Copy
Nieuwsbrief van Natuurlijk Gezond Plein
Indien deze nieuwsbrief er vreemd uitziet, klik dan hier voor de online versie.

Nieuwsbrief van Natuurlijk Gezond Plein


Een initiatief van de Stichting Natuurlijk Welzijn en de Stichting Gezond Leven

Jaargang 4     Nummer 08

In deze nieuwsbrief informeren wij u over

Felicitatie     Voeding en gezondheid     Gezondheid en milieu     Gezondheidszorg
Kosten zorg     Naar Integrale gezondheidszorg     Recencie     Recept

FelicitatieFelicitatieDe redactie feliciteert onze mede-initiatiefnemer Stichting Natuurlijk Welzijn met haar 40e verjaardag. Dit werd toepasselijk gevierd met een cheque voor de integraal werkende praktijk Kinderbuik & Co.

Daarnaast werd een zeer inspirerend symposium georganiseerd op 1 oktober, met als titel “Integrale Zorg, het beste van twee werelden”. Hier werden voorbeelden gepresenteerd van plekken waar men al hard op weg is naar integratie, het einddoel waar wij (als consumenten) naar streven: drempelloze vrije keuze uit verschillende behandelwijzen, die op veiligheid zijn getoetst. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u het verslag van de presentaties.

Helaas zijn deze voorlopers nog tamelijk uniek. Voorbeeld: een oncoloog die zijn patiënte bijna niet hardop durft te vertellen dat acupunctuur de beste behandeling is tegen de gevolgen van de hormoonkuur bij borstkanker, omdat het ‘alternatief’ is en dat pruimen de collega’s niet. Terwijl acupunctuur ‘evidence based’ effectief is. Trouw

Reactie van een lezer (aan ons doorgemaild, niet bekend of die geplaatst is): “Het valt niet te begrijpen dat anno 2016 een meerderheid van de reguliere medische beroepsgroep onder de dictatuur staat van de Anti Kwakzalverij Vereniging, die toch langzamerhand bestempeld kan worden als een rigide calvinistische sekte of afscheidingsbeweging”.
Krasse knar: Hans Maijer (geboren 1916!) is een actie gestart om onze planeet te redden. Met een website en een netwerk wil hij voor elkaar krijgen dat we na de Universele Rechten van de Mens (van kracht sinds 1948) ook de Rechten van de Planeet Aarde gaan vastleggen. Human Duties Network. Duidelijk iemand die niet denkt “het zal mijn tijd wel duren”!

Voeding en gezondheid

 
Minder eten betekent bij dieren minder DNA-schade. Muizen die minder te eten kregen, hadden vooral minder schade in het zenuwstelsel. Dit geeft te denken. NRC
Sint Maarten nadert weer: zonde om een eetbare pompoen als lampion te gebruiken als je bedenkt hoe super gezond die is. Hij bevat: vitamine A, C, E, B6 en mineralen zoals kalium, calcium, magnesium, ijzer en fosfor. Telegraaf
Diëtist-onderzoeker, Hinke Kruizenga, die onder meer werkzaam is bij de Stuurgroep Ondervoeding en VUMC, onderstreept het belang van voeding om ziektes te voorkomen en te genezen. Deze woorden klinken mensen uit de CAM sector als muziek in de oren. Te vaak wordt het tegenovergestelde nog beweerd. Pulse Media Group, sept. 2016
Gluten. Het lijkt erop dat de hype rond gluten nog lang niet over is. Sinds 2009 is het aantal mensen dat in de VS is overgestapt op glutenvrij eten verdrievoudigd, terwijl het aantal diagnoses coeliakie hetzelfde is gebleven. Er komen steeds meer studies waaruit blijkt dat mensen die geen coeliakie hebben toch heel gunstig kunnen reageren op glutenvrij dieet. Meestal is er dan sprake van een “lekkende darm”. Inmiddels zijn er meer dan 200 gezondheidsklachten in verband gebracht met gluten. Mercola

Het (zeer aanbevolen) BBC programma “Trust me, I’m a doctor” deed een experiment met 60 mensen die drie weken lang pasta met gluten en drie weken zonder gluten aten (blind). Alles werd begeleid met bloedonderzoek en vragenlijst. Opmerkelijk was dat het bloedonderzoek geen verschil aantoonde, maar dat de mensen die beweerden last te hebben van gluten inderdaad klachten kregen tijdens de glutenperiode. Nog opmerkelijker: van de mensen die vooraf niets met gluten hadden meldde het grootste deel na afloop minder gluten te gaan gebruiken, omdat ze zich beter voelden in de glutenvrij periode!
Voedingsgeneeskunde

Gezonde voeding met o.a. voldoende Omega 3, vitamine C, luteïne houdt de ogen gezond. Verder moet te veel blootstelling aan blauw LED licht (schermen van computers en tablets) vooral ’s nachts worden vermeden. Mercola. Artikel.

