurt is, waardoor het brein als het ware permanent licht ontstoken is. Vooral de hippocampus, het gebied dat stress reguleert, raakt daardoor ernstig ontregeld. Bloedtesten zijn in de maak. Een medicijn om het probleem aan te pakken is er nog niet.

Onderzoek en beleid


cover Medisch ContactEen heldere mening over medisch onderzoek. Luc Bonneux is in zijn vaste rubriek in het vakblad Medisch Contact helder in zijn oordeel over wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Hij memoreert dat in het verleden de medische wetenschap een staalkaart was van slechte wetenschap en verwijst daartoe naar ongepaste designs, ongeschikte bevolkingen, te kleine stalen, foute statistiek, overdreven interpretaties van schaarse kennis, geplukt uit heel veel pap.
Maar, zo vervolgt hij, 25 jaar later is de kwaliteit van de medische wetenschap niet veel beter, maar slechter. Naar zijn mening (op citaat) wordt 85 % van de wetenschapsbudgetten verspild. Een grote meerderheid van observationeel onderzoek is fout positief.
Bonneux ziet als oorzaken hiervan dat goed onderzoek moeilijk is en dat de huidige onderzoekers niet worden opgeleid tot goede onderzoekers, want hun opleiders weten het zelf ook niet. Maar nog belangrijker is dat sprake is van normverval aan de universiteit. De moderne wetenschappen is niet op zoek naar betrouwbare kennis, maar naar de financiering van onderzoek. Dit heeft geleid tot een overvloed aan observationele studies, waar goedkope gegevens met statistische software worden gemarteld tot ze kleine risico’s bekennen, die dan breed worden uitgesmeerd in opgefokte interpretaties. Wie hieraan niet meedoet, moet eruit. Interessante visie, zouden we willen zeggen. Medisch contact 13/02/14
Uit onderzoek blijkt dat berkenbomen die onder stress groeien, (weinig licht, weinig water en veel uitlaatgassen) stuifmeel produceren met een grotere allergeniciteit dan berken in de vrije natuur. Dit zou verklaren waarom stadsmensen meer klachten door berkenpollen hebben dan mensen op het platteland. Lekker Weten Eko Plaza, zomer 2013
mobieltjes blijven de gemoederen bezig houdenMobieltjes blijven de gemoederen bezig houden. Een Engels onderzoek vond geen verschil in het voorkomen van hersentumoren en andere vormen van kanker tussen vrouwen die nooit of juist vaak een mobieltje gebruikten. Een ander onderzoek gaf wel aan dat scholieren en studenten minder presteren naarmate ze meer gebruik maken van hun mobieltje.
Maagzuurremmers veroorzaken bij langdurig gebruik (en dat is in de praktijk meestal het geval) een ernstig tekort aan vitamine B12, dat in de maag wordt geproduceerd. Omdat dit een heel erg belangrijke stof is, kan een tekort op vele vlakken tot grote problemen leiden. Weten alle voorschrijven artsen en verstrekkende apothekers dat wel?
De maagzuurremmer omeprazol veroorzaakt soms als bijwerking pijnlijke spierkrampen en zelfs hartritmestoornissen. De oorzaak daarvan is een magnesiumtekort. Zo'n 2 miljoen Nederlanders slikken omeprazol. Wereldwijd zijn er zo'n 100 patiënten bekend waarbij na het slikken van omeprazol een ernstig magnesiumtekort optrad. Vermoedelijk speelt erfelijke aanleg een rol. Volgens het onderzoek van Anke Lameris van het RadboudUMC (Promotie 04/02) dat omeprazol de werking van het ionkanaaltje TRMP6 blokkeert, dat essentieel is bij de opname van magnesium uit de darm. NRC 04/02
maagzuurremmers gebruikt door zwangeren geeft vitamine B tekort bij baby's.Een onderzoeker in de VS (Dr. David Ayoub) luidt de alarmbel over nog een probleem, dat mede veroorzaakt wordt door het gebruik van maagzuurremmers, in dit geval door zwangere vrouwen. Doordat deze middelen fosfaat binden, veroorzaken ze, vooral samen met het algemeen voorkomende vitamine D tekort, een nieuwe vorm van Engelse ziekte bij heel jonge baby’s. Ten onrechte zijn veel ouders beschuldigd van mishandeling van hun baby’s omdat ze onverklaarbare fracturen hadden. Lees artikel
