Copy
View this email in your browser
Editie #24 - November  2022
 
Nieuwsbrief ABR-Zorgnetwerken NH-FL, november 2022

Introductie

Het is misschien niet zo bekend, maar het ABR-netwerkbureau maakt onderdeel uit van het ROAZ Noord-Holland/ Flevoland. Tot nog niet zo lang geleden functioneerde het bureau grotendeels los van de andere ROAZ-onderdelen. Maar inmiddels is de integratie in volle gang en kan het bureau in toenemende mate profiteren van de kennis en overlegtafels die binnen het ROAZ aanwezig zijn. Dat komt de aandacht voor het juist gebruik van antibiotica, infectiepreventie en surveillance absoluut ten goede.

Op 29 november gaan de ABR-stuurgroep, het regionaal coördinatieteam en het netwerkbureau de blik richten op 2023 (en daarna): wat willen we in dit jaar bereiken en hoe gaan wij dat doen? Met elkaar willen we meer focus en prioriteit aanbrengen in activiteiten binnen het ABR-zorgnetwerk, rekening houdend met de mogelijkheden en wensen die jullie hebben. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

Van 18-24 november is er wereldwijd aandacht voor de aanpak van antibioticaresistentie. Als zorgnetwerken organiseren wij tijdens deze dagen verschillende activiteiten, waaronder leuke webinars die gemakkelijk te volgen zijn. Hierover lees je meer in deze nieuwsbrief.  Daarnaast is er ook weer ander nieuws. Doe er je voordeel mee!

 
Introductie Carolien Hogenhuis

Mijn naam is Carolien Hogenhuis, 37 jaar, en ik ben per half september gestart bij de ABR-zorgnetwerken Noord-Holland en Flevoland. Ik ben sinds 2015 huisarts en heb de afgelopen jaren gewerkt in een dorpspraktijk in Middenbeemster. Sinds kort ben ik als waarnemer aan het werk in de regio Amsterdam e.o. Je merkt dat er allerlei factoren meespelen bij voorschrijfgedrag van antibiotica. Mijn ambitie is om huisartsen in de regio te ondersteunen en informeren op het gebied van antibioticaresistentie. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en ik kijk uit naar een fijne samenwerking.
Vacature Deskundige Infectiepreventie
Het ABR-zorgnetwerk is op zoek naar een deskundige infectiepreventie die 24-28 uur per week beschikbaar is voor ons zorgnetwerk. Met name deskundigen infectiepreventie met werkervaring in het ziekenhuis of de VVT-sector worden aangemoedigd om te solliciteren!
Je gaat deel uitmaken van het regionaal coördinatieteam (RCT) van het zorgnetwerk. Je werkt samen met RCT-leden en het netwerkbureau aan de realisatie van het thematische activiteitenprogramma dat voor een groot deel bestaat uit activiteiten gericht op het verbeteren van de infectiepreventie in de zorgketen.
Meer informatie over het regionale zorgnetwerk vind je op de website www.abrzorgnetwerknhfl.nl.
Geïnteresseerd in deze functie? Klik op onderstaande link voor de volledige vacature.
    
Vacature deskundige infectiepreventie >

World Antimicrobial Awareness Week, 18 t/m 24 november 2022
 
Antibioticaresistentie is een groeiend probleem in de zorgsector én daarbuiten. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Met als gevolg dat eenvoudig te genezen ziektes en infecties, zoals blaasontsteking, opeens levensbedreigend worden. Dit vormt een groot gevaar voor de volksgezondheid.  
 
De World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) wordt jaarlijks wereldwijd georganiseerd om kennis en bewustwording over resistentie te vergroten. Ook in Nederland doen we hieraan mee. Van 18 t/m 24 november organiseren de tien Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie de World Antimicrobial Awareness Week, met als centraal thema: antibioticaresistentie. Zo dringen we samen de verspreiding van antibioticaresistentie terug.  Doe  jij ook mee? Kl
ik op de link of de afbeelding voor meer informatie!
Meer informatie of deelnemen aan de week >

Webinar Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB)
24 november
Tijdens de wereldwijde ‘Antimicrobial Awareness Week 2022’ organiseert de SWAB op donderdag 24 november 2022 vanaf 19.00 uur wederom een breed geaccrediteerd webinar. Het thema voor 2022 is: Profylaxe; what is the state of the art? In dit webinar wordt uitgebreid ingegaan op de toepassing van antimicrobiële profylaxe. Profylactisch gebruik van antibiotica vormt een substantieel aandeel van het totaal aan voorgeschreven antibiotica in Nederland. Ook hier is kennis over goed gebruik en antibiotic stewardship onontbeerlijk. In het webinar worden diverse ziektebeelden en situaties waarin profylaxe wel- of niet geïndiceerd is, besproken.
Het SWAB bestuur nodigt jullie van harte uit om deel te nemen aan het webinar. Klik hier om je direct kosteloos aan te melden.

Het webinar is geaccrediteerd en open voor zorgprofessionals (o.a. medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, AIOS, ANIOS, physician assistants, deskundigen infectiepreventie, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten).

 
Meer informatie over het programma, inschrijven en accreditatie >
Wist je dat...?
  • Je corona onder controle kan houden met een verhelderend draaiboek? Ja, het kan! Bekijk hier het draaiboek >
  • Er sinds kort een e-learning over antibiotica-allergie beschikbaar is voor apothekersassistenten, praktijkassistenten, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. De e-learning gaat over het verminderen van onterechte antibiotica-allergieregistraties in het huisartsen- of apothekersinformatiesysteem. Veel antibiotica-allergieregistraties zijn namelijk onterecht.
  • Heike Schmitt bij de TU Delft is benoemd tot hoogleraar ‘Antibioticaresistentie in de waterketen’? 
  • Je tegenwoordig ook bij de IP-Academy opgeleid kan worden tot infectiepreventie-adviseur?
Heb je de tweede MUIZ nieuwsbrief van Noord-Holland en Flevoland al gelezen? Klik hier om naar de nieuwsbrief te gaan >
Agenda
Alle nieuwe informatie of informatie per sector in één oogopslag?

Op onze website is het mogelijk om informatie per sector te bekijken, zoals voor huisartsen, ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg!
Heeft u vragen over ABR? Klik hier voor meer informatie >
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij infectiepreventie en antibioticaresistentie.
Heeft u vragen over artikelen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via info@abrzorgnetwerknhfl.nl
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.