Om gewoon even van te genieten:

 
 luister
SalvostrolenEen heel belangrijke reden om biologisch te eten: Salvestrolen. Deze stoffen behoren tot de groep 'fytoalexinen', dat zijn verbindingen die een plant maakt om zich te beschermen tegen stressoren als bacteriën, schimmels, virussen en insecten. Salvestrolen hebben bij de mens een kanker remmende werking: tumorcellen sterven af terwijl gezonde cellen ongemoeid blijven. Salvestrolen komen alleen in relevante hoeveelheden voor in biologisch geteelde groenten, fruit en kruiden. Bestrijdingsmiddelen maken het voor de plant onnodig om salvestrolen aan te maken om zich te verdedigen. Lees meer.
Op je gezondheid?
Alcohol staat volop in de negatieve belangstelling. De hoogleraar psychiatrie René Kahn heeft een boek geschreven over de effecten van alcohol met de titel . ‘Op je gezondheid?’ Het advies “drink met mate” vindt Kahn geen goed advies.
Elke vrouw moet weten dat elk glas wijn, bier of sterke drank per dag haar kans op borstkanker met 10 procent verhoogt. Het tweede glas met 20 procent. NRC
De kosten van alcohol, van verkeersongelukken tot mindere productie na een kater, overtreffen ruimschoots de baten - waaronder accijns en het prettige gevoel dat het velen geeft. Het RIVM becijferde het verschil op jaarlijks minstens 2,5 miljard. Van drie manieren om alcohol te ontmoedigen, geeft het gezondheidsinstituut verhoging van de accijnzen de grootste kans, daarna het uitbannen van reclame en vermindering van het aantal verkooppunten.
de maand van ...
TV programma Kassa begint een serie “De maand van” met elke maand een gezond of duurzaam idee om een maand te volgen. Als eerste wordt november de maand zonder suiker. Website.
broodIn Keuringsdienst van Waarde werd nog eens duidelijk hoe de consument wordt bedrogen als het om het dagelijks brood gaat. Ook hier is etiketten lezen noodzaak! (Van vers brood zonder etiket moet je maar geloven wat de bakker zegt.) Leverde ook een nieuw woord op: “sjoemelbrood”: brood van witmeel met kleurstof en wat andere granen dat als “meergranen” donker brood met gezonde uitstraling wordt verkocht.

Gezondheid en milieu


Idee van One World magazine: vlees op de bon. Beter voor mens en milieu. Te beginnen met 42 kilo per persoon per jaar, dat is nog steeds bijna het dubbele van wat de voedingsraad adviseert, maar bijna de helft van de huidige consumptie. Vijftig hoogleraren en wetenschappers hebben zich gekeerd tegen de kiloknallers omdat de intensieve veeteelt heeft geleid tot gevaarlijke infectieziektes. Bijvoorbeeld gekkekoeienziekte, Q-koorts. Bron: Lekker (w)eten
De WHO waarschuwt in een nieuw rapport dat de lucht op het platteland net zo smerig is als in de stad. Veehouderij is even funest als industrie en verkeer. Nederlandse boeren houden op een klein oppervlak 130 miljoen landbouwdieren. De stofdeeltjes die hierdoor vrij komen dringen door tot diep in de longen, samen met bacillen die zorgen voor besmettingen met MRSA, E-coli en Q-koorts. DvhN
In Nederland zijn 1.500.000 mensen lid van een natuurorganisatie. Als al deze mensen de idealen van natuurbeschermers ook daadwerkelijk zelf in praktijk zouden brengen (zonnepanelen, biologisch eten) dan zou dit al een geweldig verschil maken. Trouw
Wilde apen
Voor natuurliefhebbers is een interessant boekje verschenen, geschreven door hoogleraar Frank Berendse. Hij roept op tot revolutie: de landbouw moet worden teruggedrongen.
De titel van het boekje is ‘Wilde Apen’ (€ 9.90 uitgever Zeist).