Een gifstof uit een veelvoorkomende bacterie in vlees zou weleens een belangrijke oorzaak kunnen zijn voor het ontstaan van de zenuwziekte multiple sclerose (MS). Amerikaanse onderzoekers verdenken het enterotoxine E (ETX) uit ‘clostridium perfringens type B’ ervan de eerste gaten te slaan in de beschermende barrière tussen de hersenen en het lichaam, een symptoom dat typerend is voor MS. Ook verklaart de aanwezigheid van ETX volgens de onderzoekers het afbreken van de isolerende laag rond zenuwcellen in de hersenen. MS-patiënten krijgen door de schade een waaier aan neurologische klachten zoals vermoeidheid en coördinatie- en bewegingsstoornissen. Wel gelooft men dat er meer factoren een rol spelen. Volkskrant 03/02/14
De neuroloog Raoul Kloppenborg verdedigt binnenkort zijn proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam “Vitamine B helpt tegen dementie”. Kloppenborg keek naar vaatschade bij kleine beroertes en dementie. Die vaatschade is aanmerkelijk anders dan bij een hartinfarct of een grote beroerte. De huidige vaatschade bij dementie en kleine beroertes wordt behandeld met middelen tegen een hoge bloeddruk en cholesterol. Die zijn niet overtuigend effectief. Vitamine B is een mogelijk goedkope effectieve aanvulling. Als de kleine bloedvaatjes in de hersenen ziek zijn doen zich verschijnselen voor zoals cognitieve klachten, loopstoornissen en dementie. Op MRI-beelden ziet men witte stof afwijkingen in de hersenen en/of kleine herseninfarcten die een holte (lacune) in de hersenen veroorzaken. Meer dan 80% van de mensen ouder dan 80 jaar heeft witte stof afwijkingen en 25% van alle beroertes is een lacunair infarct. Een verhoogd gehalte van homocysteïne in het bloed speelt een rol bij de aantasting van de bloedvaten. Het gehalte van homocysteïne kan eenvoudig verlaagd worden met vitamine B. Dit zou dus een aangrijpingspunt kunnen zijn voor een nieuwe behandeling. Telegraaf 22/01/14
website van Arts, therapeut & apothekerPesticiden en Alzheimer. Alzheimerpatiënten hebben hogere concentraties van pesticiden in hun bloed dan gezonde personen. De resultaten van het team van Jason Richardson waren ontstellend: bij 74 van de 89 alzheimerpatiënten lagen de niveaus minstens vier keer hoger dan gemiddeld. De pesticide die gemeten werd, was DDE dat uit het beruchte DDT gevormd wordt. Arts, therapeut & apotheker. Voor meer info en aanmelden nieuwsbrief van AT&A klik hier.
Ziektewinst? We kennen al het feit dat mensen met sikkelcelanemie geen last hebben van Malaria. Nu blijkt dat mensen met een allergie minder kans hebben op leeftijdsgebonden Maculadegeneratie (MD). Het Radboud UMC onderzocht samen met de Universiteit van Keulen ruim 3500 patiënten met deze aandoening. Uit de vragenlijsten bleek dat een allergie (maakt niet uit welke) 25% minder kans geeft op MD; op latere leeftijd loopt dit zelfs op tot 50%. Wat precies het verband is tussen macula degeneratie en allergieën, is de onderzoekers nog niet duidelijk. “De resultaten maken ons in elk geval bijzonder nieuwsgierig naar hoe die bescherming via een allergie tot stand komt. Mogelijk kunnen we die kennis gebruiken voor de ontwikkeling van een betere behandeling of preventie van de ziekte,” aldus onderzoeker Den Hollander. Visio
VGevolgen van het HPV-vaccinaccin ellende. In Parijs is het proces gestart tegen de fabrikanten van HPV vaccins.
In totaal worden 14 gevallen bekeken van kinderen die volkomen gezond waren en na de vaccinatie rampzalige gezondheidsproblemen kregen - hersenbeschadiging, epilepsie. Uitgebreid artikel in de Paris Match en foto ouders/kinderen spreekt boekdelen.

