Copy
Nieuwsbrief van Natuurlijk Gezond Plein
Indien deze nieuwsbrief niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.

Nieuwsbrief van Natuurlijk Gezond Plein


Een initiatief van de Stichting Natuurlijk Welzijn en de Stichting Gezond Leven
April/Mei 2014         
Jaargang 2 - Nummer  04
duif in besneeuwde boom
Dit keer vanwege vakantie van de eindredacteur en computercrash bij de vormgever een dubbelnummer.
We streven ernaar in juni weer rond de 20e het volgende nummer uit te brengen. 

----------------------------------------------------------------------------------------

In deze nieuwsbrief o.a.

Actueel: WHO, ZonMW en Hippokrates • Consumentenenquête CAM • Pillenmaffia
Nieuwsflitsen: Verslaving door pijnstillers • Autisme • Slaaptekort • MRSA bacterie • gratis app • PiepVandaag • Obductie • ADHD • centrum Savita
Gezond geest: Groeiende vraag naar CAM psychologen, psychiaters en psychotherapeuten
Milieu: Gif in de tuin • Aan wie behoort het zaaigoed toe? • Vlinder alarm • Gifkikker 
Voeding: Avocado's zijn erg gezond • Nieuw bewijs voor anti-kanker-voeding • Matig eten verlengt leven • Vezels van groot belang
Agenda     Oproep     Tip     Boeken     

Actueel

WHO, ZonMw en Hippokrates: Integrale zorg!
Dr. R. Seldenrijk, voorzitter PPCG
 
Wat is het nu: weinig wetenschappelijk bewijs óf kennen we het bewijs niet óf ontkennen we het bewijs of menen we dat juist de onwerkzaamheid is bewezen? En is er voor de reguliere geneeskunde meer bewijs óf wenden we dat voor, bewust of met valse voorwendselen? Of bekt het alleen maar goed als we aan de koffie, in de media, in de politiek of op congressen aangeven dat bijvoorbeeld homeopathie niet beter werkt dan een nepmiddel óf …
 
Eindelijk kunnen we alle misverstanden uit de wereld helpen. ZonMw schreef een tweede Signalement over complementaire zorginterventies. Dat is bijzonder in de geschiedenis van ZonMw: blijkbaar is dit een belangrijk thema. ZonMw werkt aan verbetering van de zorg en gezondheid en stimuleert gezondheids­onderzoek en zorginnovatie en de implementatie van die kennis. Met een ZonMw-signalement worden discussie en debat aangejaagd. Daarbij gaat het om leemtes in kennis op een maatschappelijk relevant vraagstuk ter verbetering van gezondheid en zorg. Lees het hele artikel
Consumentenenquête CAM. Wij kunnen ZonMW op haar wenken bedienen: Natuurlijk Gezond heeft na jaren van voorbereiding en diverse teleurstellingen met falende software een landelijke internet-enquête opgezet om gebruikers van CAM te vragen wat hun ervaringen zijn met CAM-behandelingen en -zelfhulp bij hun gezondheidsproblemen. De eerste aanzet kwam vanuit de ervaring van de Infolijn Alternatieve Geneeswijzen, waar de meest gestelde vraag is: “ik heb ziekte X en welke alternatieve middelen of therapieën kunnen dat genezen?” Het antwoord op die vraag is nergens concreet te vinden. Het CBS verzamelt wel cijfers over hoeveel consumenten CAM behandelaars bezoeken, maar niet of ze er baat bij hebben. Gezien de aantallen die dit elk jaar doen moet je wel vermoeden dat ze er iets mee opschieten. Ook zijn er talrijke ervaringsverhalen, maar als die al betrouwbaar zijn blijven ze toch ‘anekdotisch bewijs’. In de steeds weer oplaaiende felle polemieken pro en contra CAM wordt altijd geschermd met de term “evidence based” (EB). Men bedoelt dan meestal dat wat regulier gebeurt “wetenschappelijk bewezen” is en CAM niet. Vaak denkt men dat EB staat voor dubbelblind onderzoek. Dat is echter slechts een onderdeel van de totale “evidence”. Ervaringen van patiënt én behandelaar tellen ook mee. (Zie ook verderop “pillenmaffia”!)
Met deze enquête willen de consumentenorganisaties een bijdrage leveren aan deze evidence. Uiteindelijk hopen we dat heel veel mensen de lijst invullen, dan kunnen we met de cijfers die daaruit komen op zijn minst aangeven waar interessante mogelijkheden zijn voor specifiek onderzoek.