Er is ook een website met de vindplaats van documenten en rapporten die in het boekje worden genoemd.

Gezondheidszorg


Vrouwen zitten anders in elkaar dan mannen, dat wreekt zich dagelijks in de medische praktijk. Eén voorbeeld: 54% van de hartinfarcten bij vrouwen wordt gemist, omdat ze andere symptomen geven dan bij mannen. Women Incorperated maakt zich sterk voor “gendersensitieve gezondheidszorg”. Voor vrouwen is het belangrijk zich goed voor te bereiden op bezoek aan arts. Hulp komt van website behandel me als een dame. Gezond Nu
Britse onderzoekers (Swansea University) beweren een eenvoudige bloedtest te hebben ontwikkeld die tot tien jaar voordat de eerste symptomen opduiken al kanker kan detecteren. De test werkt als een soort rookmelder en zou duizenden levens kunnen redden. De test bekijkt mutaties in bloedcellen. Normaal zijn dat er vijf op één miljoen, bij een kankerpatiënt 50 tot 100. De test kan in zo’n beetje elk standaardlaboratorium, zonder ingewikkelde extra apparatuur, worden uitgevoerd en kost enkele tientjes. HFD
HM magazine september
In ‘Homeopathie van september een verhaal van een patiënt die in zijn onderarm getroffen werd door een Sudeckse atrofie, ook wel complex Regionaal Pijn Syndroom genoemd. Vanwege de chronische pijn zag de vaatchirurg geen andere oplossing dan amputatie. Gelukkig bood klassieke homeopathie uitkomst en bleef de arm gespaard. Knap staaltje ‘placebo effect’?
 
Roken kan zelfs bij wie al jaren gestopt is nog voor ernstige aandoeningen zorgen. Een Amerikaans onderzoek laat zien dat roken het DNA aantast op een manier die inderdaad jarenlang kan blijven bestaan. Zelfs na dertig jaar waren nog epigenetische veranderingen te zien in genen die een rol spelen bij rokersziekten en bepaalde vormen van kanker. Ned. Dagblad

Wij zouden ook wel eens willen weten wat de bijdrage aan CO2 is van alle miljarden rookwaren die dagelijks wereldwijd worden ‘opgestookt’ …
Canadese onderzoekers hebben gevonden dat suppletie van micronutriënten stress en angst kan verminderen bij mannen en vrouwen getroffen door zware overstromingen. De overstromingen in kwestie vonden plaats in Zuid-Alberta, na hevige regenval op het moment dat de dooi in de bergen intrad. Getroffenen kregen na de ramp een supplement met vitamine D (controle), een B-complex of een multi.
Twee psychologische tests vonden een daling van stress en angst, wat overeenkwam met de subjectieve ervaring van de studiedeelnemers. Met name de multi leverde aantoonbaar resultaat. Voedingsgeneeskunde
patiëntenfederatieVier op de tien patiënten vinden onvoldoende gehoor bij hun arts in het ziekenhuis. Ook klagen patiënten erover dat ze geen invloed op het behandeltraject hebben, terwijl ze dat wel willen. Dat blijkt uit een peiling van Patiënten Federatie Nederland, gehouden onder ruim 4.600 mensen. Volgens directeur Dianda Veldman van de Patiënte Federatie is "nog te vaak sprake van eenrichtingsverkeer" in de communicatie tussen arts en patiënt. De medische kennis van de arts en de persoonlijke context van de patiënt zijn „even belangrijk" om samen tot een goede beslissing te komen, vindt de belangenorganisatie. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) startte een campagne om artsen en patiënten bewuster te maken van het belang om samen te beslissen over het behandeltraject. NRC
Langdurig gebruik van antibiotica, waardoor darmbacteriën doodgaan, heeft mogelijk gevolgen voor de hersenfunctie. Het kan de groei van nieuwe hersencellen (neurogenese) in de hippocampus remmen, het deel van de hersenen dat geassocieerd wordt met geheugen. Dit blijkt uit een muizenstudie gepubliceerd in het tijdschrift Cell Reports. Probiotica en lichaamsbeweging als therapie kunnen de hersenplasticiteit en cognitieve functie weer in evenwicht brengen. Voedingsgeneeskunde
griepprikIn Kassa een item over de weer actuele griepprik. De ene deskundige was sterk voor, de andere tegen. Beide op grond van andere feiten en argumenten. Uiteindelijk moest een huisarts de weegschaal laten doorslaan naar het ‘voor’ kamp. Natuurlijk werd er niet gerept over alternatieven die o.a. via de homeopathie mogelijk zijn. De beste preventie tegen griep (en complicaties die de griep gevaarlijk maken voor sommige mensen) is een optimale vitamine D3 spiegel. Ook hierover werd gezwegen.

