Copy
Nieuwsbrief van Natuurlijk Gezond Plein
Indien deze nieuwsbrief er vreemd uitziet, klik dan hier voor de online versie.

Nieuwsbrief van Natuurlijk Gezond Plein


Een initiatief van de Stichting Natuurlijk Welzijn en de Stichting Gezond Leven
December 2015        
Jaargang 3 - Nummer  10
winteraconiet

poll december 2015Beste lezers,

We naderen het einde van ons derde jaar met Natuurlijk Gezond in deze vorm. Tijd voor evaluatie. Het aantal lezers blijft groeien, toch stellen we het op prijs om uw oordeel te vernemen over enkele aspecten van de nieuwsbrief, zodat we het komend jaar daar op in kunnen spelen. Daarom het verzoek een paar vragen te beantwoorden.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over

Voeding     Preventie     Beleid     Gezonde geest     Milieu     Misstanden     Boeken     Agenda     Congres     Recept
Aura bewezen? Er hangt een “onzichtbare dampkring” om ieder mens. Iedereen draagt een wolk deeltjes met zich mee.
Deze wolk, die vooral bestaat uit microben, is vergelijkbaar met een dampkring. Dit is nu proefondervindelijk vastgesteld door een wetenschapsteam van de Universiteit van Oregon. De samenstelling van deze ‘menselijke dampkring’ blijkt voor ieder persoon uniek te zijn. Dit gegeven opent de deur naar praktische toepassingen, variërend van medisch tot forensisch. DvhN

Voeding


De hartstichting en het RIVM luidden de noodklok over een “tsunami aan hart- en vaatziekten” door onze leefstijl. Opmerkelijk is dat de nadruk ligt op niet roken en meer bewegen en dat wordt gezwegen over de rol van vet en suiker. Durft men het niet aan om de confrontatie aan te gaan met de farmaceutische industrie door openlijk toe te geven dat het cholesterol verhaal grotendeels in de prullenbak moet? Statines zijn topverdieners voor de industrie… De Amerikaanse en Australische zusterorganisaties hebben het ook over de rol van suiker als aanstichter van deze aandoeningen. Zijn die minder bang voor de lobby van de voedselindustrie?
fastfoodWe moeten van de ‘mensen die het weten’ veel minder zout gebruiken. Het klopt dat we via al die bewerkte producten uit de supermarkt en de fast food ketens veel te veel zout binnenkrijgen. Waar ze het nooit over hebben is de soort zout. Het geraffineerde “tafelzout” is een gedenatureerd product dat alleen maar schade toebrengt. Natuurlijke, ongeraffineerde zouten bevatten tientallen nuttige sporenelementen en geen chemische bleekmiddelen. Gebruik daarvan, met mate, is veel minder een probleem.
Geweldig nieuws: de voedingswetenschapper W. van Orten-Luiten - Wageningen Universiteit start een project met de Alliantie Voeding Gelderse Vallei naar het verband bij ouderen tussen geneesmiddelengebruik, ondervoeding en tekorten aan vitaminen en/of mineralen. Door hoog medicijngebruik ontstaan vaak tekorten met daaruit voortvloeiend klachten, die niet onderkend worden en vaak met nog meer medicijnen 'behandeld’ worden. Wat micronutriënten betreft ligt de focus op vit. D, B12 en magnesiumwaarden. (Zorg en Ziekenhuis, dec. 2015)
cover Men's HealthOphef over een artikel in Men’s Health. Op de cover staat: “Het dieet dat kanker verslaat”. Journalist Teun van der Keuken windt zich daar ontzettend over op en de redactie geeft toe dat het te kort door de bocht is en de inhoud van het artikel niet goed weergeeft. Hoe komt het toch, dat zelfs maar de suggestie dat je met voeding iets kan bijdragen aan het voorkomen en genezen van kanker, zoveel woede opwekt? Na alle wereldwijde onderzoeken die een relatie aantonen tussen voeding en kanker is dat toch merkwaardig…
suikerwijzerHoe zoet is de suiker? Suikerteelt gaat gepaard met landroof en uitbuiten van mensen, zoals kinderarbeid. Zegt een rapport van Somo - Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Trouw
Er wordt ook ergens beweerd dat de hele slavenhandel ooit is ontstaan vanwege de suikerteelt.
Britse politici willen suikertaks tegen obesitas invoeren. Eén op de drie kinderen is al te zwaar bij het verlaten van de basisschool. Door verborgen suikers krijgt een persoon 26 kilo suiker per jaar binnen. (Frisdranken, muesli, tomatensoep, appelsap, chocola, ketchup zijn berucht.) Obesitas is volksziekte nummer één. Telegraaf  Overzicht verborgen suikers.
windeiOpmerkelijk in dit verband een bericht uit Divitaal (MMV): Appelsientje halfzoet is minder zoet gemaakt door het te verdunnen met water. Als dank hiervoor moet de consument wel dieper in de beurs tasten. Appelsientje is één van de genomineerden voor het Gouden Windei 2015.
Het Gouden Windei is een jaarlijkse verkiezing voor het meest misleidende product. Consumenten kunnen komende vier weken hun stem uitbrengen op de stempagina van voedselwaakhond foodwatch. Stem
 