enquête CAMNa een test in kleine kring vragen we nu de lezers van Natuurlijk Gezond om ook de lijst in te vullen.
Dat wordt dan de generale repetitie, ook wat betreft het verwerken van de gegevens. We hopen de komende weken de eerste paar honderd vragenlijsten tegemoet te zien en natuurlijk ontvangen wij graag feedback als er nog verbeterpunten zijn!
Ga naar de enquête.
Pillenmaffia. De Deense arts Peter Gøtzsche werkte jarenlang in de farmaceutische industrie. Nu is hij hoofd van de Scandinavische tak van het onderzoekscentrum Cochrane Collaboration. Hij heeft een boek geschreven met de onthullende titel: “Deadly medicines and organised crime: how big farma has corrupted healthcare”. Hierin doet hij inderdaad een paar boekjes open over de praktijken waarmee de industrie middelen op de markt brengt en voorgeschreven krijgt door artsen. Het is niet het eerste boek met dit soort onthullingen, maar misschien dan nu eindelijk het boek dat genoeg wenkbrauwen laat fronsen om deze hele bedrijfstak eens goed tegen het licht te houden. Er is een tendens dat er steeds meer van dit soort klokkenluiders opstaan, dus uiteindelijk zal de boodschap niet meer genegeerd kunnen worden … Op dit moment sluit het ook weer mooi aan bij de rapport van ZonMw! (Bron: Medisch Dossier mei 2014)

Nieuwsflitsen


Verslaving door pijnstillers. In de VS vallen jaarlijks meer doden door een overdosis (recept-plichtige) pijnstillers dan bij moord en verkeersongelukken samen. Het aantal doden door heroïne is in vijf jaar met 45% toegenomen. Men wijt dit aan verslaving aan pijnstillers met een opium-achtige werking. Die maken de stap naar heroïne klein, ook omdat hier goedkoper aan te komen is. Schokkend is dat meer dan 14% van de zwangere vrouwen opiaten kreeg voorgeschreven, meestal vanwege rugpijn.
autisme na vaccinatieAutisme. Bij een onderzoek van de Universiteit van Pittsburgh (VS) bleek dat veel jonge aapjes die werden gevaccineerd met de standaard doses voor kinderen symptomen van autisme ontwikkelden. Dit resultaat werd gepresenteerd op een autisme congres in London. Een nieuwe bladzijde in de al decennia lang lopende strijd tussen voor- en tegenstanders van vaccinatie. Bron.
zorg voor voldoende slaapVolwassenen van boven de 50 met veel pijnklachten hebben zeer waarschijnlijk een tekort aan slaap (in uren of door slechte kwaliteit van de slaap), bleek uit recent onderzoek. (Mercola.com)
Eerder schreven we al een heel artikel over het belang van goede slaap.
MRSA bacterie. Bij een klein gerandomiseerd onderzoek in Hong Kong is gebleken, dat tea tree olie de gevreesde MRSA bacterie in wonden doet verdwijnen. Bron.
Met een website en een gratis app kunnen consumenten voortaan bij elk product in de winkel checken hoe het product is gemaakt en wat de invloed is op mens, dier en milieu. Als voldoende bewuste consumenten dit gaan gebruiken voeden we de supermarkt misschien op tot verantwoord inkoopgedrag! Informatie.
PiepVandaag.nlHet is niet gelukt om een omroep voor dierenwelzijn voor elkaar te krijgen. Blijkbaar is stemmen op de Partij voor de Dieren makkelijker dan lid worden van een omroep. Wel houden we er een internetplatform voor dierenwelzijn aan over. PiepVandaag.nl
Terwijl de technische mogelijkheden toenemen om d.m.v. obductie diagnose en behandeling achteraf te controleren, neemt het aantal obducties juist sterk af (met 60%). In bijna een kwart van de gevallen blijkt uit de obductie dat de diagnose fout was. Daarom is het vreemd dat zo’n belangrijk kwaliteitsinstrument juist veel minder wordt gebruikt. (Argos op de radio)
ADHDADHD. Een mogelijke extra oorzaak voor de explosie aan ADHD diagnoses: Voor een zogenaamdADHD-kind krijgt een school meer geld van de overheid dan een normaal lerend kind. Daarnaast zijn er zelfs ouders die de school onder druk zetten om hun kind als ADHD-geval te laten bestempelen. Sommige ouders lijken het belangrijk te vinden dat hun kind een 'speciaal geval' is. Het kind op een gezond dieet zetten vinden ze te lastig …
(Bron ALEPH nieuwsbrief)
Het centrum Savita bij Winterberg (Duitsland) begint vorm te krijgen. Door de vertraagde oplevering is er nog wat geld nodig om de zaak mooi voor elkaar te krijgen. Er worden leningen gevraagd tegen een goede rente, maar wel met risico. (Hoe meer ze binnenkrijgen hoe minder het risico want dan kan de exploitatie snel ter hand worden genomen). Informatie.