Kosten zorg


NRC verzamelt zorgnota’s van lezers om inzicht te krijgen in de kosten van (ziekenhuis) zorg. Die zijn namelijk volkomen ondoorzichtig. (Hoezo marktwerking?) Knap staaltje: het operatief aanbrengen van een schroefje achter het oor, om later een hoorapparaat aan vast te maken, bleek € 17.000 te kosten. Dezelfde operatie in een ander ziekenhuis was maar liefst € 10.000 goedkoper.
Dit staat in schril contrast met een zeer uitgebreide (en ook succesvolle) behandeling van darmkanker, waaronder drie operaties met ziekenhuisopname, diverse onderzoeken, tientallen bestralingen met ondersteunende chemo, stomamateriaal, thuiszorg, reiskosten, etc. voor een totaal van nog geen € 50.000.
De prijs van de EpiPen, een levensreddende injectie met adrenaline om allergische reacties op bijvoorbeeld insectenbeten tegen te gaan, is sinds de start van de verkoop in 2007 in de VS met 548% gestegen. Deze prijsstijging is ongehoord, vinden steeds meer Amerikaanse politici. Zij willen dat er een onderzoek komt naar de maker van het geneesmiddel, het farmaceutische bedrijf Mylan, zo melden diverse buitenlandse media. FD

Dit is maar één van de vele voorbeelden van exorbitante prijzen. Het kleine pharma bedrijf Mylan heeft de vijf belangrijkste bestuursleden de afgelopen 5 jaar bijna $ 300 miljoen als beloning uitbetaald. Zij behoren daarmee tot de op één-na best betaalde bestuursleden in de pharma wereld.
Big Pharma past trucs toe om hun financiële positie te versterken. Een middel tegen leukemie bleek ook te werken tegen MS en werd voor die indicatie onder een nieuwe naam uitgebracht, maar dan wel 40 keer zo duur… Trouw
Hoe word ik 100 ...Mensen met diabetes type 2 krijgen meestal te horen dat de aandoening ongeneeslijk is. Het tegendeel is waar: door anders te eten en meer te bewegen, kunnen ze zelfs van de ziekte herstellen. Met als gevolg een veel betere gezondheid en een hogere levensverwachting.
Op 9 november start de zesdelige tv-serie “Hoe word ik 100?” op NPO 1, waarin een medisch team onder meer diabetes en overgewicht langs deze weg geneest. William Cortvriendt in HP de Tijd.
Verzekeraar 'Zorgeloos Care' stelt de lancering met een jaar uit. Dat bevestigt initiatiefnemer Jos de Blok. De nieuwe verzekeraar heeft nog geen complete aanvraag ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat is wel nodig om volgend jaar te beginnen. "Veel zorgverleners en andere partijen in de zorg tonen belangstelling voor onze aanpak, maar het kost meer tijd dan gedacht om een goed draagvlak te creëren", zegt De Blok. "We willen het komend half jaar gebruiken om de steun verder uit te breiden. Hier en daar zijn mensen teleurgesteld dat het niet zo snel gaat. We kregen de suggestie om lokaal een proef uit te voeren. Maar om dit echt goed te doen, is tijd nodig."Nationaal Zorgfonds

Inmiddels lanceerden de Socialistische Partij en een aantal artsen het idee voor een Nationaal Zorgfonds, dat bestaande zorgverzekeraars moet vervangen. Ook met dit fonds zou de afstand tussen verzekeraar en arts kleiner moeten worden.deelnemende partijen

"Wat dat betreft hebben we dezelfde wensen, maar Zorgeloos is een poging om het stelsel niet te veranderen, maar om die wensen te bereiken binnen het bestaande stelsel", zegt De Blok.
 