Zie ook boekrecensie Het Suikerboek
plofzalmPlofzalm. De FDA (we hebben al eerder moeten vaststellen dat zij niet bepaald voor de belangen van consumenten opkomt, waar dat eigenlijk haar taak is) heeft tot veler ontzetting het eerste GMO consumptiedier goedgekeurd. Genetisch gemanipuleerde zalmen die 2x zo snel groeien mogen gewoon de markt op en… er hoeft hier verder niets duidelijk over op het etiket te staan! Lees.

Er is meer mis met vis: gebruik van verboden middelen om ‘vers’ te houden. Lees.

Preventie


Het was een schok toen onderzoek zou hebben aangetoond dat het krijgen van kanker “domme pech” is waar je vrijwel niets aan kan doen. Nieuw onderzoek (in Nature) komt tot een heel andere conclusie: 70 tot 90% van de kankergevallen zijn gerelateerd aan leefwijze of omgevingsfactoren. Zie recensie Keer je kankerkansen en Het suikerboek.
natuurarts utrechtVitamine D (langzamerhand kandidaat voor de titel wondervitamine) blijkt ook te beschermen tegen premature geboorte. Als je weet wat dat allemaal voor zorgkosten (soms levenslang!) kan veroorzaken zou je bijna zeggen “doe het in het drinkwater”…
Lees meer over vitamine D.
Borstvoeding is uiteraard het allerbeste voor een baby. Steeds meer blijkt echter dat het ook veel voordelen heeft voor de moeder. Lees.
bacterieKan je kou ‘vatten’? Wetenschappers wisten het altijd zeker: je wordt verkouden door een virus dus kou heeft er niets mee te maken. Tja, als je voor alles slechts één oorzaak wenst te accepteren… Eindelijk geeft de wetenschap de natuurgeneeskunde gelijk: het virus is er bijna altijd, maar door plotselinge afkoeling daalt de effectiviteit van de afweer. Gevolg: kouvatten! (Brits onderzoek)

We zagen het al eerder bij de maagzweer: de boosdoener bleek een bacterie, dus weg met de hele stress theorie: antibiotica! Dat door stress een normaal gesproken onschuldige bacterie (die de meeste mensen in de maag hebben) amok maakt is te ingewikkeld. 
Mindfulness blijkt ook angst, onrust en depressie bij kankerpatiënten te verlagen. Dat is belangrijk omdat daardoor het eigen immuunsysteem beter meewerkt in het aanpakken van foute cellen. Lees.

Artikel in Science: bij een verstoorde darmflora (door antibiotica bijvoorbeeld) werkt immunotherapie bij kanker minder goed. Blijkbaar is samenwerking met het eigen immuunsysteem nodig (dat weer afhankelijk is van het microbioom). Hetzelfde immuunsysteem dat wordt aangesproken door NTTT. Wie weet komen beide richtingen langs die weg elkaar ooit nog eens tegen?
BioEdenNa het invriezen van de placenta kan men nu ook de melktanden van een kind laten bewaren om later, indien nodig, de eigen stamcellen hieruit te oogsten voor behandeling tegen ernstige ziekten. De eerste 20 jaar bewaren komen op bijna € 2.000 uit. Daarna moet men beslissen of en hoe lang nog bewaren (en betalen). Info.