Gezonde geest


Groeiende vraag naar CAM psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen heeft op maandagmiddag en maandagavond twee vrijwilligsters beschikbaar die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar de juiste hulp bij vragen op psychosociaal terrein. De laatste jaren is een gestage groei gaande in vragen op dit gebied.
Met name het fenomeen ‘spirituele crisis’, ook wel zingevingscrisis of in een ander jargon ‘kundalinicrisis’ genoemd, brengt adviesvragers ertoe om de Infolijn te bellen of te mailen. De deskundigen luisteren of lezen met geduld en aandacht de vraag om advies of hulp en zoeken zorgvuldig naar een passende oplossing. Die oplossing is niet altijd voor de hand liggend of eenvormig. Zoals bij alle vragen die de medewerkers van de Infolijn AG krijgen, wordt voor een advies zoveel mogelijk ‘maatwerk’ geleverd.
Meer informatie over wat een “spirituele crisis, kundalinicrisis of zingevingscrisis” precies betekent, en nader advies hoe hier mee om te gaan is te vinden op de speciale website waar boven genoemde gespecialiseerde vrijwilligsters ook bij betrokken zijn.
Zie ook eerder artikel over dit onderwerp.

Milieu


Gif in de tuin. Al eerder bleek dat o.a. in de VS planten voor de tuin die in tuincentra te koop zijn gevaarlijke hoeveelheden pesticiden bevatten. Onderzoek van Greenpeace in Nederland bracht hetzelfde aan het licht. Een onaanvaardbaar hoog gehalte aan (gemiddeld zeven!) pesticiden, waaronder ook heel vaak stoffen die al jarenlang in Nederland verboden zijn! Radar ging shoppen met de verborgen camera en legde vast dat de verkopers (wellicht te goeder trouw) klanten geruststellen op dit punt. Er is echter juist veel reden voor ongerustheid: deze stoffen zijn een grote bedreiging voor insecten en met name bijen, maar ook schadelijk voor mens en milieu. Er waren nauwelijks ‘schone’ planten en het toppunt was een plant die onmiddellijk dodelijk was voor bijen.
Aan wie behoort het zaaigoed toe?
Burgers, landbouwers en telers uitgedaagd door de Europese zadenrichtlijn
Aan wie behoort het zaaigoed toe? Vanuit het standpunt van de biodynamische telers en landbouwers voorkomt de geplande Europese zadenrichtlijn dat zaaigoed zoals gevraagd gemeengoed is en blijft. In het huidige (rechts-)bewustzijn worden zaden echter beschouwd als goederen. De huidige ontwerp-richtlijn biedt nauwelijks ontwikkelingsmogelijkheden voor duurzame landbouw en biodiversiteit. Eliant doet er wat aan. Lees verder
Vlinder alarm. De bijzondere Monarch vlinder, die in verschillende generaties per jaar door de VS naar Canada op en neer vliegt en met miljarden tegelijk overwintert in een bos in Mexico (daar zijn prachtige films over gemaakt) wordt ernstig bedreigd. Monarch vlinderZij is voor haar voortplanting aangewezen op planten uit de Asclepias familie (Milkweed in de VS, bij ons Zijdeplant).
Door het massaal verbouwen van GMO mais en soja (en de daarbij gebruikelijke bespuiting met onkruidverdelgers) wordt deze plant steeds zeldzamer.
Wetenschappers roepen politici, boeren en tuineigenaren op om langs de route van de vlinders deze planten te zaaien. Nog beter: om spuiten met glyfosfaat te verbieden, omdat dit over de hele linie een gevaar is voor mens en milieu.
zwartboek gifklikker.nlGifklikker. De Partij voor de Dieren voert een langlopende campagne tegen het grootschalige gifgebruik in de Nederlandse landbouw. De meldingen uit het eerste jaar zijn gebundeld in het eerste Zwartboek Gifklikker. Het zwartboek bundelt honderden zorgen en klachten van verontruste burgers uit heel Nederland over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun leefomgeving.
De Gezondheidsraad merkte op dat er geen overheidsloket bestaat waar mensen terecht kunnen met hun vragen en zorgen over gifgebruik in hun buurt. Het kabinet liet in een reactie weten zo’n loket niet nodig te vinden.
Het groot aantal meldingen op Gifklikker.nl toont aan dat er juist grote behoefte aan is. De vele meldingen laten zien dat de gifspuit een enorme impact heeft op het dagelijks leven van mensen in het hele land. (Bron ALEPH Nieuwsbrief)

