Copy
Nieuwsbrief van Natuurlijk Gezond Plein
Indien deze nieuwsbrief niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.

Nieuwsbrief van Natuurlijk Gezond Plein


Een initiatief van de Stichting Natuurlijk Welzijn en de Stichting Gezond Leven
April 2015        
Jaargang 3 - Nummer  04

In deze nieuwsbrief o.a.

Gezondheid: Vitamine D • Aan de afwas • Minder kosten bij een complementair huisarts • Cholesterol • Kunstmatige zoetstoffen • Lukraak slikken van supplementen • Vette vis vs. chemotherapie • Genezende bijen • Eenzaamheid • Codes van plastic • Huisarts volgens het boekje? • Wetenschappers verbaasd! • Beddenreductie vs. overlast verwarde mensen • AIM
Milieu: Broeikasgassen • Afvalgebrek • Energie van een remmende auto • Herbebossing met drones • Bloemenranden voor bijen • Roundup • Neonicotinoiden • Jaar van de bodem
Recept     Cursiefje     Oproep     Petitie

Voeding


Wegens persoonlijke omstandigheden is het hoofdartikel over voeding nog niet gereed, u houdt dit tegoed in mei.

Gezondheid


rekenfoutWat orthomoleculaire artsen al jaren beweren is bevestigd: de aanbevelingen voor vitamine D zijn veel te laag, want gebaseerd op een rekenfout! Twee Canadese onderzoekers hebben de studies die de basis vormden voor de Amerikaanse RDA (recommended dietary allowance), nog eens onder de loep genomen. De RDA voor vitamine D, zoals berekend door het Institute of Medicine (IOM) bedraagt 600 I.E en moet ervoor zorgen dat 97 % van de bevolking een vitamine D-waarde heeft van minstens 50 nmol/l. De Canadese onderzoekers hebben de berekeningen opnieuw gedaan, en kwamen uit op een RDA van minstens 8000 I.E.
zonnende dameAndere onderzoekers hebben deze bevinding bevestigd. Robert Heaney (Creighton University) berekende op basis van de GrassrootsHealth-databank een RDA van 7000 I.E. Een RDA geldt voor alle vita­mine D-bronnen (zonlicht, voeding en suppletie). Zonlicht en voeding zijn gemiddeld goed voor 3000 I.E. Een supplement mag daarom algauw 4000 I.E. bevatten. Gemiddeld, want de vitamine D-productie via de zon kan sterk variëren. Daarbij komt nog dat de richtlijn van 50 nmol/L (20 ng/mL) van het IOM nog erg conservatief is. Andere instituten leggen de lat op 75 (30 ng/mL) of zelfs 100 nmol/L (40 ng/mL). AT&A E-nieuws
Aan de afwas!Kinderen vinden afwassen meestal niet het leukste taakje. Maar uit recent onderzoek blijkt dat kinderen die in een huishouden wonen waar ze met de hand afwassen, minder allergieën hebben dan hun leeftijdsgenootjes die de vuile vaat in de vaatwasser zetten. Zweedse wetenschappers aan de Universiteit van Göteborg kwamen tot deze conclusie na onderzoek in de gezinnen van 1029 kinderen. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics. Slechts 12 procent van de families bleek de vaat nog met de hand te doen. Zij rapporteerden aanzienlijk minder allergieën. Van de machinewassers meldde 38 procent het voorkomen van eczeem, en 7,3 procent astma. In de families waar de vaat met de hand werd gedaan, meldde maar 23 procent eczeem, en 1,7 procent astma. De onderzoekers deden de studie met de hygiënehypothese in hun achterhoofd. Volgens die hypothese stimuleert blootstelling aan diverse bacteriën de ontwikkeling van een sterk immuunsysteem. Aan de afwas dus! Optimist
NZG - Nationale ZorgGidsPatiënten met een huisarts die zich heeft geschoold in complementaire geneeswijzen zijn jaarlijks gemiddeld 225 euro (12,4 procent) minder kwijt aan zorgkosten gedekt door de basisverzekering dan sociaaleconomisch vergelijkbare patiënten met een reguliere huisarts. In het laatste levensjaar is het verschil zelfs 1161 euro. Dat blijkt uit een onderzoek aan de Tilburg University. Lees artikel.
cover Uitzicht
Cholesterol wordt altijd in verband gebracht met een hoog risico op hart- en vaatziekten. Wat is de werkelijke betekenis van deze stof voor onze gezondheid ? Een kankeronderzoeker zette het in MMV-ledenmagazine Uitzicht op een rij. “Vette voeding verhoogt ons cholesterolgehalte niet en cholesterol verhoogt het risico van een hartaanval niet.”
Kunstmatige zoetstoffen zijn waarschijnlijk schadelijk voor de darmflora en daardoor indirect schadelijk voor onze gezondheid, die voor een groot deel afhangt van een gezonde flora. Verschillende onderzoeken wijzen in die richting. Moeten we wachten tot het 100% bewezen is of nemen we gewoon geen onnodig risico? Artikel in Scientific American.
Het lukraak slikken van supplementen kan gevaarlijk zijn: prof. Peter Jovanovic M.D.(A.M) toont aan dat sommige calcium preparaten zelfs dodelijk kunnen zijn. Lees artikel.
Vette vis en chemotherapie gaan niet goed samen: omega-3 vetzuur is zo ‘gezond’ dat het bepaalde stoffen in chemotherapie zo snel afbreekt dat het niet meer werkt!
Genezende bijenGenezende bijen. Ellie Lobel werd op haar 27ste gebeten door een teek en liep de ziekte van Lyme op. Het was 1996 en alle dokteren die Ellie raadpleegde hadden een andere diagnose en pas na een jaar werd Lyme vastgesteld. Toen zat het al in haar hele lichaam. Ze worstelde met al haar klachten tot haar 45ste en toen gaf ze de strijd op. Ze verhuisde naar Californië om te sterven. Een week nadat ze daar aankwam werd ze aangevallen door een zwerm bijen. Omdat ze allergisch is voor bijensteken was ze ervan overtuigd dat ze ter plekke al zou sterven. Ze raakte in shock en moest gereanimeerd worden. Ze wilde niet naar het ziekenhuis en verwachtte thuis binnen uren te overlijden. Maar in plaats daarvan werd ze beter en … was genezen van Lyme!
Dit opent perspectieven voor nader onderzoek: bijengif werd ook al onderzocht als middel tegen MS en is een sterk homeopathisch middel. Lees artikel.
Eenzaamheid is ongezond