Beleid


Per 1 januari treedt de nieuwe Patiëntenwet in werking. Dat heeft nogal wat consequenties voor de CAM praktijken. Zo vallen deze dan allemaal onder de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg), iets wat gek genoeg nog steeds niet het geval was. Het gevolg daarvan was o.a. dat een ontevreden patiënt van een behandelaar die nergens bij is aangesloten ook geen klachten kon indienen. Straks moeten alle behandelaars vallen onder een klachtenfunctionaris en moet er een geschillencommissie zijn, die zelfs schadevergoedingen tot € 25.000 kan toekennen. Als dit ertoe leidt dat het kwaliteitsbeleid op het gebied van CAM in een stroomversnelling komt, juichen we dat toe. We kunnen nu nog niet overzien of de patiënt er nog meer gevolgen van gaat ondervinden. Info.
cashgeldOverwinning. De Belastingdienst is niet in cassatie gegaan tegen het BTW vonnis. Dat betekent dat CAM artsen met terugwerkende kracht vanaf 2013 geen BTW in rekening hoeven te brengen. De onderhandelingen zijn al gestart hoe dat moet worden uitgevoerd. Dat is heel ingewikkeld omdat consultprijs, vergoeding door verzekering, aftrek belasting etc. heel erg met elkaar verweven zijn. Volgens onze informatie geldt de uitspraak (nog) niet voor therapeuten. Wij blijven van mening dat al het onnodig betaalde geld op de één of andere manier ten goede zou moeten komen aan CAM gebruikers. We gaan kijken of we de politiek daar in mee kunnen krijgen.
De nieuwe zorgverzekering is weer een ‘zorgenpost’! Er zijn maar weinig aanvullende pakketten die CAM een beetje goed vergoeden, maar daar staat dan ook weer een flinke prijs tegenover. Voor intensieve gebruikers van CAM is de Amersfoortse Optimaal (€ 1.000 per jaar) of Uitgebreid (€ 500 per jaar) en 100% vergoeding per consult .
website zorgeloosDe Infolijn AG heeft een hele lijst, opgesteld door de CAM artsen. De marktwerking heeft tot gevolg dat we ons niet meer verzekeren, maar ‘zorg inkopen’. Dat vergt veel eigen huiswerk. De vele vergelijkingssites bieden lang niet altijd een duidelijke oplossing. Er is wel hoop! Wij verwachten veel van een nieuw initiatief om tot een totaal andere vorm van zorgverzekering te komen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten. Zelf aanmelden kan al: www.zorgeloos.care
chirurgDe druk om de kosten in de medische zorg te verlagen, leidt juist tot meer ingrepen en dus tot meer kosten. Dit zeggen verzekeraar VGZ en het Nijmeegse ziekenhuis Radboud UMC. Om die cirkel te doorbreken, hebben de twee afspraken gemaakt om niet minder, maar juist meer tijd te steken in het praten met de patiënten. Ab Klink, bestuurslid van verzekeraar VGZ en oud-minister van Volksgezondheid, is ervan overtuigd dat dit soort zuinigheid alleen maar tot extra kosten leidt. ‘De zorg wordt juist duurder door te besparen op tijd. De gesprekken tussen arts en patiënt worden steeds korter. En als arts wil je in zo’n korte tijd toch iets doen, dus je besluit snel tot een behandeling.’ (Volkskrant) Lang geleden verzuchtte een reguliere arts in een felle discussie voor en tegen CAM: “als wij zo veel tijd aan een patiënt konden besteden als jullie hadden we ook meer succes.”
Orgaandonatie was weer eens onderwerp van een felle discussie, vooral in Trouw. Voorstanders weten ‘heel zeker’ wanneer een patiënt geen kans meer heeft op herstel en dus als donor kan worden aangemerkt. pillen, pillen en nog eens pillen slikken ...Niet gehinderd door het feit dat men het daarbij wel eens aantoonbaar fout heeft gehad (familie weigert stoppen behandeling en patiënt knapt alsnog grotendeels of helemaal op). Ook wordt niet vermeld dat de ontvanger meestal levenslang zware medicijnen moet slikken om afstoting tegen te gaan, met alle gevolgen van dien. Zo kreeg een Engelse jonge vrouw longkanker nadat ze een donorlong van een roker had gekregen, dat werd haar alsnog fataal.
                                                                                                    http://ivanel.nl