Voeding


AvocadoAvocado's zijn erg gezond. Ze zitten boordevol gezonde vetten en andere waardevolle voedingsstoffen. Een halve avocado per dag (liefst bij de lunch) levert zoveel hoogwaardig voedsel dat je zonder snacken de middag doorkomt: goed voor de lijn! Eén avocado per week doet het verkeerde cholesterol al dalen, beter dan dieetproducten uit de fabriek. Eet vooral het donkere vruchtvlees dicht bij de schil: daar zit het meeste in!
Nieuw bewijs voor anti-kanker-voeding. Nieuw onderzoek suggereert dat een voedingsstof die veel voorkomt in het Paleo dieet en het Mediterraan dieet ervoor zorgt dat kankercellen hun superkrachten om aan de geprogrammeerde celdood te ontsnappen verliezen. Wetenschappers van de Ohio State University wisten aan te tonen dan een component in bepaalde groenten, genaamd apigenine, borstkankercellen kon beletten om aan de opruimingsprogramma’s te ontsnappen. groene groentePeterselie, selderij en kamille thee zijn de meest bekende bronnen van apigenine, maar het komt ook veel voor in vele andere groene bladgroenten. Een belangrijke stap in de richting van medicijnen met minder bijwerkingen die chemo kunnen vervangen of aanvullen! Opnieuw het bewijs dat de natuur ons minstens zoveel oplevert als de chemie. Bron: Daniel Arangoa et al. (2013) Molecular basis for the action of a dietary flavonoid revealed by the comprehensive identification of apigenin human targets.
Matig eten verlengt leven. Voor onze naaste verwant de aap staat nu wel vast: wie weinig eet, blijft langer gezond en wordt langzamer oud. Een streng dieet levert dus toch een langer leven op. Nieuw bewijs daarvoor komt van Amerikaans onderzoek bij resusapen, recent gepubliceerd in Nature Communications. Minder eten blijkt goed voor de gezondheid, mogelijk ook bij mensen. Onderzoekers van de universiteiten van Wisconsin en Alabama volgden 76 resusapen 25 jaar lang. De helft van de apen mocht zoveel eten als ze wilden, om menselijke eetgewoonten na te bootsten. De andere helft moest zich aan een strikt dieet houden: 30 procent minder calorieën dan gewoonlijk. Resusapen die jarenlang op dieet waren gezet, bleven gezonder dan apen zonder eetbeperkingen. Van de laatste groep gingen drie keer zo veel apen dood aan ouderdomskwalen. ‘Dat laat zien dat minder eten zorgt voor gezonder ouder worden’, zegt verouderingsbioloog Cor Calkhoven van UMC Groningen. Volkskrant 02-04-14
Vezels van groot belang. We weten al heel lang dat het ons menu genoeg vezels moet bevatten om gezond te blijven. Dat is één van de problemen van junk food (naast te veel vet, suiker en zout). Ook was al bekend dat meer vezels eten het gewicht beter op peil houdt. Nu is ook bewijs gevonden hoe dat kan: die vezels worden pas in de dikke darm (gedeeltelijk) afgebroken en daarbij komt de stof acetaat vrij. Die stof komt via het bloed in de hypothalamus in de hersenen en remt dan van daar uit de eetlust. (Trouw 30-04-14 over artikel in Nature Communications)

rabarbertaart

Recept

 


Rabarber taart

Ook als je niets vieren hebt

Zie recept!