Eenzaamheid is net zo ongezond als ernstig overgewicht. Mensen zijn sociale ‘dieren’ en kunnen slecht tegen eenzaamheid. De meeste mensen hebben het wel nodig om regelmatig alleen te zijn, maar eenzaamheid en sociale isolatie is echt een probleem. Lees artikel.
wat de codes op plastic je vertellenHet gebruik van plastic zou je om diverse redenen eigenlijk moeten vermijden, maar als het echt niet anders kan dan kun je op de codes letten. Plastic met de codes 1, 2, 4 en 5 zijn over het algemeen veilig in het gebruik, zolang het niet opwarmt. Het plastic waar je echt op moet letten is die met code 3, 6, en 7, omdat deze zeer schadelijk zijn voor mens en milieu. Lees meer.
Een huisarts die precies werkt volgens het handboek van de zorgverzekeraar, alles keurig afvinkt, wordt daarvoor goed beloond. Dat hij dan eigenlijk geen tijd meer heeft voor de patiënt vergeet de verzekeraar. Volkskrant
oude wetenschappelijke boekenWetenschappers aan de universiteit van Nottingham waren totaal verbijsterd toen zij ontdekten dat een middeleeuws recept tegen oogontsteking, uit een medisch handboek uit de 10e eeuw, de multiresistente ziekenhuisbacterie MRSA onschadelijk kon maken. Dat het geen toevalstreffer was, bleek uit andere proeven. Het zalfje was gemaakt van ui, knoflook, wijn en ossengal. Men gaat nu in dit “Bald’s Leechbook” op zoek of er meer nuttige recepten in staan. Trouw.
Wetenschappers zijn niet erg optimistisch. Wij wel, want die oude boeken zijn in één opzicht heel modern: ze gaan uit van invloed van leefstijl en dat klachten niet één oorzaak hebben!
De geestelijke gezondheidszorg is sinds 2012 bezig met een ‘beddenreductie’. Het aantal plaatsen slonk ongeveer met een derde. Intussen kreeg de politie in 2014 bijna 60.000 meldingen van overlast door een verward persoon. Een toename van bijna 50 procent.
AIMAcademy for Integrative Medicine (AIM). Begin dit jaar werd de Academy for Integrative Medicine (AIM) opgericht. Doel van de academie is om artsen, tandartsen en masterstudenten geneeskunde kennis te laten nemen resp. op te leiden in de integrale geneeskunde. Het is een tweejarige postacademische basisopleiding van in totaal 10 blokken. Onderwerpen zijn o.a. voeding, de belangrijkste aanvullende vormen van geneeskunde met achterliggende theorieën en wetenschappelijk onderzoek, de integrale visie op ziekte en gezondheid en de behandeling van een aantal ziekten zoals klachten van de luchtwegen en het bewegingsapparaat, gezien vanuit de verschillende integrale disciplines.
Op de onlangs gehouden introductiedag behandelden sprekers de wetenschappelijke en praktische kanten van de integrale geneeskunde. Zo werd er door prof. Jan van der Greef, systeembioloog en hoogleraar Analytical Biosciences een brug geslagen tussen Evidence Based Medicine, systeemtheorie en integrale geneeskunde en belichtte drs. Yan Schroën de meer filosofische kant van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Verdere sprekers waren vier integraal werkende huisartsen (antroposofie, homeopathie, TCM) en een KNO-arts die aan de hand van een aantal praktijkgevallen inzicht gaven in hun behandelwijzen. Op 5 september wordt er nog een tweede introductiedag gehouden en op 9 oktober gaat de opleiding van start. Meer.