Zorg.nuVerzekerden met een uitgebreid pakket fysiotherapie komen vaak bedrogen uit. De zorgverzekering verkoopt een aanvullende verzekering voor bijvoorbeeld 30 keer fysiotherapie, maar knijpt intussen de fysiotherapeut zodanig af dat je dit in werkelijkheid niet krijgt, of de therapeut moet je gratis gaan behandelen! (Zorg.nu)

Naar Integrale gezondheidszorg


Wij verstaan onder Integrale Zorg een gezondheidszorg die de naam waarmaakt en die de consument drempelloos toegang biedt tot voorlichting, preventie, natuurlijke hulp en als het nodig is ook hoogwaardige ziekenzorg zoals die nu al beschikbaar is.

Op het jubileumsymposium van Natuurlijk Welzijn werden enkele pioniers op dit gebied in de gelegenheid gesteld te vertellen over hun werkwijze. Een bijzonder inspirerende en hoopgevende dag! Omdat er heel veel interessants werd gemeld hebben wij hiervan uitgebreide verslagen gemaakt.

Recensie

 
HET ONGENEESLIJKE GENEZEN
Vitamine C, de oplossing voor vele infectieziekten en toxinen
door Thomas E. Levy.

Dr. Thomas Levy, een cardioloog uit de USA, heeft dit baanbrekende boek geschreven om aan te tonen wat een wonderen vitamine C kan verrichten. Dit boek is geschreven voor zowel de professional in de gezondheidszorg als de particulier die geïnteresseerd is in zijn of haar gezondheid. Het is onbegrijpelijk als je de opmerkelijke successen leest van behandeling met vitamine C van de meest uiteenlopende ziektes, waarvan sommige niet of moeilijk regulier zijn te genezen, dat al deze informatie onbekend is bij vrijwel alle reguliere artsen. Blijkbaar kan een zo “onschuldige” stof als een vitamine niet opboksen tegen het PR geweld van de farmaceutische industrie.
Een opwekkend boek. Kanttekening: de extreem hoge doseringen die Levy noemt zijn echt voorbehouden aan deskundige artsen, daar moet men als zelfhulp niet aan beginnen.
Zeker nu er stemmen opgaan dat aan de basis van vrijwel alle chronische ziekten een vorm van ontsteking ligt, zou de waarde van vitamine C in de medische praktijk beter gewaardeerd moeten worden!

Warme knolselderij met appel 


Recept voor 4 personen.
Natuurlijk Gezond wil iedereen die interesse heeft voor onderwerpen die te maken hebben met gezondheid attenderen op wat er de afgelopen weken zoal in de media langs kwam. 
De nadruk ligt op zelfredzaamheid en natuurlijke middelen en methodes.

Wij streven ernaar de nieuwsbrief 10x per jaar uit te brengen.

Veel gebruikte bronnen:
MercolaVoedingsgeneeskunde • Medisch Dossier

Het is onze wens dat dit plein uitgroeit tot een grote internet community van alle gebruikers en aanbieders van CAM (complementaire geneeskunde). 

Wilt u helpen? Er zijn diverse vacatures!
Inbreng uit de achterban in de vorm van kopij of hulp is zeer welkom. Tot er een redactie is gevormd, is de eindredactie in handen van Hetty van Doorn.

- - - - - - - - - - - - - - - 

Kopij kunt u mailen naar: redactie@ngplein.nl, zet in het onderwerp: kopij of tip. 
 
Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief naar zo veel mogelijk mensen doorstuurt! 
Geen nieuwsbrief ontvangen maar wel op de hoogte blijven van acties?
Meld u dan aan voor de actie lijst
Website
Website
Redactie
Redactie
Facebook
Facebook
Email
Email

Links:

Secretariaat
088-2424288 
Copyright © 2016 Natuurlijk Gezondplein, All rights reserved.

 
Deze nieuwsbrief is voor iedereen die zich heeft aangemeld.
Het ontvangen van de nieuwsbrief is niet de enige reden aangemeld te zijn bij het Natuurlijk Gezond Plein.
Het is vooral ook heel belangrijk dat wij via dit plein voorstanders van natuurlijke leef- en geneeswijzen kunnen bundelen om hun belangen waar mogelijk te behartigen en acties op touw te zetten.

Heeft u deze nieuwsbrief via-via ontvangen?
Via deze link kunt u inschrijven voor een eigen nieuwsbrief op uw emailadres.

Like ons ook op Facebook
 
Wilt u géén nieuwsbrieven meer ontvangen
uitschrijven 
Wij hopen dat u wel aangemeld wilt blijven voor acties, die keus is er.

Wilt u uw gegevens (emailadres) aanpassen?
aanpassen

Email Marketing Powered by Mailchimp