Copy
View this email in your browser
Editie #26 - mei 2023
 
Nieuwsbrief ABR-Zorgnetwerken NH-FL, mei 2023
 
Even voorstellen

Sinds 1 april hebben wij een nieuwe Deskundige Infectiepreventie (DI) in het Regionaal Coördinatie Team ABR; Anita de Boer. Anita werkt als DI-er bij GGD Hollands Noorden. Vanuit haar rol voor de GGD is zij al een tijd betrokken bij ABR-thema’s. Zo draait zij het project “Handhygiëne in de Thuiszorg”. Omdat het vandaag de Internationale Dag van de Handhygiëne is, een mooie gelegenheid om haar hierover wat meer te vragen.
Lees verderop in deze nieuwsbrief het interview met Anita.
Subsidie
 
De herziene subsidieaanvraag is goedgekeurd. Deze loopt tot het einde van dit jaar. Ook voor de jaren erna is groen licht. We zijn dus al weer bezig om de plannen voor de komende jaren vorm te geven. Maar eerst vertellen we graag meer over enkele nieuwe projecten in onze huidige aanvraag:
Lasso
Project Lasso is een surveillance pilot naar antibioticaresistentie (ABR) in verpleeghuizen. Gedurende een aantal maanden wordt er bij iedere bewoner met een urineweginfectie een kweek afgenomen om de lokale ABR te bepalen. Resistentie data die berekend zijn op basis van regulier afgenomen kweken geven vaak een vertekend beeld omdat er veelal alleen gekweekt wordt na een falende behandeling. Project Lasso geeft inzicht in de werkelijke ABR. Dit is belangrijk om eerste keus behandelopties te evalueren.

Doe je mee? Cordaan en Amstelring nemen al deel aan het project Lasso. Wij zoeken meer verpleeghuisorganisaties die deel willen nemen. Heb je interesse? Neem contact op met Sacha Kuil: skuil@ggd.amsterdam.nl
Typeringslab
In dit project wordt Whole Genome Sequencing (WGS) data van ESBL-Ec en VRE isolaten uit de regio NH-FL met elkaar gedeeld. Elke deelnemende zorginstelling heeft inzicht in de data van de eigen isolaten en kan deze vergelijken met gevonden isolaten uit de regio. De focus van dit project ligt op infectiepreventie; het zo snel mogelijk identificeren van mogelijke verspreiding.
VAT
Project VAT (Virtueel Antimicrobial Stewardship Team) beoordeelt of een interventie leidt tot minder inadequaat antibiotica gebruik door artsen in een verpleeghuis. In Nederlandse ziekenhuizen is het verplicht om een A-team te hebben. Juist gebruik van antibiotica leidt tot minder infecties met BRMO in ziekenhuizen en is bovendien kosteneffectief. De effectiviteit in verpleeghuizen is nog niet goed vastgesteld en implementatie van een A-team is daar complexer. Daarom evalueren we het effect van inzet van een virtueel A-team en onderzoeken we welke randvoorwaarden er zijn voor een succesvolle en duurzame implementatie.

Infectiepreventieweek - Meld je nu aan!

Van 22 tot en met 26 mei organiseren de tien regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie de Infectiepreventieweek! Tijdens deze week worden verschillende thema’s uitgelicht door o.a. webinars. Meer informatie? Ga naar onze website of infectiepreventieweek.nl.

Agenda Infectiepreventieweek:
 • Maandag 22 mei – Webinar “Hygiënisch werken met of zonder beperkingen – moeilijkheden en mogelijkheden van hygiëne in de gehandicaptenzorg” | Meer informatie
 • Dinsdag 23 mei – Webinar “Uitbrakenmanager” | Meer informatie
 • Woensdag 24 mei – Webinar “Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk” | Meer informatie
 • Donderdag 25 mei – Webinar “Handschoengebruik verminderen en tóch infectiepreventie verbeteren” | Meer informatie
 • Vrijdag 26 mei – Kennisquiz “Hoeveel weet jij over infectiepreventie?” | Meer informatie

Interview met DI-er Anita de Boer over het project "Handhygiëne in de Thuiszorg".
 