Ratatouille - vegetarisch en glutenvrijRatatouilleRecept voor 4 personen

Glutenvrij en vegetarisch
 

Milieu

 
FAOVee is verantwoordelijk voor 18% van de wereldwijd uitgestoten broeikasgassen volgens de VN Organisatie voor Voedsel en Landbouw (FAO). De veehouderij veroorzaakt landdegradatie en is geen slimme manier om calorieën te produceren in een wereld die steeds vaker te maken krijgt met droogte. Voor de productie van een kilo vlees is bijna 20.000 liter water nodig terwijl voor een kilo graan maar twintig liter wordt gebruikt. Vleesproductie is ook slecht voor de waterkwaliteit. In de VS levert watervervuiling door nitraten al aantoonbaar problemen op voor de volksgezondheid. Het is dan ook goed nieuws dat de Amerikaanse Adviescommissie voor Voedingsrichtlijnen de impact van voedselproducten op het milieu heeft meegenomen in haar aanbevelingen: minder vlees eten is zowel beter voor jezelf als voor het milieu. Eindelijk worden de verbanden tussen volksgezondheid en een gezond milieu nu officieel erkend. Optimist
energie uit verbrandenHet land dat wereldleider is in energiewinning uit afval kampt met... afvalgebrek. Daarom importeert Zweden nu afval om centrales te voeden die ruim de helft van de huishoudens elektriciteit bezorgen. Minder dan 1 procent van het afval in Zweden belandt op de vuilstortplaats; 52% wordt verbrand voor energiewinning, de rest wordt gerecycled. Daarnaast bewijst het land zijn Europese buren een grote dienst door ze te helpen van hun afval af te komen. Optimist
De kinetische (bewegings-)energie van een remmende auto wordt in de remschijven omgezet in warmte. Wanneer een auto moet afremmen voor een drempel gaat er dus energie verloren. Acht Indiase studenten hebben nu een verkeersdrempel uitgevonden die deze energie moet omzetten in elektriciteit. Onder de drempels bevinden zich 'electro-spinning wheels'. Deze generatoren gaan draaien wanneer er een auto overheen rijdt. In verkeersgebieden waar meer dan 3000 auto's per uur passeren, wekken de drempels genoeg stroom op om de verkeerslichten en straatverlichting te laten branden. Optimist
bomen planten dmv dronesZesendertigduizend bomen in één dag planten voor 15 procent van de kosten die traditionele methoden met zich zouden meebrengen: dat belooft BioCarbon Engineering, een bedrijf uit Oxford dat drones vervaardigt en klimaatverandering met uitgekiende herbebossing wil bestrijden. De methode die het voor ogen heeft, is uiterst onorthodox. Eerst brengen drones stukken land in kaart die mogelijk voor herbebossing in aanmerking komen. Vervolgens planten ze vooraf tot ontkieming gebrachte zaden door ze twee tot drie meter boven de grond in capsules op de bodem af te vuren. Het doel van BioCarbon is om een miljard bomen per jaar te planten. Optimist
bloemen voor bijen

Nu de bijen het moeilijk hebben is het belangrijk dat akkers worden omzoomd door bloemen: dat is heel gunstig voor de bijenpopulatie vond de Unviersiteit van Sussex. Lees meer.
Roundup