Agenda


Lekker naar de Boer op 21 en 22 juni. Lekker naar de Boer is dit jaar op zaterdag 21 en zondag 22 juni. Tijdens dat weekend houden biologische boeren en tuinders open erf. Lees verder.
No tobacco weekendStoppen met Roken. Van 30 mei tot en met 1 juni 2014 staat BODY WORLDS: The Happiness Project in het teken van ‘Stoppen met Roken’ tijdens het No Tobacco WeekendMet dit evenement sluit de permanente expositie in Amsterdam aan bij de World No Tobacco Day die jaarlijks op 31 mei plaatsvindt. Luchtsignaal, helder over roken, hulp bij verslavingDoel van het weekend is om, in samenwerking met Luchtsignaal,voorlichting te geven en bezoekers te motiveren te stoppen met roken. 
De praktijk leert dat het zien van een paar echte zwarte longen voor veel rokers het beslissende zetje geeft om te stoppen.

Oproep


Vergeet onze eigen enquête niet!

enquête CAM

Tip


Ben je een ‘nachtmens’, en ben je altijd geneigd te laat op te staan?
Onderzoek heeft aangetoond dat visualiseren helpt!
  1. Stel voor je gaat slapen de wijzerplaat van een klok voor, met de tijd dat je wakker wilt zijn;
  2. Zeg hardop: Ik wil om (x) uur wakker worden;
  3. Visualiseer je hele ochtendritueel zoals je dat gewend bent of wilt gaan doen;
  4. Bedenk wat je de volgende dag aan het eind van de dag gedaan wilt hebben;
  5. Ga elke dag op dezelfde tijd naar bed en sta elke dag dezelfde tijd weer op, dat helpt bij het vervroegen van je ritme.
Een avondmens blijft een avondmens. Als je er niet actief en bewust aan werkt zal je steeds weer terugvallen in het laat gaan slapen en laat ontwaken systeem.
Men heeft ontdekt dat de communicatie tussen beide breingebieden (links en rechts) bij avondmensen wat moeizamer verloopt.
Bron: Psychologie Magazine, april 2014, “Early to bed, early to rise”, Neurimage, januari.
Meer wektips

Boeken

 
VanzelfGenezenHet kansspel in de geneeskundeGerard Jansbergen: 
Het kansspel in de geneeskunde;
een pleidooi voor gezonde zorg
ISBN 978-94-90085-469 
Lees recensie
------------------------------------------
Jes Schalkwijk | Gerard Mesman: 
VanzelfGenezen
ISBN 978-90-8205-510-8
Lees recensie
Het is onze wens dat dit plein uitgroeit tot een grote internet community van alle gebruikers en aanbieders van CAM (complementaire geneeskunde). 
 
Inbreng uit de achterban in de vorm van kopij of hulp is zeer welkom. Tot er een redactie is gevormd, is de eindredactie in handen van Hetty van Doorn.
 
Aan dit nummer werkten mee: Cor Aakster en Rineke Dijkinga
 
Kopij kunt u mailen naar: redactie@ngplein.nl, zet in het onderwerp: kopij of tip. 
 
Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief naar zo veel mogelijk mensen doorstuurt! 
Website
Website
Redactie
Redactie
Facebook
Facebook
Email
Email

Links:

Secretariaat
088-2424288 
Copyright © 2014 Natuurlijk Gezondplein, All rights reserved.

 
Deze nieuwsbrief is voor iedereen die zich heeft aangemeld.
Het ontvangen van de nieuwsbrief is niet de enige reden aangemeld te zijn bij het Natuurlijk Gezond Plein.
Het is vooral ook heel belangrijk dat wij via dit plein voorstanders van natuurlijke leef- en geneeswijzen kunnen bundelen om hun belangen waar mogelijk te behartigen en acties op touw te zetten.

Heeft u deze nieuwsbrief via-via ontvangen?
Via deze link kunt u inschrijven voor een eigen nieuwsbrief op uw emailadres.

Like ons ook op Facebook
 
Wilt u géén nieuwsbrieven meer ontvangen?
uitschrijven 

Wilt u uw gegevens (emailadres) aanpassen?
aanpassen  

Email Marketing Powered by Mailchimp