Wat is het Project handhygiëne in de thuiszorg?
Dit project is gestart in 2022. Met dit project stimuleren we de aandacht in de thuiszorg voor handhygiëne. Ondanks dat veel zorgmedewerkers weten dat handhygiëne de basis is om overdracht van infectieziekten te voorkomen, zien we in de praktijk dat het niet altijd even makkelijk is hier aandacht voor te hebben en dit op juiste wijze uit te voeren. Met dit project hopen we organisaties op een leuke manier te betrekken bij het verbeteren van de handhygiëne.


Kun je iets vertellen over de aanpak?
Dit project bestaat uit verschillende onderdelen. Een belangrijk onderdeel is het betrekken van zorgmedewerkers bij het uitvoeren van observaties; zorgmedewerkers worden getraind om de eigen collega’s in de thuiszorg te observeren in het uitvoeren van handhygiëne. We zien al in de training dat dit veel vragen en mooie gesprekken oplevert. Een vervolg hierop is dat alle zorgmedewerkers van de thuiszorg een vragenlijst handhygiëne ontvangen. Er wordt gevraagd naar hoe medewerkers tegen dit onderwerp aankijken, wat hun mening is over hoe de collega’s de handhygiëne uitvoeren, welke factoren van invloed zijn op het uitvoeren van de handhygiëne en wat zij nodig hebben vanuit de organisatie om de uitvoering van handhygiëne te verbeteren. Van de uitkomsten stelt de GGD een factsheet op. Aan de thuiszorgorganisatie wordt gevraagd een verbeterplan te maken met ondersteuning van de GGD. 

 
“Draag jij dubbele handschoenen?”
“Desinfecteer jij je handen alleen als je een cliënt verlaat?” 

Wat levert deelname op?
De thuiszorgorganisatie die deelneemt krijgt extra inzicht in hoe het ervoor staat met de handhygiëne in de eigen organisatie. Door thuiszorgmedewerkers direct te betrekken bij het project ontstaat veel eigenaarschap. Zorgmedewerkers kijken weer met andere ogen, met een frisse blik, naar het eigen werk. Het geeft een enorme boost. We zien dat er veel interactie en enthousiasme ontstaat tussen zorgmedewerkers. Ze bevragen elkaar: “Draag jij dubbele handschoenen?” “Desinfecteer jij je handen alleen als je een cliënt verlaat?” 
Alhoewel de focus ligt op handhygiëne, zien we in de praktijk dat veel meer vraagstukken aan bod komen. Handhygiëne is een mooie kapstok om ook andere infectiepreventie gerelateerde onderwerpen te bespreken.
 
Wat als een thuiszorgorganisatie belangstelling heeft?
Ik adviseer organisaties die belangstelling hebben of meer willen weten eens te kijken op onze website. Misschien goed om te benoemen: er zijn geen kosten aan verbonden, deelname is gratis! 
Nieuws
 • We zijn sinds kort actief op Facebook. Volg ons hier.
 • De nieuwe deelrapporten van ons risicoprofiel staan online. Lees hier meer.
Nieuwsartikelen uitgelicht
Agenda
 • 5 mei: Internationale dag van de handhygiëne.
 • 12 mei: Dag van de verpleging.
 • 17 mei: Webinar NIVEL eerstelijns antibiotica scan.
  Aanmelden kan hier
 • 22 tot en met 26 mei: Infectiepreventieweek.
  Meer informatie en aanmelden kan hier.
 • 22 juni: PREZIES workshop lijnsepsis, De Bilt.
  Aanmelden kan hier tot 16 juni.
 • 28 juni: Regionale bijeenkomst “Infectiepreventie in de gehandicaptenzorg… maar hoe dan?” in Alkmaar.
  Aanmelden kan hier.
Alle informatie per sector in één oogopslag?

Op onze website is het mogelijk om informatie per sector te bekijken, zoals voor huisartsen, ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg.
Meer weten over de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie NH-FL? Bezoek onze website
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij infectiepreventie en antibioticaresistentie.
Heeft u vragen over artikelen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via
abr.nhfl@amsterdamumc.nl
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.