Roundup (glyfosaat) versterkt het probleem van resistentie van micro-organismen. Alsof de stof in zichzelf al niet schadelijk genoeg is, voedt het ook nog eens een ander groot probleem!
De Japanse professor in de chemie Shinzo Kagabu, de uitvinder van een nieuwe klasse van bestrijdingsmiddelen voor de landbouw, de neonicotinoiden heeft niet alleen een onderscheiding gekregen, ingesteld door Bayer en DuPont, ook wereldwijd heeft hij de ene na de andere prijs gekregen. Trouw.
Misschien moet hij die maar eens inleveren…
2015 Jaar van de bodem
In het internationale “Jaar van de bodem” goed om bij stil te staan, dat Franklin D. Roosevelt al in 1937 zei: “The nation that destroys its soil destroys itself.” Er is slecht geluisterd…
                                                                                                    http://ivanel.nl
Bijsluiter. Mijn man slikt bloedverdunners. Elke week een prik door de zuster van de trombosedienst vond hij onaangenaam. Toen ik dit vertelde aan de cardioloog, zei deze, dat hij zou nakijken of mijn man in aanmerking kwam voor een pil waarbij het prikken vervalt. Bij het volgende bezoek kregen we te horen dat hij inderdaad kon overstappen. Deze nieuwe pil zou echter de eerste twee weken met buikpijn en misselijkheid gepaard kunnen gaan. Dat was geen bezwaar.
Bij de apotheek werd het doosje verstrekt. Thuis gekomen zag ik bij het openen dat eerst de bijsluiter goed gelezen moest worden. Daarin las ik tot mijn grote verbazing dat het risico op duizelingen 1 op 10 was. (Als ik met deze cijfers een kans op een prijs in de Staatsloterij had, deed ik elke keer mee. Was ik misschien al schatrijk geweest en de Staat arm.) Deze waarschuwing las ik mijn man voor. Beiden waren we het roerend eens dat dit een te groot risico in hield. Zo’n vaste tred heeft echtgenoot ook niet meer. Schuifelen omschrijft de dagelijkse beweging beter. Aangezien de pil met wekelijkse prik geen bijverschijnselen had gegeven, leek het ons verstandiger om op de oude voet door te gaan. Meteen belde ik de assistente van de cardioloog met onze bevinding. Waarop zij antwoordde: “Daarom wijzen wij de patiënt nooit op de bijsluiter!”
Mijn echtgenoot doorstaat de wekelijkse prik door de trombosedienst nu manmoedig.

verschrijvingen

Oproep

steun kanker-actueel financieel
De ongelooflijk uitgebreide website met informatie over reguliere en aanvullende behandeling van kanker in binnen- en buitenland kost ook geld.
U kunt deze site steunen met een vaste donatie of een eenmalige bijdrage. Info.

Petitie

 
Monsanto doet verwoede pogingen een rapport te laten intrekken, waarin wordt gemeld dat glyfosaat (Roundup) kankerverwekkend is. (Eerder kwam al naar buiten dat het vrijwel zeker ook verantwoordelijk is voor ernstige aangeboren afwijkingen bij vee en mensen die eraan zijn blootgesteld.) 
Stop Monsanto!Komt ze slecht uit, nu de EU er net over vergadert of het helemaal verboden moet worden.
Als dat gebeurt kan Monsanto de dure genetisch gemanipuleerde zaden ook niet meer kwijt, want die zijn alleen gemanipuleerd om glyfosaat te overleven: uiterst winstgevende koppelverkoop dus met het milieu en de gezondheid als grote verliezer.
 
Stop deze levensgevaarlijke multinational en teken de petitie!

Het rapport over afwijkingen is hier te lezen.
SorryRectificatie

In het maartnummer was sprake van een artikel door zorgverzekeraar de Friesland, dit had moeten zijn Zorgbelang Friesland, de consumentenorganisatie. Excuus daarvoor.
Veel gebruikte bronnen: The Optimist • ALEPH informeert â€¢ Mercola • AT&T Nieuwsbrief
Het is onze wens dat dit plein uitgroeit tot een grote internet community van alle gebruikers en aanbieders van CAM (complementaire geneeskunde). 
Wilt u helpen? Er zijn diverse vacatures!
Inbreng uit de achterban in de vorm van kopij of hulp is zeer welkom. Tot er een redactie is gevormd, is de eindredactie in handen van Hetty van Doorn.
 
Kopij kunt u mailen naar: redactie@ngplein.nl, zet in het onderwerp: kopij of tip. 
 
Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief naar zo veel mogelijk mensen doorstuurt! 
Website
Website
Redactie
Redactie
Facebook
Facebook
Email
Email

Links:

Secretariaat
088-2424288 
Copyright © 2015 Natuurlijk Gezondplein, All rights reserved.

 
Deze nieuwsbrief is voor iedereen die zich heeft aangemeld.
Het ontvangen van de nieuwsbrief is niet de enige reden aangemeld te zijn bij het Natuurlijk Gezond Plein.
Het is vooral ook heel belangrijk dat wij via dit plein voorstanders van natuurlijke leef- en geneeswijzen kunnen bundelen om hun belangen waar mogelijk te behartigen en acties op touw te zetten.

Heeft u deze nieuwsbrief via-via ontvangen?
Via deze link kunt u inschrijven voor een eigen nieuwsbrief op uw emailadres.

Like ons ook op Facebook
 
Wilt u géén nieuwsbrieven meer ontvangen?
uitschrijven 

Wilt u uw gegevens (emailadres) aanpassen?
aanpassen  

Email Marketing Powered by Mailchimp