Gezonde geest

 
Psychiater Mackarness publiceerde in 1976 “Not all in the mind (Nederlandse titel: Alles behalve verbeelding). Hierin beschreef hij patiënten met ernstige psychiatrische klachten die bleken te worden veroorzaakt door voedselallergie. Ook Ivan Illich maakte melding van dit (niet onderkende) verband. Dat deze boodschap maar niet wil doordringen blijkt uit het horrorverhaal van patiënt met glutenallergie, die in 2001 nog met medicatie werd behandeld met desastreuze gevolgen. De vrees bestaat dat het er in 2015 nog niet beter voorstaat. Artikel.
geluk ...Dankbaar zijn is heel gezond. Mensen die regelmatig stilstaan bij alles waar ze dankbaar voor zijn (bijvoorbeeld via een dagboekje) blijken beter te slapen, minder stress te hebben, zich algemeen beter te voelen, een gezonder hart te hebben en minder vaak bij de dokter te komen. Hetzelfde geldt voor mensen die vrijgevig zijn, ook dat is aantoonbaar gezond. Niet verbazend is dat hetzelfde geldt voor geluk
Een middelbare school in San Francisco in een ‘slechte’ wijk is acht jaar geleden begonnen met een meditatieprogramma. De effecten waren al na een jaar meetbaar. Na drie jaar waren de resultaten van de leerlingen spectaculair verbeterd en nu behoren ze tot de beste van de stad en gaat 20% van de leerlingen naar vooraanstaande opleidingen om door te leren. Lees.

Milieu


In arme landen waar geen schoon drinkwater uit de kraan komt worden nog meer plastic waterflessen gebruikt dan bij ons. Dat is een gigantisch afvalprobleem. Maar er gloort hoop: een slimmerik heeft bedacht dat met zand gevulde plastic flessen gestapeld kunnen worden en met wat leem verbonden tot een uitstekende goedkope, sterke en goed isolerende muur. Daar kan je vervolgens van alles mee bouwen. The Optimist

Nog een goed idee: onderwater zonnecellen die CO2 omzetten in ‘groene’ brandstof. The Optimist
In de VS mogen 84.000 chemische stoffen worden gebruikt in voedsel, cosmetica, schoonmaakmiddelen, verpakking etc. terwijl de meeste nooit zijn onderzocht op veiligheid. De lobby van de industrie krijgt het steeds weer voor elkaar om stoffen toegelaten te krijgen en onderzoeken naar veiligheid (als ze al gedaan worden) te manipuleren in hun eigen voordeel. Mercola

Misstanden


De Dames (en tegenwoordig blijkbaar ook heren) die zich graag voor veel geld laten ‘strakspuiten’ met Botox lopen niet alleen het risico op verlies van emoties (onze mimiek werkt ook omgekeerd: door een blij gezicht te trekken voelt men zich aantoonbaar beter), ze zijn ook nog eens ongelooflijk gevaarlijk bezig: het gif is dermate sterk dat het een kwestie van tijd is tot de eerste dode valt door een fout in de dosering. Eén gram besmette stof (waar Botuline in zit) is al dodelijk voor een koe. Daarom zijn de veiligheidseisen enorm streng: elke partij die uit de fabriek komt moet op dieren worden getest. Dit houdt in dat alleen al in Europa 500.000 muizen elk jaar een langzame marteldood sterven voor ons ‘gezichtsbedrog’. (Keuringsdienst van Waarde TV)
Gevonden in de natuurvoedingswinkel: een biologische ontbijtkoek met opschrift “Geen suiker toegevoegd”. Omdat dit direct alarmbellen doet rinkelen (meestal is er dan iets ergers gebruikt, zoals aspartaam) eens goed het etiket gelezen. Wat blijkt: hoofdbestanddeel is glucose-fructosestroop! Je moet maar durven… kijk zelf

Boeken


het suikerboekHet suikerboek, door Damon Gameau. Uitgeverij Lannoo.
Na de schokkende film “Supersize me” waarin de filmmaker 30 dagen lang alleen maar fast food eet, met onvoorstelbare gevolgen is er nu de Australiër Gameau die gedurende 60 dagen een bijzonder dieet volgde: hij at alleen producten die in het algemeen als ‘gezond’ worden aangemerkt, maar die (meestal verborgen) suiker bevatten. De gevolgen zijn net zo dramatisch! Hij legde dit ook vast in een film: “That sugar film” en aansluitend daarop nu dit boek. Lees recensie.