Wanneer gevaccineerde test-apen binnen de eerste 48 uur na het inenten sterven, wordt dit overlijden als “niet causaal” beschouwd en deze richtlijn blijft van kracht zolang het sterftecijfer maar onder de 20% blijft. Met andere woorden, als 10 of zelfs 19% van de gevaccineerde apen vroegtijdig overlijdt na vaccinatie, gaat alles gewoon door zonder dat het vaccin als schuldige wordt aangewezen. Dit is een EU richtlijn! En dan gaat het ook nog eens om één gevaccineerde stof, waar in de praktijk bij mensen (meestal kinderen) vrijwel altijd combinaties worden gegeven. Bron: Methods of Analysis 2.6.18 - Test for neurovirulence of live virus vaccines. European Pharmacopoeia, 5th Edition. Lees artikel
Gevaarlijke griepprik: uit het Amerikaanse rapport van de gezondheidsautoriteiten (december 2013), blijkt dat meer dan 50% van de gecompenseerde vaccinatieschadeclaims (gezondheidsproblemen en overlijdens) betrekking heeft op het griepvaccin. Lees artikel
Zie ook de oproep.

Oproepen


Afstudeerproject kritisch vaccineren: 'Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik gekozen het kritisch vaccineren te onderzoeken. Ik ben geïnteresseerd in hoe ouders die kritisch vaccineren graag voorlichting zouden willen krijgen en hoe zij de huidige voorlichting ervaren. Het doel van mijn onderzoek is inzicht te krijgen in de beweegredenen van ouders die kiezen om het Rijksvaccinatieprogramma niet (volledig) te volgen en welke invloeden verschillende informatiebronnen hierop hebben. De enquête is anoniem in te vullen en zal ongeveer tien tot vijftien minuten duren. Link naar de enquête.
Petitie dierenbeschermingPetitie dierenbescherming. 
Help mee om overbodige veiligheidstests op proefdieren te stoppen. Ieder jaar sterven in Nederland ruim honderdduizend dieren op een gruwelijke manier, omdat ze worden gebruikt om stoffen te testen waarvan de giftigheid al lang is aangetoond.
Lees meer en teken.
de supermarktleugen

Aanbevolen


De serie nuttige en handzame boekjes van uitgeverij Bouillon heeft een derde deel gekregen: De supermarktleugen.
Weer een goede hulp bij het boodschappen doen!
De Supermarktleugen kan besteld worden op www.desupermarktleugen.nl

De Supermarktleugen, ISBN 978-90-77788-41-7, Prijs € 12,50

Gezonde weetjes:

Misschien is er wel geen voedingsstof waarover zoveel misverstanden bestaan als over suiker. Dagelijks hoor je mensen aan anderen duidelijk maken dat een mens toch echt niet zonder suiker kan. Helaas hebben ze het dan vaak over onze ‘geraffineerde suiker’ waarvan we momenteel zo’n 40 kg per persoon per jaar eten. Deze suiker kan ons lichaam missen als kiespijn! Sterker nog, het benadeelt onze gezondheid in alle opzichten. Deze schotel bevat maar liefst zes verschillende soorten essentiële suikers. 
Lees samenvatting essentiële suikers.

Tip van februari


Slaap. Veel mensen in onze 24uurs economie vinden slaap verloren tijd. Stel je voor, een derde van je leven niets doen… Slaap is echter één van de belangrijkste voorwaarden om lichaam en geest gezond te houden! Kinderen groeien vooral tijdens de slaap. Ieder lichaam gebruikt de slaap om herstelwerk te verrichten van tijdens de actieve dag opgelopen mini-beschadigingen. Verder worden onze gedachten in indrukken ‘opgeruimd’ zodat we ze later kunnen terugvinden. Pas kort geleden is ontdekt dat onze hersenen tijdens de slaap letterlijk schoongespoeld worden! Iemand stelselmatig slaap onthouden is één van de ergste martelingen: dodelijk zonder sporen na te laten. Maar ook een chronisch tekort aan slaap kan allerlei lichamelijke en psychische problemen veroorzaken. Lees uitgebreide informatie over slaap en slaapproblemen.

Agenda


website vvm.infoCONGRES ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’; 23 mei 2014, Bilthoven.
Het verwarmen van woningen met hout neemt de laatste jaren toe en levert voor de omwonenden hinder en gezondheidsschade op. Inmiddels ondervinden zo’n 10% van de Nederlanders overlast door houtstook van hun buren. Om te komen tot een nieuwe aanpak van de problemen vindt op vrijdag 23 mei 2014 het congres ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’ plaats bij het RIVM in Bilthoven. Initiatiefnemers zijn de VVM, netwerk van milieuprofessionals, RIVM, het Longfonds (voorheen Astma Fonds), de Stichting Haard en Rookkanaal en de vereniging Partners voor Gezond Leefmilieu (PGL).
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.vvm.infoLees verder.
Het is onze wens dat dit plein uitgroeit tot een grote internet community van alle gebruikers en aanbieders van CAM (complementaire geneeskunde). 
 
Inbreng uit de achterban in de vorm van kopij of hulp is zeer welkom. Tot er een redactie is gevormd, is de eindredactie in handen van Hetty van Doorn.
 
Aan dit nummer werkte mee: Cor Aakster
 
Kopij kunt u mailen naar: redactie@ngplein.nl, zet in het onderwerp: kopij of tip. 
 
Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief naar zo veel mogelijk mensen doorstuurt! 
Website
Website
Redactie
Redactie
Facebook
Facebook
Email
Email

Links:

Secretariaat
088-2424288 
Copyright © 2014 Natuurlijk Gezondplein, All rights reserved.

 
Deze nieuwsbrief is voor iedereen die zich heeft aangemeld.
Het ontvangen van de nieuwsbrief is niet de enige reden aangemeld te zijn bij het Natuurlijk Gezond Plein.
Het is vooral ook heel belangrijk dat wij via dit plein voorstanders van natuurlijke leef- en geneeswijzen kunnen bundelen om hun belangen waar mogelijk te behartigen en acties op touw te zetten.

Heeft u deze nieuwsbrief via-via ontvangen?
Via deze link kunt u inschrijven voor een eigen nieuwsbrief op uw emailadres.

Like ons ook op Facebook
 
Wilt u géén nieuwsbrieven meer ontvangen?
uitschrijven 

Wilt u uw gegevens (emailadres) aanpassen?
aanpassen  

Email Marketing Powered by Mailchimp