Keer je kankerkansenKeer je kankerkansen, door Konrad Kemagg. Uitgeverij Notitia.
Wetenschapper Kemagg heeft een monnikenwerk voltooid: het uitspitten van 513 wetenschappelijke onderzoeken naar factoren die invloed hebben op kanker en die vervolgens voor een groot publiek toegankelijk maken. In een zeer leesbare stijl en met verhelderende schema’s brengt hij alles met elkaar in verband en geeft zo voor de 15 meest voorkomende vormen van kanker een overzicht van de factoren die “risico verhogend” of “risico verlagend” zijn. Veel van die factoren heb je zelf in de hand: roken, bewegen, voeding. Ook als er factoren meespelen die je niet in de hand hebt (zoals erfelijkheid), kan je door risico verlagend gedrag toch een bijdrage leveren. Geen lectuur voor op het nachtkastje, maar waardevol naslagwerk voor mensen die op de één of andere manier betrokken zijn bij kanker.
Natuurlijk samen koken

De gezonde eter - Natuurlijk samen koken
Uitgeverij Elmar 2015 - 312 pagina’s gezond kookplezier

 
Dit kookboek is tot stand gekomen door 17 dames en 1 heer, die allen een passie hebben voor gezonde voeding. Lees recensie.

Agenda

 
11 t/m 14 februari Nationale Gezondheidsbeurs. Natuurlijk Gezond is daar weer aanwezig!

Kom ook naar het Weston A. Price Congres 2016


Op zaterdag 30 januari 2016 vindt opnieuw het Weston A. Price Congres plaats bij Antropia in Driebergen. Een congres over gezondheid met dit jaar als thema 'Brain Food'.

Voeding, gezondheid, de oorsprong van onze voedingsmiddelen is nog altijd een hot topic.
Sterker nog, de discussies lijken steeds meer in omvang toe te nemen en daarmee ook de verwarring. Want: hoe maak ik nou de juiste keuze?
Bestel hier online uw kaarten. Tot 1 januari 2016 betaalt u de speciale prijs.
Hier lees je meer over het werk van Weston Price.

Winterse maaltijdsalade


Recept voor 4 personen, vegetarisch en glutenvrij
Veel gebruikte bronnen:
The Optimist
• Mercola • AT&T Nieuwsbrief â€¢ Medisch Dossier
Het is onze wens dat dit plein uitgroeit tot een grote internet community van alle gebruikers en aanbieders van CAM (complementaire geneeskunde). 

Wilt u helpen? Er zijn diverse vacatures!
Inbreng uit de achterban in de vorm van kopij of hulp is zeer welkom. Tot er een redactie is gevormd, is de eindredactie in handen van Hetty van Doorn.

In dit nummer geen bijdragen van anderen, behalve het recept!
 
Kopij kunt u mailen naar: redactie@ngplein.nl, zet in het onderwerp: kopij of tip. 
 
Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief naar zo veel mogelijk mensen doorstuurt! 
Geen nieuwsbrief ontvangen maar wel op de hoogte blijven van acties?
Meld u dan aan voor de actie lijst
Website
Website
Redactie
Redactie
Facebook
Facebook
Email
Email

Links:

Secretariaat
088-2424288 
Copyright © 2015 Natuurlijk Gezondplein, All rights reserved.

 
Deze nieuwsbrief is voor iedereen die zich heeft aangemeld.
Het ontvangen van de nieuwsbrief is niet de enige reden aangemeld te zijn bij het Natuurlijk Gezond Plein.
Het is vooral ook heel belangrijk dat wij via dit plein voorstanders van natuurlijke leef- en geneeswijzen kunnen bundelen om hun belangen waar mogelijk te behartigen en acties op touw te zetten.

Heeft u deze nieuwsbrief via-via ontvangen?
Via deze link kunt u inschrijven voor een eigen nieuwsbrief op uw emailadres.

Like ons ook op Facebook
 
Wilt u géén nieuwsbrieven meer ontvangen
uitschrijven 
Wij hopen dat u wel aangemeld wilt blijven voor acties, die keus is er.

Wilt u uw gegevens (emailadres) aanpassen?
aanpassen

Email Marketing Powered by Mailchimp